< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Szakkollégium

Főoldal / Láthatatlan Kollégium /

2024-06-17 14:27:44

Műhelyek 2017-2018

Tematikus műhelykínálat (2017-2018)

 

1. Kortárs ifjúsági irodalom neten innen és túl

műhelyvezető: drd. Jakab Villő Hanga (jakab.hanga@gmail.com)

műhelyleírás: A műhelyben két tevékenység egészíti ki egymást. 1. Elméleti síkon vizsgáljuk a kortárs ifjúsági irodalom és kritika jelenségeit, trendjeit, erős és gyenge pontjait. 2. Gyakorlati síkon az ifjúsági irodalom kihívásait online (webfelület, online kommunikáció az olvasókkal - pl. könyvtrailer, könyvesblokog) és offline közegben teszteljük. A műhely gyakorlati része a Cimbora Kíváncsi diákok lapja webes felelületén folyó interdiszciplináris kísérletnek: milyen csatornákon és módszerekkel lehet (milyen) ifjúsági irodalmat eljuttatni (milyen) fiatal olvasókhoz? Ne legyen az irodalom döglött akta.

Link a weboldalohoz, amin dolgozni fogunk (struktúrán, konkrét tartalmakon): http://www.cimbora.net/index.php

Műhely: hetente egy óra + vállalt feladatok

 

2. A kortárs irodalom hagyományértelmezése

műhelyvezető: Bíró Annamária (biroancsa@yahoo.de)

műhelyleírásA műhelyben olyan kortárs (főleg magyar) irodalmi művekkel foglalkozunk, amelyek felvállaltan foglalkoznak azzal az irodalmi, történelmi, kulturális hagyománnyal, amely a 17-18-19. században alakult ki. A műhelymunka tehát több korszak irodalmi művei közötti tájékozódást kínál, komparatív módszerekkel tárgyalja a történeti és kortárs szövegek közötti párhuzamokat. Mindezek mellett olyan elméleti szövegek értelmezésére is sor kerül, amelyek az irodalmi hagyománnyal és annak poétikai hasznosíthatóságával foglalkoznak.

A műhely második félévtől indul.

 

3. Vadbarokk

műhelyvezető: Székely Örs (szekelyoers@hotmail.hu)

műhelyleírásValószínűleg az igazság ott „bent” van. Vajon létezik-e ez a belső, vagy csak a szemünk előtt tornyosuló élvezetek és teendők anyagába kényelmesedve gondoljuk azt, hogy leszámoltunk a felszínnel, a felszínességgel (lásd Mátrix).

A (vad)barokk nem egy korszak, nem egy művelődéstörténeti stílusirányzat, hanem folyton elavuló, majd ismét aktuálissá váló elméleti problémafelvetés: a látszatokon, felszíneken túl beszélhetünk-e érvényes igazságról? Mit enged meg számunkra az igazság tekintetében a felületek játéka? Mennyi felelősséget? Mennyi elköteleződést? Hogyan és hova köteleződjünk el (ha már mindenképpen muszáj), ha a mély dolgok annyira elérhetetlenek, hogy talán már nem is léteznek?

- a szeminárium során körüljárjuk a barokk problémahalmazát, annaktársadalmi, politikai, irodalmi vonatkozásait egy vagy két közösen kiválasztott elméleti szöveg segítségével.

- jó értelemben vett klasszikus szövegolvasó műhelyre lehet számítani, azzal a nem titkolt céllal, hogy az egyetlen szövegre való szoros odafigyelést, a problémafelvetés valóságunkba való beágyazását, a felmerülő kérdések kapcsán pedig a pontos fogalmazást gyakoroljuk

- a műhely a kapacitás függvényében hetente vagy kéthetente ülne össze.

A műhely második félévtől indul.

 

4. Ökoirodalom

műhelyvezető: Berszán István (iberszan@yahoo.com)

műhelyleírásA műhely olyan kutatási témák kidolgozását célozza, amelyek a szövegre és kontextusra szabott irodalomtudományt igyekeznek megnyitni és kiterjeszteni az ökoszféra tágasságára. A műhelymunka célja az anrtopocentrizmus és ökocentrizmus küzdelmének kimozdítása a dualista hierarchiákból a kölcsönös konstrukció, illetve a kölcsönösség törékeny egyensúlya irányába. A jelentkezők arra vállalkoznak hogy:

- 1 oldal terjedelemben benyújtanak egy rövid, de minél konkrétabban az olvasás és/vagy írástapasztalatokhoz kötött leírást arról, hogy mi érdekli őket leginkább az irodalomban, és miért

- ökokritikai szakirodalmat olvasnak (idegen nyelven is)

- a benyújtott leírásban körvonalazott élményt/gyakorlatot/problematikát – konkrét írás és/vagy olvasásgyakorlatokhoz kapcsoltan – az ökoszféra tágasságában gondolják újra egy ETDK-n bemutatandó dolgozatban

 

5. Klasszikus magyar irodalom- és színháztörténeti műhely

műhelyvezető: T Szabó Levente (tszabo.levente@ubbcluj.ro)

műhelyleírásA műhely kiegészíti a klasszikus magyar, azaz a 18-19. századdal foglalkozó irodalmi és színháztörténeti egyetemi képzést, s olyan hiánypótló interdiszciplináris foglalkozásokat ajánl, amelyek a média- és társadalomtörténet felől kérdeznek rá a korabeli magyar és világirodalomra, illetve színházi életre.

Hetente egy nagyon rövid szöveget (nyomtatott vagy kéziratos forrást, illetve friss, izgalmas szakirodalmat) olvasunk együtt, friss hazai és nemzetközi kiadványokról beszélünk, a csoport valamelyik tagjának vagy meghívottnak a kutatását gondoljuk át.

találkozások gyakorisága:

Hetente, szerda este 19 és 20 óra között a Dézsi teremben.

 

6. Társadalomfilozófia és művészetkritika

műhelyvezetők: Borbély András, Szigeti Attila (andrasborbely82@gmail.com)

műhelyleírás: frissítés alatt

műhelyleírás: Ez egy szakkollégiumközi műhely, melyben irodalom és filozófiai szakos hallgatók vehetnek részt. Célja, hogy olyan aktuális társadalomfilozófiai témákat járjunk körül, mint a munkátlanság, prekarizáció, feltétel nélküli alapjövedelem, populizmus, szociális rasszizmus, a nők jogai, a gyerekek jogai. Minden társadalomfilozófiai témát kortárs művészeti jelenségekhez kapcsoltan vitatunk meg. A műhelyfoglalkozások mellet nyilvános vitaesteket is szervezünk. 

 

 

A Láthatatlan Kollégium szervezői csapata:

Elnök: Borbély András 

(email: andrasborbely82@gmail.com)

Koordinátorok:

frissítés alatt

 

Elérhetőség:

E-mail: lathatatlank@gmail.com

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro