< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Szakkollégium

Főoldal /

Láthatatlan Kollégium

A Láthatatlan Kollégium Románia első specializált egyetemi szakkollégiuma, irodalomtudományi szakkollégium, mely 1993-ban jött létre Cs. Gyimesi Éva kezdeményezésére.

 

A szakkollégium rövid programja:

A Láthatatlan Kollégium kiegészítő képzésének célkitűzése az egyetemi alapképzésben és mesteri képzésben háttérbe szorult szakmai irányok azonosítása, az innováció és elmélyülés lehetőségének megteremtése a diákok számára, gyakorlati tapasztalatok szerzése az irodalmi és tudományos mezőben. A szakkollégiumi foglalkozások egyaránt elősegítik az egyéni szakmai pályák építését, illetve a bölcsészet pedagógiai és társadalmi integrációját. A szakkollégiumi képzés műhelyekbe és tutoriális rendszerben megvalósuló foglalkozásokba szerveződik.

 

Az LK-tagok feladatkörei:

  • egy hallgató érdeklődési területének megfelelően egy műhelybe jelentkezhet, melyet köteles rendszeresen látogatni
  • a műhelybe járó hallgatók javasolt létszáma 5 fő, ezt a műhelyvezető saját belátása szerint módosíthatja
  • javasolt részvétel az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia éves rendezvényén önálló tudományos dolgozattal
  • évente minimum 1 szakmai (tudósítás, recenzió, kritika, tanulmány) publikáció elkészítése és megjelentetése
  • az LK tagjai aktívan részt vesznek egyetemi szakmai foglalkozások, rendezvények létrehozásában, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet szakkollégiumokat összekapcsoló eseménysorozatában, az egyetemi élet megszervezésében

 

Jelentkezés szakkollégistának:

A szakkollégiumba évente lehet jelentkezni már az első évfolyamtól a Jelentkezési lap elektronikus kitöltésével (letölthető ITT), melyet a lathatatlankollegium2018@gmail.com címre várunk 2023. október 23-án, hétfőn délelőtt 10 óráig.

 

TEMATIKUS MŰHELYKÍNÁLAT (2023-2024)

 

1. Klasszikus magyar irodalom- és színháztörténeti műhely

műhelyvezetők: T Szabó Levente (tszabo.levente@ubbcluj.ro), Zabán Márta (zabanmarti@gmail.com)

műhelyleírás:

A műhely kiegészíti a klasszikus magyar, azaz a 18-19. századdal foglalkozó irodalmi és színháztörténeti egyetemi képzést, s olyan hiánypótló interdiszciplináris foglalkozásokat ajánl, amelyek a média- és társadalomtörténet felől kérdeznek rá a korabeli magyar és világirodalomra, illetve színházi életre.

Hetente egy (nagyon) rövid szöveget (nyomtatott vagy kéziratos forrást, illetve friss, izgalmas szakirodalmat) olvasunk együtt, friss hazai és nemzetközi kiadványokról beszélünk, a csoport valamelyik tagjának vagy meghívottnak a kutatását gondoljuk át.

Találkozások gyakorisága, időtartama:

Hetente 50 perc.

 

2. Erdélyi magyar irodalom műhely

műhelyvezető: Balázs Imre József (lutraro@yahoo.com)

műhelyleírás:

A műhely a 20. századi és kortárs erdélyi magyar irodalommal kapcsolatos kutatásoknak kínál keretet. A terület aktuális kérdéseit járja körül 1-1 konkrét szöveg, szerzői életmű vagy általánosabb jelenség kapcsán. A műhely betekintést nyújt az erdélyi magyar irodalom kutatása szempontjából kiemelkedő archívumok, gyűjtemények, intézmények munkájába. A találkozásokon az elmúlt időszak releváns kiadványairól és megközelítéseiről beszélgetünk, illetve a műhely valamely tagjának vagy meghívottjának a munkáját vitatjuk meg.

Találkozások gyakorisága: kéthetente

 

3. Ökokritikai műhely

műhelyvezető: Berszán István (iberszan@yahoo.com)

műhelyleírás:

A műhely olyan kutatási témák kidolgozását célozza, amelyek a szövegre és kontextusra szabott irodalomtudományt igyekeznek megnyitni és kiterjeszteni az ökoszféra tágasságára. A műhelymunka célja az antropocentrizmus és ökocentrizmus küzdelmének kimozdítása a dualista hierarchiákból a kölcsönös konstrukció, illetve a kölcsönösség törékeny egyensúlya irányába. A jelentkezők arra vállalkoznak hogy:

- 1 oldal terjedelemben benyújtanak egy rövid, de minél konkrétabban az olvasás és/vagy írástapasztalatokhoz kötött leírást arról, hogy mi érdekli őket leginkább az irodalomban, és miért

- a műhelymunka során ökokritikai szakirodalmat olvasnak (idegen nyelven is)

- részt vesznek néhány Terepkönyv-gyakorlaton (melyekről majd a lehetőségekhez mérten egyeztetünk)

- a benyújtott leírásban körvonalazott élményt/gyakorlatot/problematikát – konkrét írás és/vagy olvasásgyakorlatokhoz kapcsoltan – az ökoszféra tágasságában gondolják újra egy ETDK-n bemutatandó dolgozatban

Találkozások gyakorisága:

- kéthetente

A csoport maximális létszáma: 7-8 fő.

 

4. Spanyol-Amerika irodalmai

Műhelyvezető:Serestély Zalán (serestelyzalan@gmail.com)

műhelyleírás:

Létezik-e egyáltalán Spanyol-Amerika, és ha igen, mi alapján, mióta és hol? Melyek azok történeti, (geo)politikai, esztétikai, vagy nyelvi tényezők, melyek alapján közel húsz ország irodalmai spanyol-amerikai irodalommá olvashatók? Mi különbözteti meg Spanyol-Amerikát Dél-Amerikától vagy Latin-Amerikától? Van-e saját irodalma? Jól értelmezhető-e Spanyol-Amerika irodalma az irodalomelmélet nyugati/északi hagyományai felől? Miért lenne érdemes leszoknunk a „mágikusrealistázásról”? Mit neveznek boomnak, illetve post boomnak a spanyol-amerikai irodalom kapcsán? Mi a felszabadítás teológiája/filozófiája? Milyen volt az avantgárd Spanyol-Amerikában?

Találkozások gyakorisága: kéthetente

Résztvevők száma: maximum 6

 

 

Az egyes műhelyek résztvevőinek névsorát legkésőbb 2023. október 25-ig véglegesítjük, az új szakkollégistáknak e-mailben értesítést küldünk.

 

A Láthatatlan Kollégium nevében:

 

Elnök: Balázs Imre József

(email: lutraro@yahoo.com)

Elérhetőség:

E-mail: lathatatlankollegium2018@gmail.com

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro