< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Szakkollégium

Főoldal / Láthatatlan Kollégium /

2024-07-15 11:00:17

Műhelyek 2020-2021

TEMATIKUS MŰHELYKÍNÁLAT (2020-2021)

 

 

1. Klasszikus magyar irodalom- és színháztörténeti műhely

műhelyvezetők: T Szabó Levente (tszabo.levente@ubbcluj.ro), Zabán Márta (zabanmarti@gmail.com)

műhelyleírás:

A műhely kiegészíti a klasszikus magyar, azaz a 18-19. századdal foglalkozó irodalmi és színháztörténeti egyetemi képzést, s olyan hiánypótló interdiszciplináris foglalkozásokat ajánl, amelyek a média- és társadalomtörténet felől kérdeznek rá a korabeli magyar és világirodalomra, illetve színházi életre.

Hetente egy (nagyon) rövid szöveget (nyomtatott vagy kéziratos forrást, illetve friss, izgalmas szakirodalmat) olvasunk együtt, friss hazai és nemzetközi kiadványokról beszélünk, a csoport valamelyik tagjának vagy meghívottnak a kutatását gondoljuk át.

Találkozások gyakorisága:

Hetente.

 

2. Kortárs ifjúsági irodalom

műhelyvezető: Jakab Villő Hanga (jakab.hanga@gmail.com)

műhelyleírás:

A gyerek- és ifjúsági irodalmat néha kezdetleges, nem egészen irodalom, irodalom alatti kategóriaként értelmezik. Vajon mi ad erre okot és mi cáfolja ezt? Mire jó a mai fiataloknak ifjúsági irodalmat olvasni? Mire jó a mai bölcsészeknek? Mi alapján vannak azok a művek ma a könyvpiacon, amelyek ott vannak, s mindebből mi jut el az erdélyi iskolákba, könyvtárakba, a fiatal olvasókhoz?

A műhely elméleti és gyakorlati terepe teret nyit irodalomelméleti kérdések megvitatására, betekintést nyújt az ifjúsági irodalom legújabb szövegeibe. A heti találkozók és a közösen szervezett események tágabb értelemben az ifjúsági kultúra, az irodalom és pedagógia viszonyához is közelebb visznek.

Találkozások gyakorisága: hetente

 

3. Kreatív írás műhely

műhelyvezető: Selyem Zsuzsa (selyemzsuzsa@lett.ubbcluj.ro)

műhelyleírás:

Hogyan tehető a személyes tapasztalat közös élménnyé? Még előtte: hogyan férünk hozzá személyes tapasztalatainkhoz, amikor a média, a közeg, a nyelv, a szorongás eltakarja őket? Hogyan lesz közölhető élményünk egy találkozásról, egy szemétdombról vagy egy ókori szoborról? Az írás általában magányos folyamat, és átver, aki azt mondja, hogy ezt akár ki is spórolhatjuk, viszont van egy része, amely közösségi: a kétheti online találkozásokon és az egyéni konzultációkon ez történik majd. A műhelyre egy max. 2020n-nyi szöveggel lehet jelentkezni.

 

4. Erdélyi magyar irodalom műhely

műhelyvezető: Balázs Imre József (lutraro@yahoo.com)

műhelyleírás:

A műhely a 20. századi és kortárs erdélyi magyar irodalommal kapcsolatos kutatásoknak kínál keretet. A terület aktuális kérdéseit járja körül 1-1 konkrét szöveg, szerzői életmű vagy általánosabb jelenség kapcsán. A találkozásokon az elmúlt időszak releváns kiadványairól és megközelítéseiről beszélgetünk, illetve a műhely valamely tagjának vagy meghívottjának a munkáját vitatjuk meg.

Találkozások gyakorisága: kéthetente

 

5. Ökokritikai műhely

műhelyvezető: Berszán István (iberszan@yahoo.com)

műhelyleírás:

A műhely olyan kutatási témák kidolgozását célozza, amelyek a szövegre és kontextusra szabott irodalomtudományt igyekeznek megnyitni és kiterjeszteni az ökoszféra tágasságára. A műhelymunka célja az antropocentrizmus és ökocentrizmus küzdelmének kimozdítása a dualista hierarchiákból a kölcsönös konstrukció, illetve a kölcsönösség törékeny egyensúlya irányába. A jelentkezők arra vállalkoznak, hogy:

- 1 oldal terjedelemben benyújtanak egy rövid, de minél konkrétabban az olvasás és/vagy írástapasztalatokhoz kötött leírást arról, hogy mi érdekli őket leginkább az irodalomban, és miért

- a műhelymunka során friss ökokritikai szakirodalmat olvasnak (idegen nyelven is)

- részt vesznek néhány Terepkönyv-gyakorlaton (melyekről majd a lehetőségekhez mérten egyeztetünk)

- a benyújtott leírásban körvonalazott élményt/gyakorlatot/problematikát – konkrét írás és/vagy olvasásgyakorlatokhoz kapcsoltan – az ökoszféra tágasságában gondolják újra egy ETDK-n bemutatandó dolgozatban

Találkozások gyakorisága:

- kéthetente

A csoport maximális létszáma: 7-8 fő

 

6. A kortárs irodalom hagyományértelmezése

műhelyvezető: Bíró Annamária (biroancsa@yahoo.de)

műhelyleírás

A műhelyben olyan kortárs (főleg magyar) irodalmi művekkel foglalkozunk, amelyek felvállaltan foglalkoznak azzal az irodalmi, történelmi, kulturális hagyománnyal, amely a 17-18-19. században alakult ki. A műhelymunka tehát több korszak irodalmi művei közötti tájékozódást kínál, komparatív módszerekkel tárgyalja a történeti és kortárs szövegek közötti párhuzamokat. Mindezek mellett olyan elméleti szövegek értelmezésére is sor kerül, amelyek az irodalmi hagyománnyal és annak poétikai hasznosíthatóságával foglalkoznak.

Találkozások gyakorisága: hetente 1 óra

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro