< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Szakkollégium

Főoldal / Láthatatlan Kollégium /

2024-06-17 13:00:56

Műhelyek 2019-2020

TEMATIKUS MŰHELYKÍNÁLAT (2019-2020)

 

1. Klasszikus magyar irodalom- és színháztörténeti műhely

műhelyvezetők: T. Szabó Levente (tszabo.levente@ubbcluj.ro), Zabán Márta (zabanmarti@gmail.com)

műhelyleírás:

A műhely kiegészíti a klasszikus magyar, azaz a 18-19. századdal foglalkozó irodalmi és színháztörténeti egyetemi képzést, s olyan hiánypótló interdiszciplináris foglalkozásokat ajánl, amelyek a média- és társadalomtörténet felől kérdeznek rá a korabeli magyar és világirodalomra, illetve színházi életre.

Hetente egy (nagyon) rövid szöveget (nyomtatott vagy kéziratos forrást, illetve friss, izgalmas szakirodalmat) olvasunk együtt, friss hazai és nemzetközi kiadványokról beszélünk, a csoport valamelyik tagjának vagy meghívottnak a kutatását gondoljuk át.

 

 

2. Kortárs ifjúsági irodalom

műhelyvezető: Jakab Villő Hanga (jakab.hanga@gmail.com)

műhelyleírás:

A gyerek- és ifjúsági irodalmat néha kezdetleges, nem egészen irodalom, irodalom alatti kategóriaként értelmezik. Vajon mi ad erre okot és mi cáfolja ezt? Mire jó a mai fiataloknak ifjúsági irodalmat olvasni? Mire jó a mai bölcsészeknek? Mi alapján vannak azok a művek ma a könyvpiacon, amelyek ott vannak, s mindebből mi jut el az erdélyi iskolákba, könyvtárakba, a fiatal olvasókhoz?

A műhely elméleti és gyakorlati terepe teret nyit irodalomelméleti kérdések megvitatására, betekintést nyújt az ifjúsági irodalom legújabb szövegeibe. A heti találkozók és a közösen szervezett események tágabb értelemben az ifjúsági kultúra, az irodalom és pedagógia viszonyához is közelebb visznek.

 

 

3. Kortárs irodalom műhely [mentori rendszerben]

műhelyvezető: Selyem Zsuzsa (selyemzsuzs@yahoo.com)

műhelyleírás:

A kortárs irodalmi folyamatokkal foglalkozunk intermediális közegben. Irodalom, film, hang, kép, politika, színház viszonyait elemezzük, a vita- és az írástechnikákat tudatosítva, a hallgatók egyéni kutatását (a huszadik század második felének magyar irodalomtörténete valamint a kortárs magyar és világirodalom terén) vagy prózaírói munkáját elősegítve. 

 

4. Korunk: írás, szerkesztés, történet

műhelyvezető: Balázs Imre József (lutraro@yahoo.com)

műhelyleírás:

Az 1926-ban alapított Korunk folyóirat az irodalommal, művészetekkel, társadalomtudománnyal foglalkozók számára több mint kilenc évtizede fontos találkozóhely, eszmecserék terepe. A műhelymunka során lehetőség nyílik a folyóiratszerkesztői és könyvkiadói munkába való betekintésre és az abban való részvételre, illetve a Korunk különböző felületei számára (online és nyomtatott platformjaira) írt szövegek részletes, szakmai átbeszélésére. A műhelymunka jelentős részét a résztvevők szövegeinek (recenzióinak, rendezvénybeszámolóinak, egyéb műfajú szövegeinek) közös megbeszélése jelenti, és ezek alapján gondolkodunk el a szövegek jelenlegi megjelenési formáinak hatáslehetőségeiről, kulturális beágyazódásukról. A műhely a Korunk történetének különböző korszakaival kapcsolatos kutatások számára is hátteret biztosít. 

 

 

5. Ökokritikai műhely

műhelyvezető: Berszán István (iberszan@yahoo.com)

műhelyleírás:

A műhely olyan kutatási témák kidolgozását célozza, amelyek a szövegre és kontextusra szabott irodalomtudományt igyekeznek megnyitni és kiterjeszteni az ökoszféra tágasságára. A műhelymunka célja az antropocentrizmus és ökocentrizmus küzdelmének kimozdítása a dualista hierarchiákból a kölcsönös konstrukció, illetve a kölcsönösség törékeny egyensúlya irányába. A jelentkezők arra vállalkoznak, hogy:

- 1 oldal terjedelemben benyújtanak egy rövid, de minél konkrétabban az olvasás és/vagy írástapasztalatokhoz kötött leírást arról, hogy mi érdekli őket leginkább az irodalomban, és miért

- a műhelymunka során friss ökokritikai szakirodalmat olvasnak (idegen nyelven is)

- részt vesznek néhány Terepkönyv-gyakorlaton (melyekről majd a lehetőségekhez mérten egyeztetünk)

- a benyújtott leírásban körvonalazott élményt/gyakorlatot/problematikát – konkrét írás és/vagy olvasásgyakorlatokhoz kapcsoltan – az ökoszféra tágasságában gondolják újra egy ETDK-n bemutatandó dolgozatban

 

 

6. A kortárs irodalom hagyományértelmezése

műhelyvezető: Bíró Annamária (biroancsa@yahoo.de)

műhelyleírás

A műhelyben olyan kortárs (főleg magyar) irodalmi művekkel foglalkozunk, amelyek felvállaltan foglalkoznak azzal az irodalmi, történelmi, kulturális hagyománnyal, amely a 17-18-19. században alakult ki. A műhelymunka tehát több korszak irodalmi művei közötti tájékozódást kínál, komparatív módszerekkel tárgyalja a történeti és kortárs szövegek közötti párhuzamokat. Mindezek mellett olyan elméleti szövegek értelmezésére is sor kerül, amelyek az irodalmi hagyománnyal és annak poétikai hasznosíthatóságával foglalkoznak.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro