< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Szakkollégium

Főoldal / Láthatatlan Kollégium /

2024-07-15 11:13:49

Műhelyek 2022-2023

TEMATIKUS MŰHELYKÍNÁLAT (2022-2023)

 

1. Klasszikus magyar irodalom- és színháztörténeti műhely

műhelyvezetők: T Szabó Levente (tszabo.levente@ubbcluj.ro), Zabán Márta (zabanmarti@gmail.com)

műhelyleírás:

A műhely kiegészíti a klasszikus magyar, azaz a 18-19. századdal foglalkozó irodalmi és színháztörténeti egyetemi képzést, s olyan hiánypótló interdiszciplináris foglalkozásokat ajánl, amelyek a média- és társadalomtörténet felől kérdeznek rá a korabeli magyar és világirodalomra, illetve színházi életre.

Hetente egy (nagyon) rövid szöveget (nyomtatott vagy kéziratos forrást, illetve friss, izgalmas szakirodalmat) olvasunk együtt, friss hazai és nemzetközi kiadványokról beszélünk, a csoport valamelyik tagjának vagy meghívottnak a kutatását gondoljuk át.

Találkozások gyakorisága, időtartama:

Hetente 50 perc.

 

 

2. Erdélyi magyar irodalom műhely

műhelyvezető: Balázs Imre József (lutraro@yahoo.com)

műhelyleírás:

A műhely a 20. századi és kortárs erdélyi magyar irodalommal kapcsolatos kutatásoknak kínál keretet. A terület aktuális kérdéseit járja körül 1-1 konkrét szöveg, szerzői életmű vagy általánosabb jelenség kapcsán. A találkozásokon az elmúlt időszak releváns kiadványairól és megközelítéseiről beszélgetünk, illetve a műhely valamely tagjának vagy meghívottjának a munkáját vitatjuk meg.

Találkozások gyakorisága: kéthetente

 

3. Ökokritikai műhely

műhelyvezető: Berszán István (iberszan@yahoo.com)

műhelyleírás:

A műhely olyan kutatási témák kidolgozását célozza, amelyek a szövegre és kontextusra szabott irodalomtudományt igyekeznek megnyitni és kiterjeszteni az ökoszféra tágasságára. A műhelymunka célja az antropocentrizmus és ökocentrizmus küzdelmének kimozdítása a dualista hierarchiákból a kölcsönös konstrukció, illetve a kölcsönösség törékeny egyensúlya irányába. A jelentkezők arra vállalkoznak hogy:

- 1 oldal terjedelemben benyújtanak egy rövid, de minél konkrétabban az olvasás és/vagy írástapasztalatokhoz kötött leírást arról, hogy mi érdekli őket leginkább az irodalomban, és miért

- a műhelymunka során ökokritikai szakirodalmat olvasnak (idegen nyelven is)

- részt vesznek néhány Terepkönyv-gyakorlaton (melyekről majd a lehetőségekhez mérten egyeztetünk)

- a benyújtott leírásban körvonalazott élményt/gyakorlatot/problematikát – konkrét írás és/vagy olvasásgyakorlatokhoz kapcsoltan – az ökoszféra tágasságában gondolják újra egy ETDK-n bemutatandó dolgozatban

Találkozások gyakorisága:

- kéthetente

A csoport maximális létszáma: 7-8 fő.

 

4. Kreatív írás műhely

műhelyvezető: Selyem Zsuzsa (selyemzsuzs@gmail.com)

műhelyleírás:

Hogyan tehető a személyes tapasztalat közös élménnyé? Még előtte: hogyan férünk hozzá személyes tapasztalatainkhoz, amikor a média, a közeg, a nyelv, a szorongás eltakarja őket? Hogyan lesz közölhető élményünk egy találkozásról, egy szemétdombról vagy egy ókori szoborról? A műhelyre egy rövid, max. 2022 leütéses vers vagy próza a belépő (mellékelve a jelentkezési laphoz). A hozott és a félév során írt szövegeket beszéljük meg kéthetenként.

 

5. Hatvany Lajos munkásságát kutató műhely

Műhelyvezető:Biró Annamária (annamaria.biro@ubbcluj.ro)

műhelyleírás:

Hatvany Lajos (1880–1961) bárót legfennebb mecénásként tartja számon a kulturális emlékezet, munkásságának összetettségét, műfaji sokszínűségét nagyon kevesen ismerik. Kritikusként az impresszionista kritika hatása alá került, szépíróként saját társadalmi rétegének problémáit tematizálta, irodalomtörténészként Petőfi Sándor és a korábbi barát-támogatott Ady Endre munkásságát vizsgálta. Maga az életút is regénybe illő (készült is regény belőle): Budapest, Berlin, Bécs, Párizs és Oxford, majd újra Budapest a főbb állomásai. Mindenhol a kor legjelentősebb íróival, kritikusaival került kapcsolatba. A műhely célja egyrészt az életmű feltérképezése, másrészt pedig az egyes tevékenységi szegmensek révén annak felmérése, hogy milyen lehetőségei voltak a 20. század első felében élő értelmiséginek egy irodalmi életmű létrehozására.

Találkozások gyakorisága: kéthetente

 

6. Spanyol-Amerika irodalmai

Műhelyvezető:Serestély Zalán (serestelyzalan@gmail.com)

műhelyleírás:

Létezik-e egyáltalán Spanyol-Amerika, és ha igen, mi alapján, mióta és hol? Melyek azok történeti, (geo)politikai, esztétikai, vagy nyelvi tényezők, melyek alapján közel húsz ország irodalmai spanyol-amerikai irodalommá olvashatók? Mi különbözteti meg Spanyol-Amerikát Dél-Amerikától vagy Latin-Amerikától? Van-e saját irodalma? Jól értelmezhető-e Spanyol-Amerika irodalma az irodalomelmélet nyugati/északi hagyományai felől? Miért lenne érdemes leszoknunk a „mágikusrealistázásról”? Mit neveznek boomnak, illetve post boomnak a spanyol-amerikai irodalom kapcsán? Mi a felszabadítás teológiája/filozófiája? Milyen volt az avantgárd Spanyol-Amerikában?

Találkozások gyakorisága: kéthetente

Résztvevők száma: maximum 6

 

 

Az egyes műhelyek résztvevőinek névsorát legkésőbb 2022. október 19-ig véglegesítjük, az új szakkollégistáknak e-mailben értesítést küldünk.

 

A Láthatatlan Kollégium nevében:

 

Elnök: Balázs Imre József

(email: lutraro@yahoo.com)

Elérhetőség:

E-mail: lathatatlankollegium2018@gmail.com

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro