< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Tanárok /

Gábor Csilla

GÁBOR CSILLA

egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja

 

Születés helye, ideje: Kolozsvár, 1963. július 6.

Elérhetőséggaabor.csilla@gmail.com

 

Oktatott tárgyak:

 • Kora újkori magyar irodalomtörténet
 • Hagiográfia és himnológia
 • Klasszikus retorikák
 • Textológia
 • Devóciós irodalom (opcionális előadás és szeminárium)

 

Munkahely: egyetemi tanár –Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Intézet

Középiskolai tanulmányok: 3-as sz. Matematika-Fizika Líceum, Kolozsvár, 1982

Egyetemi tanulmányok: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, magyar–angol szak, 1986; Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, Római Katolikus Teológia Kar, teológia – tanárképző, 1994

Képzések: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1990–91 (posztgraduális képzés), Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (doktori képzés), 1993–96

Doktorátus: 1999, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen; témavezető: dr. Bitskey István egyetemi tanár; minősítés: summa cum laude

Ösztöndíjak: „Kemény Zsigmond” ösztöndíj (Budapest, 1990 november–1991 június); doktori ösztöndíj (Debrecen, 1993–96), CEEPUS ösztöndíjak (Szeged, 1998 november, Budapest, 1999 január, 2000 március, 2001 február, 2003 február), Domus Hungarica Artium et Scientiarum ösztöndíjak (Debrecen, 1999 június, 2001 szeptember, Budapest, 2002 március, 2004 november, 2007 szeptember, 2010 szeptember), „Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst” ösztöndíj (Wolfenbüttel, 2002 szeptember–november), Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (2007 szeptember–2008 augusztus), Deutscher Akademischer Austausch-Dienst (Tübingen, 2010 augusztus–szeptember), román–magyar államközi ösztöndíj (Budapest, 2012 szeptember – 2013 április)

Munkahelyek: 1986–89 angoltanár, Szúnyogszegi Általános Iskola; 1989–90 magyartanár, Magyarszováti Általános Iskola; 1990–92: szerkesztő, Családi Tükör szerkesztőség, Kolozsvár; 1991–92: angoltanár, Csíki Hegyek utcai Általános Iskola, Budapest; 1992–94: tanársegéd, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék; 1994–2002: adjunktus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék; 2002–2005: docens, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék; 2004–2008: dékánhelyettes, Bölcsészettudományi Kar, 2005–: egyetemi tanár

Kutatási terület: kora újkori magyar irodalomtörténet, európai és magyar homiletikai és áhítati irodalom, hagiográfia, történeti retorika

 

Fontosabb publikációk:

Saját és szerkesztett kötetek

 1. Laus et polemia: Magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövgtípusokban, Debrecen–Kolozsvár, Debreceni Egyetemi Kiadó – Egyetemi Műhely Kiadó, 2015.
 2. Keresztyéni felelet: Hitviták a 16–17. században, vál., szöveggondozás, előszó, jegyzetek,Kolozsvár, Polis, 2013.
 3. Magyar Magyar krónikák és legendák3, s.a.r., előszó, jegyzetek, Kolozsvár, Polis, 2013.
 4. Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban, szerk. Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András,   Kolozsvár, Egyetemi Műhely, 2013.
 5. Doctrine – Virtue – Memory: Seventeenth-century Hungarian Devotional Literature in European Context, Kolozsvár, Egyetemi Kiadó, 2007.
 6. Religió és retorika: Tanulmányok a középkori, reneszánsz, barokk irodalomról, Kolozsvár, Komp–Press, 2002.
 7. Káldi György prédikációi: Források, teológia, retorika,Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001.
 8. Olvass, gondolkozz, értelmezz! Felkészítő érettségizőknek és felvételizőknek magyar irodalomból (Berszán Istvánnal és Orbán Gyöngyivel), Kolozsvár, Studium, 1997.

 

Tanulmányok

 1. Mit jelent tudásból és tapasztalatból (is) tanítani? = Hermész után szabadon. Köszöntőkötet Orbány Gyöngyi tiszteletére, szerk. Berszán István, Fóris-Ferenczi Rita, Serestély Zalán, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2019, 303–314.
 2. Katolikus devóciós gyakorlatok a 17. században: Hangsúlyok, hagyományok, szövegek= Katolikus egyházi társadalom a magyar királyságbana 17. században, szerk. Varga Szabolcs, Vértsei Lázár, Pécs, Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2018, 343–357.
 3. Spiritual Ways, Spiritual Faculties: Mediaeval Spirituality in Early Modern Devotion: Texts and Practices, Religion and Theology, 2016, 128–147.
 4. Trient után – bibliafordítás, bibliafilológia, lelkiségi hagyományok = Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből (1450–1650), szerk. Horkay Hörcher Ferenc, Bp., L’Harmattan, 2013, 173–183.
 5. Misztika, struktúra, szöveghasználat – egy 17. századi Szent Ignác-kommentár példájaMisztika a 16–18. századi Magyarországon, szerk. Bogár Judit, Piliscsaba, PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 2013, 127–135.
 6. Kitalált szent, valós kultusz (Remete Szent Pál)? Szövegek tanúságaiNyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban, szerk. Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Kolozsvár, Egyetemi Műhely, 2013, 282–295.
 7. Elmélet a gyakorlatban: Pázmány prédikációja az elmélkedésről és az imádságról = Pázmány nyomában. Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére, szerk. Ajkay Alinka, Bajki Rita, Vác, Mondat Kft, 2013, 171–176.
 8. Hit, hitel, bizodalom – mozaikkockák az alteritás tanúságaiból, Korunk, 2012/1, 13–18.
 9. Az alter Orpheus himnuszai a Szent KeresztrőlÚjrateremtett világok. Írások Cs. Gyimesi Éva emlékére, szerk. Balogh F. András, Berszán István, Gábor Csilla, Budapest, Argumentum, 2011, 24–31.
 10. Jezsuita családtagok: nagyszombati Káldi Márton és GyörgyEruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, szerk. Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debrecen, Egyetemi Kiadó, 2011, 95–102.
 11. A (majdani) püspök püspökökről: Illyés András legendáriumának püspök-életrajzaiMinden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése, szerk. Marton József, Oláh Zoltán, Budapest–Kolozsvár, Szent István Társulat–Verbum, 2011, 408–416.
 12. A szőnyeg színe és fonákja: fordítói elvek és gyakorlatok a régi magyar irodalomban Szó és betű szerint a világ, szerk. Jeney Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2010, 55–68.
 13. The Frame of the Story, the Story of the Frame, Philobiblon (XV), 2010, 176–193.
 14. Teológia és poézis: Aquinói Tamás, a trubadúr, in A fordítás kultúrája – szövegek és gyakorlatok, szerk. Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Kolozsvár, Verbum – Láthatatlan Kollégium, 2010, II. 183–198.
 15. A történet kerete, a keret története: változatok PonciánusraErdély reneszánsza I–II., szerk. Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009, I. 147–160.
 16. Meditation: Text – Practice – Occurrence, in Orientation in the Occurrence, szerk. Berszán István, Kolozsvár, Komp-Press, 2009, 41–51.
 17. A szőnyeg színe és fonákja: fordítói elvek és gyakorlatok a régi magyar irodalomban, Literatura, 2009/1, 44–54.
 18. Kegyesség és (inter)konfesszió=Medgyesi Pál reivivus: Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról, szerk.Fazakas Gergely Tamás, Győri L. János, Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2008, 85–94.
 19. Sacrul şi frumosul în evul mediu – o abordare interdisciplinară, Tabor, 2008/1, 45–54.
 20. Spiritualität, Literatur, Theologie – Versuch einer interdisziplinären Annäherung, Studia Universitatis Babeş-Bolyai: Theologia Catholica Latina, 2007, 25–38.
 21. Luis de Granada az imádságról és az elmélkedésről=Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, szerk. Bretz Annamária et alii, Budapest, 2005, 22–24.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro