< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Szakkollégium

Főoldal /

Láthatatlan Kollégium

Láthatatlan Kollégium Románia első specializált egyetemi szakkollégiuma, irodalomtudományi szakkollégium, mely 1993-ban jött létre Cs. Gyímesi Éva alapításával.

 

A szakkollégium rövid programja:

A Láthatatlan Kollégium kiegészítő képzésének célkitűzése a presztízs- és tőkevesztésnek kitett bölcsész szakma újrakontextualizálása. A szakkollégumi foglalkozások elősegítik a szakmai professzionalizálódást, a társtudományokkal való kapcsolatfelvételt, a bölcsészet pedagógiai és társadalmi integrációját. A szakkollégiumi képzés műhelyekbe és műhelyközi foglalkozásokba szerveződik.

 

Az LK-tagok feladatkörei:

  1. egy hallgató érdeklődési területének megfelelően egy műhelybe jelentkezhet, melyet köteles rendszeresen látogatni
  2. a műhelybe járó hallgatók javasolt létszáma 4 fő, ezt a műhelyvezető saját belátása szerint módosíthatja 
  3. kötelező részvétel az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia évi versenyén önálló tudományos dolgozattal
  4. évente minimum 1 szakmai (tudósítás, recenzió, kritika, tanulmány) vagy szépirodalmi publikáció elkészítése és megjelentetése
  5. az LK tagjai segítséget nyújtanak bármilyen, az egyetemi polgárság részéről érkező szakmai foglalkozás megszervezésében (pl. filmklub, előadók meghívása, szakmai beszélgetések, felolvasóestek)

 

Jelentkezés szakkollégistának:

A szakkollégiumba évente lehet jelentkezni már az első évfolyamtól a Jelentkezési lap elektronikus kitöltésével, melyet a lathatatlank@gmail.com címre várunk 2017. 11. 05.-én éjfélig.

Jelentkezési lap letöltése

 

Tematikus műhelykínálat (2017-2018)

 

1. Kortárs ifjúsági irodalom neten innen és túl

műhelyvezető: drd. Jakab Villő Hanga (jakab.hanga@gmail.com)

műhelyleírás: A műhelyben két tevékenység egészíti ki egymást. 1. Elméleti síkon vizsgáljuk a kortárs ifjúsági irodalom és kritika jelenségeit, trendjeit, erős és gyenge pontjait. 2. Gyakorlati síkon az ifjúsági irodalom kihívásait online (webfelület, online kommunikáció az olvasókkal - pl. könyvtrailer, könyvesblokog) és offline közegben teszteljük. A műhely gyakorlati része a Cimbora Kíváncsi diákok lapja webes felelületén folyó interdiszciplináris kísérletnek: milyen csatornákon és módszerekkel lehet (milyen) ifjúsági irodalmat eljuttatni (milyen) fiatal olvasókhoz? Ne legyen az irodalom döglött akta.

Link a weboldalohoz, amin dolgozni fogunk (struktúrán, konkrét tartalmakon): http://www.cimbora.net/index.php

Műhely: hetente egy óra + vállalt feladatok

 

2. A kortárs irodalom hagyományértelmezése

műhelyvezető: Bíró Annamária (biroancsa@yahoo.de)

műhelyleírásA műhelyben olyan kortárs (főleg magyar) irodalmi művekkel foglalkozunk, amelyek felvállaltan foglalkoznak azzal az irodalmi, történelmi, kulturális hagyománnyal, amely a 17-18-19. században alakult ki. A műhelymunka tehát több korszak irodalmi művei közötti tájékozódást kínál, komparatív módszerekkel tárgyalja a történeti és kortárs szövegek közötti párhuzamokat. Mindezek mellett olyan elméleti szövegek értelmezésére is sor kerül, amelyek az irodalmi hagyománnyal és annak poétikai hasznosíthatóságával foglalkoznak.

A műhely második félévtől indul.

 

3. Vadbarokk

műhelyvezető: Székely Örs (szekelyoers@hotmail.hu)

műhelyleírásValószínűleg az igazság ott „bent” van. Vajon létezik-e ez a belső, vagy csak a szemünk előtt tornyosuló élvezetek és teendők anyagába kényelmesedve gondoljuk azt, hogy leszámoltunk a felszínnel, a felszínességgel (lásd Mátrix).

A (vad)barokk nem egy korszak, nem egy művelődéstörténeti stílusirányzat, hanem folyton elavuló, majd ismét aktuálissá váló elméleti problémafelvetés: a látszatokon, felszíneken túl beszélhetünk-e érvényes igazságról? Mit enged meg számunkra az igazság tekintetében a felületek játéka? Mennyi felelősséget? Mennyi elköteleződést? Hogyan és hova köteleződjünk el (ha már mindenképpen muszáj), ha a mély dolgok annyira elérhetetlenek, hogy talán már nem is léteznek?

- a szeminárium során körüljárjuk a barokk problémahalmazát, annaktársadalmi, politikai, irodalmi vonatkozásait egy vagy két közösen kiválasztott elméleti szöveg segítségével.

- jó értelemben vett klasszikus szövegolvasó műhelyre lehet számítani, azzal a nem titkolt céllal, hogy az egyetlen szövegre való szoros odafigyelést, a problémafelvetés valóságunkba való beágyazását, a felmerülő kérdések kapcsán pedig a pontos fogalmazást gyakoroljuk

- a műhely a kapacitás függvényében hetente vagy kéthetente ülne össze.

A műhely második félévtől indul.

 

4. Ökoirodalom

műhelyvezető: Berszán István (iberszan@yahoo.com)

műhelyleírásA műhely olyan kutatási témák kidolgozását célozza, amelyek a szövegre és kontextusra szabott irodalomtudományt igyekeznek megnyitni és kiterjeszteni az ökoszféra tágasságára. A műhelymunka célja az anrtopocentrizmus és ökocentrizmus küzdelmének kimozdítása a dualista hierarchiákból a kölcsönös konstrukció, illetve a kölcsönösség törékeny egyensúlya irányába. A jelentkezők arra vállalkoznak hogy:

- 1 oldal terjedelemben benyújtanak egy rövid, de minél konkrétabban az olvasás és/vagy írástapasztalatokhoz kötött leírást arról, hogy mi érdekli őket leginkább az irodalomban, és miért

- ökokritikai szakirodalmat olvasnak (idegen nyelven is)

- a benyújtott leírásban körvonalazott élményt/gyakorlatot/problematikát – konkrét írás és/vagy olvasásgyakorlatokhoz kapcsoltan – az ökoszféra tágasságában gondolják újra egy ETDK-n bemutatandó dolgozatban

 

5. Klasszikus magyar irodalom- és színháztörténeti műhely

műhelyvezető: T Szabó Levente (tszabo.levente@ubbcluj.ro)

műhelyleírásA műhely kiegészíti a klasszikus magyar, azaz a 18-19. századdal foglalkozó irodalmi és színháztörténeti egyetemi képzést, s olyan hiánypótló interdiszciplináris foglalkozásokat ajánl, amelyek a média- és társadalomtörténet felől kérdeznek rá a korabeli magyar és világirodalomra, illetve színházi életre.

Hetente egy nagyon rövid szöveget (nyomtatott vagy kéziratos forrást, illetve friss, izgalmas szakirodalmat) olvasunk együtt, friss hazai és nemzetközi kiadványokról beszélünk, a csoport valamelyik tagjának vagy meghívottnak a kutatását gondoljuk át.

találkozások gyakorisága:

Hetente, szerda este 19 és 20 óra között a Dézsi teremben.

 

6. Társadalomfilozófia és művészetkritika

műhelyvezetők: Borbély András, Szigeti Attila (andrasborbely82@gmail.com)

műhelyleírás: frissítés alatt

műhelyleírás: Ez egy szakkollégiumközi műhely, melyben irodalom és filozófiai szakos hallgatók vehetnek részt. Célja, hogy olyan aktuális társadalomfilozófiai témákat járjunk körül, mint a munkátlanság, prekarizáció, feltétel nélküli alapjövedelem, populizmus, szociális rasszizmus, a nők jogai, a gyerekek jogai. Minden társadalomfilozófiai témát kortárs művészeti jelenségekhez kapcsoltan vitatunk meg. A műhelyfoglalkozások mellet nyilvános vitaesteket is szervezünk. 

 

 

A Láthatatlan Kollégium szervezői csapata:

Elnök: Borbély András 

(email: andrasborbely82@gmail.com)

Koordinátorok:

frissítés alatt

 

Elérhetőség:

E-mail: lathatatlank@gmail.com

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro