< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Szakkollégium

Főoldal / Láthatatlan Kollégium /

2024-07-15 11:07:42

Műhelyek (2021-2022)

TEMATIKUS MŰHELYKÍNÁLAT (2021-2022)

 

1. Klasszikus magyar irodalom- és színháztörténeti műhely

műhelyvezetők: T Szabó Levente (szabolevente@yahoo.com), Zabán Márta (zabanmarti@gmail.com)

műhelyleírás:

A műhely kiegészíti a klasszikus magyar, azaz a 18-19. századdal foglalkozó irodalmi és színháztörténeti egyetemi képzést, s olyan hiánypótló interdiszciplináris foglalkozásokat ajánl, amelyek a média- és társadalomtörténet felől kérdeznek rá a korabeli magyar és világirodalomra, illetve színházi életre.

Hetente egy (nagyon) rövid szöveget (nyomtatott vagy kéziratos forrást, illetve friss, izgalmas szakirodalmat) olvasunk együtt, friss hazai és nemzetközi kiadványokról beszélünk, a csoport valamelyik tagjának vagy meghívottnak a kutatását gondoljuk át.

Találkozások gyakorisága, időtartama:

Hetente 50 perc.

 

2. Erdélyi magyar irodalom műhely

műhelyvezető: Balázs Imre József (lutraro@yahoo.com)

műhelyleírás:

A műhely a 20. századi és kortárs erdélyi magyar irodalommal kapcsolatos kutatásoknak kínál keretet. A terület aktuális kérdéseit járja körül 1-1 konkrét szöveg, szerzői életmű vagy általánosabb jelenség kapcsán. A találkozásokon az elmúlt időszak releváns kiadványairól és megközelítéseiről beszélgetünk, illetve a műhely valamely tagjának vagy meghívottjának a munkáját vitatjuk meg.

Találkozások gyakorisága: kéthetente

 

3. Ökokritikai műhely

műhelyvezető: Berszán István (iberszan@yahoo.com)

műhelyleírás:

A műhely olyan kutatási témák kidolgozását célozza, amelyek a szövegre és kontextusra szabott irodalomtudományt igyekeznek megnyitni és kiterjeszteni az ökoszféra tágasságára. A műhelymunka célja az antropocentrizmus és ökocentrizmus küzdelmének kimozdítása a dualista hierarchiákból a kölcsönös konstrukció, illetve a kölcsönösség törékeny egyensúlya irányába. A jelentkezők arra vállalkoznak hogy:

- 1 oldal terjedelemben benyújtanak egy rövid, de minél konkrétabban az olvasás és/vagy írástapasztalatokhoz kötött leírást arról, hogy mi érdekli őket leginkább az irodalomban, és miért

- a műhelymunka során ökokritikai szakirodalmat olvasnak (idegen nyelven is)

- részt vesznek néhány Terepkönyv-gyakorlaton (melyekről majd a lehetőségekhez mérten egyeztetünk)

- a benyújtott leírásban körvonalazott élményt/gyakorlatot/problematikát – konkrét írás és/vagy olvasásgyakorlatokhoz kapcsoltan – az ökoszféra tágasságában gondolják újra egy ETDK-n bemutatandó dolgozatban

Találkozások gyakorisága:

- kéthetente

A csoport maximális létszáma: 7-8 fő.

 

 

Az egyes műhelyek résztvevőinek névsorát legkésőbb 2021. október 28-ig véglegesítjük, az új szakkollégistáknak e-mailben értesítést küldünk.

 

A Láthatatlan Kollégium nevében:

 

Elnök: Balázs Imre József

(email: lutraro@yahoo.com)

Elérhetőség:

E-mail: lathatatlankollegium2018@gmail.com

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro