< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Szakkollégium

Főoldal /

Műhelyek 2018-2019

TEMATIKUS MŰHELYKÍNÁLAT (2018-2019)

 

1. Klasszikus magyar irodalom- és színháztörténeti műhely

műhelyvezetők: T. Szabó Levente (tszabo.levente@ubbcluj.ro), Zabán Márta (zabanmarti@gmail.com)

műhelyleírás:

A műhely kiegészíti a klasszikus magyar, azaz a 18-19. századdal foglalkozó irodalmi és színháztörténeti egyetemi képzést, s olyan hiánypótló interdiszciplináris foglalkozásokat ajánl, amelyek a média- és társadalomtörténet felől kérdeznek rá a korabeli magyar és világirodalomra, illetve színházi életre.

Hetente egy (nagyon) rövid szöveget (nyomtatott vagy kéziratos forrást, illetve friss, izgalmas szakirodalmat) olvasunk együtt, friss hazai és nemzetközi kiadványokról beszélünk, a csoport valamelyik tagjának vagy meghívottnak a kutatását gondoljuk át.

találkozások gyakorisága:

Hetente a Dézsi teremben.

 

2. Kortárs ifjúsági irodalom neten és túl

műhelyvezető: Jakab Villő Hanga (jakab.hanga@gmail.com)

műhelyleírás:

Az ifjúsági irodalmat gyakran valami kezdetleges, nem egészen irodalom, irodalom alatti kategóriaként értelmezik. Vajon mi ad erre okot és mi cáfolja ezt meg? Mire jó a mai fiataloknak ifjúsági irodalmat olvasni? Mi alapján vannak azok a művek ma a könyvpiacon, amelyek ott vannak, s mindebből mi jut el az erdélyi iskolákba, könyvtárakba, a fiatal olvasókhoz?

A műhelyben tágabb értelemben az ifjúsági kultúra, az irodalom és pedagógia viszonyát vizsgáljuk, s bár a fókuszában kortárs ifjúsági irodalom áll, a történeti szempont sem elhanyagolható. A műhely elméleti és gyakorlati terepe teret nyit irodalomelméleti kérdések megvitatására, és betekintést nyújt az ifjúsági irodalom legújabb szövegeibe is.

A műhely kitűzött célja létrehozni egy olyan webfelületet, amely az ifjúsági irodalmat és annak kritikáját juttatja el, fiatalokat is bevonva, a fiatal (14+) olvasókhoz.

Műhely: hetente egy óra + vállalt feladatok

 

3. Kortárs irodalom műhely [mentori rendszerben]

műhelyvezető: Selyem Zsuzsa (selyemzsuzs@yahoo.com)

műhelyleírás:

A kortárs irodalmi folyamatokkal foglalkozunk intermediális közegben. Irodalom, film, hang, kép, politika, színház viszonyait elemezzük, a vita- és az írástechnikákat tudatosítva, tutoriális rendszerben, azaz a hallgatók egyéni kutatását (a huszadik század második felének magyar irodalomtörténete valamint a kortárs magyar és világirodalom terén) vagy prózaírói munkáját elősegítve. Három hallgató mentorálását tudom vállalni, a jelentkezési sorrend szerint. (S. Zs.)

 

4. Korunk: írás, szerkesztés, történet

műhelyvezető: Balázs Imre József (lutraro@yahoo.com)

műhelyleírás:

Az 1926-ban alapított Korunk folyóirat az irodalommal, művészetekkel, társadalomtudománnyal foglalkozók számára több mint kilenc évtizede fontos találkozóhely, eszmecserék terepe. A műhelymunka során lehetőség nyílik a folyóiratszerkesztői és könyvkiadói munkába való betekintésre és az abban való részvételre, illetve a Korunk különböző felületei számára (online és nyomtatott platformjaira) írt szövegek részletes, szakmai átbeszélésére. A műhelymunka jelentős részét a résztvevők szövegeinek (recenzióinak, rendezvénybeszámolóinak, egyéb műfajú szövegeinek) közös megbeszélése jelenti, és ezek alapján gondolkodunk el a szövegek jelenlegi megjelenési formáinak hatáslehetőségeiről, kulturális beágyazódásukról. A műhely a Korunk történetének különböző korszakaival kapcsolatos kutatások számára is hátteret biztosít. (B.I.J.)

 

5. Ökokritikai műhely

műhelyvezető: Berszán István (iberszan@yahoo.com)

műhelyleírás:

A műhely olyan kutatási témák kidolgozását célozza, amelyek a szövegre és kontextusra szabott irodalomtudományt igyekeznek megnyitni és kiterjeszteni az ökoszféra tágasságára. A műhelymunka célja az anrtopocentrizmus és ökocentrizmus küzdelmének kimozdítása a dualista hierarchiákból a kölcsönös konstrukció, illetve a kölcsönösség törékeny egyensúlya irányába. A jelentkezők arra vállalkoznak hogy:

- 1 oldal terjedelemben benyújtanak egy rövid, de minél konkrétabban az olvasás és/vagy írástapasztalatokhoz kötött leírást arról, hogy mi érdekli őket leginkább az irodalomban, és miért

- a műhelymunka során ökokritikai szakirodalmat olvasnak (idegen nyelven is)

- részt vesznek néhány Terepkönyv-gyakorlaton (melyekről majd a lehetőségekhez mérten egyeztetünk)

- a benyújtott leírásban körvonalazott élményt/gyakorlatot/problematikát – konkrét írás és/vagy olvasásgyakorlatokhoz kapcsoltan – az ökoszféra tágasságában gondolják újra egy ETDK-n bemutatandó dolgozatban

Találkozások gyakorisága:

- kéthetente

A csoport maximális létszáma: 7-8 fő

 

6. Színházismeret

műhelyvezető: Egyed Emese (egyedemesek@yahoo.com)

műhelyleírás:

Idén Patrice Pavis szemiotikai és kritikai színházelméletét tanulmányozva, Kolozsvár színházi programkínálatára is építve közelítünk a színházhoz mint a társadalmi nyilvánosság kifejezésformájához. Szövegek (forgatókönyv, dráma, kritika, vallomás), színházi előadások közös és egyéni elemzése, színházi komparációk útján, a színházi produkciót értelmező szövegek alkotásával mint gyakorlattal erősítjük a mindenkori színházi élményesemény iránti fogékonyságot. (E. E.)

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro