< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Erasmus+

Főoldal /

A programról

Az Erasmus+ a 2014-2020 közötti időszak uniós oktatási, képzési, ifjúságügyi és sportprogramja. Az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport jelentős mértékben hozzájárulhat a társadalmi-gazdasági változások, valamint az Európa előtt ebben az évtizedben álló fő kihívások kezeléséhez és a növekedésre, munkahelyteremtésre, méltányosságra és társadalmi befogadásra irányuló európai szakpolitikai menetrendek megvalósításához. Az európai kormányok egyik legsürgetőbb feladata a növekvő – különösen a fiatalokat érintő – munkanélküliség elleni küzdelem. Nagyon sok fiatal válik korai iskolaelhagyóvá, és néz szembe a munkanélküliség és a társadalmi marginalizáció kockázatával. Ugyanez a veszély fenyeget sok, alacsony képzettséggel rendelkező felnőtt munkavállalót is. Nagyon fontos, hogy a lehető legjobban kihasználjuk a modern technológiákat, amelyek folyamatosan jelentős hatással vannak a társadalom működésére.

Az uniós vállalkozásoknak a kreativitás és az innováció révén versenyképesebbé kell válniuk. Európának még inkább összetartó és befogadó társadalmakra van szüksége, ahol a polgárok aktív szerepet játszhatnak a demokratikus életben. Az oktatás és a fiatalok munkája kulcsfontosságú az erőszakos radikalizáció megelőzésében, azáltal, hogy népszerűsíti a közös európai értékeket, erősíti a társadalmi befogadást, hozzájárul az interkulturális megértéshez és a közösséghez való érzés megerősítéséhez. Az Erasmus+ program fontos előmozdító eszköze a hátrányos helyzetűek, különösképpen az újjonnan érkező mingránsok befogadásának, válaszul azon kritikus eseményekre, amelyek az európai országokra hatással vannak.

A Lisszaboni Szerződés rendelkezésével („a fiatalok ösztönzése arra, hogy vegyenek részt Európa demokratikus életében”) összhangban további kihívást jelent a fiatalok társadalmi tőkéjének, felelősségvállalásának és aktív társadalmi szerepvállaláshoz szükséges képességeinek fejlesztése. Ezeknek a megvalósítását olyan nem formális tanulási tevékenységek is elősegíthetik, amelyek célja a fiatalok készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, valamint a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásra ösztönzése. Az ifjúsági intézmények és az ifjúságsegítők számára szakmai fejlődésük előmozdítása, valamint az ifjúsági munka európai dimenziójának megvalósítása érdekében megfelelő képzési és együttműködési lehetőségeket is biztosítani kell. A hatékony oktatási és képzési rendszerek, illetve ifjúságpolitikák hozzájárulhatnak ezeknek a kihívásoknak a kezeléséhez, amennyiben felruházzák az embereket a munkaerőpiacon és a gazdaságban elvárt készségekkel, és lehetővé teszik számukra az aktív társadalmi szerepvállalást és az önmegvalósítást. A politikai döntéshozók és az érintett szereplők közös elképzelésein, megbízható adatokon és a különböző szektorokés szintek együttműködésén alapuló oktatási, képzési és ifjúságügyi reformok hozzájárulhatnak ezeknek a céloknak az eléréshez.

Az Erasmus+ program célja, hogy támogassa a programországokat az európai tehetség és társadalmi tőke hatékony hasznosításában az egész életen át tartó tanulás perspektívájában, az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén formális, nem formális és informális tanulás támogatásával . A program ezenkívül újabb lehetőségeket teremt a partnerországok közötti együttműködésre és mobilitásra, főként a felsőoktatás és az ifjúságügy területén. Az Erasmus+ a Lisszaboni Szerződésben bevezetett egyik új elemmel összhangban a sportért felelős szervek együttműködésének támogatása révén a sport európai dimenzióját erősítő tevékenységeket is támogatja. A program európai hálózatok létrehozását és fejlesztését támogatja, lehetőséget teremtve az érintett szereplők közötti együttműködésre, valamint a sport és a testmozgás különböző területeivel kapcsolatos ismeretek és knowhow cseréjére és átadására. A fokozottabb együttműködésnek – a testmozgás hiányából fakadó társadalmi és gazdasági költségek csökkentése révén – különösen az európai humán tőkében rejlő lehetőségek fejlődése terén lesznek kedvező hatásai. A program olyan tevékenységeket, együttműködéseket és eszközöket támogat, amelyek megfelelnek az Európa 2020 stratégia és annak kiemelt kezdeményezései – mint például a Mozgásban az ifjúság és az Új készségek és munkahelyek – célkitűzéseinek. A program az oktatási és képzési stratégiai keret és az európai ifjúsági stratégia célkitűzéseinek megvalósításához is hozzájárul a nyitott koordinációs módszer révén. A tudásba, készségekbe és kompetenciákba történő beruházás elősegíti a növekedést, a méltányosságot, a jólétet és az európai, illetve Európán kívüli társadalmi befogadást, és ezáltal az egyének, az intézmények, a szervezetek és a társadalom egészének javát szolgálja. 

 

MIT ÉRDEMES TUDNI A PÁLYÁZÁS FOLYAMATÁRÓL?

- a kiválasztott egyetemen való részképzést alaposan és konkrétan meg kell indokolni 

- érdemes átgondolni, mikor pályázik valaki: akkor sikeres a pályázat, ha a motivációs levélben kialakult, meggyőző érvek szerepelnek 

- érdemes alaposan utánaolvasni a kiválasztott egyetem honlapján az ottani tantárgyleírásoknak, érdemes ismerni azoknak a tanároknak a nevét és kutatási szakterületét, akiknek az óráin részt kívánna venni a pályázó

- mit válaszolna arra a kérdésre, hogy hogyan járul hozzá a pályázott Erasmus ösztöndíj a szakdolgozat ill. mesteri vagy doktori disszertáció megírásához?

Az Erasmus+ lebonyolítója az egyetem nemzetközi osztálya, oldalán megtalálják a pályázáshoz szükséges iratok jegyzékét, valamint ezen a linken magyar nyelvű pályázási útmutatót találnak.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro