< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

2 éve

Mesterkurzus

Az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Bolyai Társaság, valamint a Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár intenzív mesterkurzust szervez 2019. április 1–4. között Hosszú Reformáció: (nagy)elbeszélések, források, módszerek címmel doktoranduszok és mesteris hallgatók számára, amely a hosszú reformáció paradigmájához kapcsolódó nemzetközi és hazai kutatások elméleti és módszertani eredményeit kívánja alkalmazni a régi magyarországi és erdélyi konfesszionális irodalom szövegeinek és ezek történeti kontextusainak a kutatásában.

A mesterkurzus nyitóeseményére (megnyitó és első előadás) minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

A mesterkurzuson való részvétel jogát elnyert pályázók az alábbi program szerint fognak dolgozni:

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

9: 00–9:50

Megnyitó

 Nagy Kornél (E)

Fazakas Gergely Tamás (E)

workshop

10:00–10:50

Tóth Zsombor (E)

Guitman Barnabás (Sz)

Fazakas Gergely Tamás (Sz)

workshop

11:00–11:50

Guitman Barnabás (E)

Péter István (E)

Móré Tünde (E)

workshop

12:00–12:50

Csorba Dávid (E)

Szegedi Edit (E)

Luffy Katalin (E)

Diplomaosztó

12:50–14:50

Ebéd-

szünet

Ebéd-

szünet

Ebéd-

szünet

 

15:00–15:50

Csorba Dávid (Sz)

Nagy Kornél (szem)

Luffy Katalin (Sz)

 

16:00–16:50

Gábor Csilla (E)

Péter István (Sz)

Tóth Zsombor (Sz)

 

17:00–17:50

 

Szegedi Edit vezetésével városi séta

 

 

 

Előadó

Előadás

Szeminárium

Csorba Dávid

Peregrinatio vagy kultúrdiplomácia? A hazai református Collegiumok „egyetemi” képzése

A kálvinista identitás formálódása az ún. Csécsi-ösztöndíj szövegeiben

Fazakas Gergely

Pietas, humilitas et potestas (A kegyességgyakorlás nyelve Bethlen Gábor és a Rákócziak idején)

Egy 18. századi református özvegyasszony publikál? (Árva Bethlen Kata önéletírása a kéziratosság és nyomtatás határán)

Gábor Csilla

Szenttisztelet a 16–18. századi Magyarországon – egyház-, politika- és eszmetörténeti környezet(ek), források, kutatási távlatok

-

Guitman Barnabás

A történeti korszakolás problémája és tudományos hozadéka a hosszú

reformáció paradigmájának történetelméleti hátterében magyarországi

példákkal

A bártfai evangélikus felekezetszervezés első évtizedeinek forrásai, történeti szövegelemzés

Luffy Katalin

Kolozsvári könyvtári gyűjtemények (előadás és szeminárium)

Kolozsvári könyvtári gyűjtemények (előadás és szeminárium)

Móré Tünde

A peregrináció szerepe a kora újkori kultúrában

-

Nagy Kornél

Örmény diaszpóra a kora újkori Kelet-Európában

Az erdélyi örmény katolikus egyház az 17−18. században

Péter István

A reformáció kezdetei és a Partium reformátori zsinatai

A segesvári hitvita – az első magyar nyelvű disputa magyar nyelvterületen

Szegedi Edit

Kolozsvár, a kétnyelvű város: a kolozsvári szászok a 16–17. században

Kolozsvár, a kétnyelvű város: a kolozsvári szászok a 16–17. században

Tóth Zsombor

Hosszú reformáció a kora újkorban (1500‒1800)

A könyv antropológiája

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro