< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

19 napja

Irodalmi témájú szakdolgozatok védése 2024

IRODALMI TÉMÁJÚ

SZAKDOLGOZATOK védése

1. BIZOTTSÁG

Farmati Anna, T. Szabó Levente

 

Időpont: 2024. július 4.

Helyszín: Gyimesi (203-as) terem

A bemutatásra 10 percet, a vitára 5 percet szánunk.

 

A védés időpontja

A hallgató neve

Tudományos irányító

Opponens

A dolgozat címe

9.00–9.15

Libik Krisztina-Szilvia

Gábor Csilla

Rapa Annamária

Szerzői szándék és fordítási stratégiák Pesti Gábor és Heltai Gáspár fabulafordításainak paratextusai jegyében

9.15–9.30

Forró Károly-Márk

Farmati Anna

Rapa Annamária

A bibliai exemplumok a Cornides-kódexben

9.30–9.45

Jenei Bence

Farmati Anna

Nagy Emese Ingrid

Wathay Ferenc költészetének és önéletírásának recepciótörténete – helye a kánonban

9.45–10.00

Buna Blanka-Boróka

Farmati Anna

Szmutku Melinda

„Az harmadik életének szerében”. Árpád-házi Szent Erzsébet arculatai a kora újkori, magyarországi predikációkban

10.00–10.15

Lupány Anita

Farmati Anna

Szmutku Melinda

Emocionális megnyilvánulások Wathay Ferenc énekeskönyvében

10.15–10.30

Tóth Tünde

Zabán Márta

T. Szabó Levente

Blaha Lujza karriertörténete 1871–1875 között a sajtós recepciók nyomán

10.30–10.45

Romocsa Panna

Zabán Márta

T. Szabó Levente

Gyermekkép és értékszemlélet Az Én Újságom című heti gyermeklapban

10.45–11.00

András Tamara

T. Szabó Levente

Zabán Márta

Egy lappangó 19. századi magyar regénytípus: a családregény

11.00–11.15

Bodó Gyöngyi-Gabriella

T. Szabó Levente

Zabán Márta

Városábrázolás Kóbor Tamás életművében

11.15–11.30

Szabó Anita

T. Szabó Levente

Zabán Márta

Lux Terka korai munkásságának  rendhagyó prózapoétikája

szünet

12.30–12.45

Vaida Kinga-Krisztina

Biró Annamária

Berki Tímea

Sötétség tükrében: Pálffy Albert A fekete könyv című regényének kontextualizáló elemzése

12.45–13.00

Benedek Roland Áron

Biró Annamária

Egyed Emese

Az antikvitás hagyománya Batsányi János költészetében

13.00–13.15

Czofa Brigitta

Biró Annamária

Egyed Emese

Fábián Julianna élete és munkássága Gvadányi Józseffel váltott levelezése tükrében

13.15–13.30

Kelemen Anett

Biró Annamária

Egyed Emese

A vidék tisztaságának és a város romlottságának hagyománya Gvadányi József költészetében

13.30–13.45

Máté Zsigmond

Biró Annamária

Egyed Emese

Bosszú és ármánykodás a 19. század első felének drámairodalmában. Tigris és hiána, Kegyenc, Leona, Boszú

13.45–14.00

Bitai-Bolykó Blanka-Mária

Biró Annamária

Balázs Imre József

A nők és a zsidók peremreszorítottsága a modern Magyarországon

14.00–14.15

Salamon Eszter-Júlia

Biró Annamária

Balázs Imre József

A Nyugat első generációjának romantika-képe

 

 

 

 

2. BIZOTTSÁG

Berszán István, Selyem Zsuzsa

 

Időpont: 2024. július 4.

Helyszín: Brassai terem

A bemutatásra 10 percet, a vitára 5 percet szánunk.

 

A védés időpontja

A hallgató neve

Tudományos irányító

Opponens

A dolgozat címe

9.00–9.15

Szabó Ilona

Balázs Imre József

Zabán Márta

Múltkeresés és önmegtagadás két műben

9.15–9.30

Molocia Beatrix

Selyem Zsuzsa

Zabán Márta

Zalka Csenge Törpeszarvas és a déli álom című mesegyűjteményének elemzése a meseterápia szemszögéből

9.30–9.45

Varga Nóra-Erzsébet

Berszán István

Berki Tímea

Balázs Imre József

Női lét és női szerepek két szocializmus-narratívában. Dancs Rózsa Pokoljárás és Tatiana Țîbuleac Üvegkert című regényének összehasonlító vizsgálata

9.45–10.00

Csiki Bernadette-Tamara

Balázs Imre József

András Orsolya

Berki Tímea

Beszéljünk, hogy emlékezzenek ránk: A női sors tragikuma Szvetlana Alekszijevics Nők a tűzvonalban és Polcz Alaine Asszony a fronton című művében

10.00–10.15

Mihály Sarolta

Balázs Imre József

Berki Tímea

A Dolgozó Nő folyóirat nőképének változása: művészetkép és társadalmi interakció

10.15–10.30

Koszta Ilona

Balázs Imre József

Berki Tímea

András Orsolya

A „Másik” megjelenítése Wass Albert A funtineli boszorkány trilógiájában

10.30–10.45

Dima Orsolya-Petra

Balázs Imre József

András Orsolya

Tóth-Gödri Iringó

Sylvia Plath költészetének mélyrétegei és aktuális olvasata

10.45–11.00

Csorba Ivett-Melinda

Serestély Zalán

András Orsolya

A történeti múlt elbeszélhetőségének lehetőségei az areferencialitáson túl Selyem Zsuzsa Moszkvában esik és Visky András Kitelepítés című könyvében

11.00–11.15

Esztány Zsófia

Balázs Imre József

Kovács Péter Zoltán

A populáris irodalom innovatív stratégiái és kontextusai Heltai Jenő és Rejtő Jenő műveiben

11.15–11.30

Puskás Blanka-Renáta

Balázs Imre József

Kovács Péter Zoltán

Grecsó Krisztián Valami népi és Bodor Ádám Seholcímű novelláskötete a kelet-közép-európai irodalom kontextusában

szünet

12.30–12.45

Ráduly Eszter

Balázs Imre József

Berki Tímea

Útirajz-jelleg és identitáskérdések Ignácz Rózsa három művében

12.45–13.00

Istók Eszter

Balázs Imre József

Serestély Zalán

Köztes séták csendmezőkön, avagy Boér Géza pályaképe

13.00–13.15

Bende Anita-Ágnes

Serestély Zalán

Balázs Imre József

Jorge Luis Borges és Somlyó György szerelmi költészetének komparatív vizsgálata a fantasztikum, a műfajiság és a műfordítás felől

13.15–13.30

György Norbert

Serestély Zalán

Zabán Márta

A botrány mint vallásantropológiai és nyilvánosságtörténeti probléma Dosztojevszkij A félkegyelműcímű regényében

13.30–13.45

Kecskés Alíz

Serestély Zalán

Berszán István

Németh Zoltán Állati nyelvek, állati versek, valamint Állati férj című versesköteteinek összehasonlító vizsgálata

13.45–14.00

Kovács Petra

Serestély Zalán

Székely Máté

Szubjektum, test és szerep sajátosságai a kortárs roma költészet tükrében

14.00–14.15

László Zsuzsanna-Csilla

Serestély Zalán

Székely Máté

Szempontok és kontextusok Polcz Alaine és Mészöly Miklós munkaviszonyának elemzéséhez

14.15–14.30

Nagy Kriszta

Berszán István

Serestély Zalán

Aldous Huxley Szép új világa és az ökológiai kontroll-társadalom

14.30–14.45

Biró Anna

Serestély Zalán

Biró Annamária

Thomas Mann A törvény című kisregénye pretextusok határán

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro