< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Kutatás

Főoldal /

Gyakorláskutatás-műhely

Gyakorláskutatás műhely

Műhelyvezető: dr. Berszán István, egyetemi docens

 

A Láthatatlan Kollégium keretében, szakdolgozatírásban, kutatási programokban, konferenciák szervezésében, kiadványokban és kísérleti táborokban zajló műhelymunka az irodalmi írás és olvasás egy 90-es években elkezdődő eredeti kutatásából született: az értelmezés, illetve a kontextuális vizsgálatok térhódítását ellensúlyozó gyakorláskutatásból. Nem csak arról van szó, hogy ezúttal a gyakorlást tesszük az elméleti kutatás tárgyává, hanem arról, hogy a gyakorlati kapcsolatteremtés oktatási rendszerünkben (is) elhanyagolt lehetőségeinek visszanyerése végett a kutatás gyakorlata kimozdul a működésimmanens1 figyelem diszciplináris és interdiszciplináris mozgástereiből, illetve a diszkurzív viszonylétesítés kulturálisan domináns rítusából. Ilyen megközelítésben az irodalom az információáramlás társadalmi és mediális működései helyett írás- és olvasásgyakorlatokká, a történésekkel teremtett sokféle – nemcsak megfigyelő – kapcsolatok mozgástereivé változik, s ennél fogva a gyakorlati (etikai) tájékozódás terepévé.

 A gyakorláskutatás eredményeinek eddigi legteljesebb összefoglalása a Terepkönyv, amely egyfelől az írás és olvasás rituális, tartamorientált gyakorlatait mutatja be, másfelől a kortárs trendekkel folytatott elméleti vitákban jelöli ki a javasolt kutatási irányt. A könyv felállítja egy hét napos gyakorlótábor szerző által ajánlott és a konkrét kísérletek színterének, illetve résztvevőinek igényei szerint módosítható gyakorlatsorát, melyet azzal a kikötéssel bocsát leendő gyakorlatvezetők rendelkezésére, hogy előzőleg – nem gyakorlatvezetőként – vegyenek részt legalább egy Terepkönyv-táborban.

            A kutatás kezdetei:

 • Berszán István: Kivezetés az irodalomelméletből, Marosásárhely: Mentor 2002.

            Kutatási programok:

 • Szerk. Berszán István: Alternatív mozgásterek. Működés és/vagy gyakorlás a kognitív folyamatokban. Kolozsvár: Scientia 2005.
 • Szerk. Berszán István: Gyakorlat – éthosz – pragmatizmus. Kolozsvár: Scientia 2006.
 • Szerk. Berszán István: Orientation in the Occurrence. Kolozsvár: Komp-Press 2009.
 • Szerk. Berszán István: A látvány a néző avatárja. Munkafüzet (melléklet), Látó 2010/7.

Fontos elméleti munkák:

 • Berszán István: Irodalomelmélet – olvasásgyakorlat. Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár 2006.
 • Berszán István: Terepkönyv. Az írás és az olvasás rítusai – irodalmi tartamgyakorlatok, Kolozsvár, Koinónia, 2007.
 • István Berszán: Mediation and Passage: As it is in Heaven , Words and Images on the Screen: Language, Literature, Moving Pictures, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, Editor: Petho Ágnes, 2008, 339-350.
 • Berszán István: Hegység, mely emberi nevet visel.Bodor Ádám írásgyakorlatának mozgásterei. Helikon Irodalomtudományi Szemle 2010/1-2.
 • István Berszán: Ages and Rhythms of Literary Practices.In Caietele Echinox, Volume 20: Literature in the Digital Age, The Center for Imagination Studies, Cluj 2011. 20–37.

Kísérleti táborok:

 • Az irodalom mint viselkedésművészet(műhelyvezetés), Minimum Party Összművészeti Alkotótábor:  A dobbantás. Kászonfeltíz, 2000. júl. 28 –aug.3.
 • Rituális írás- és olvasásműhely(műhelyvezetés), Minimum Party Összművészeti Alkotótábor:  A felkelő Föld árnyékában. Kászonfeltíz, 2001. júl. 29 – aug. 5.
 • Testi viselkedés és figyelemgyakorlatok(műhelyvezetés), Minimum Party Összművészeti Alkotótábor:  Felragyogó Ikarosz. Kászonfeltíz, 2002. júl 25 – aug. 4.
 • Az olvasás ideje (műhelyvezetés), Minimum Party Összművészeti Alkotótábor: Mi volt előbb – Kolumbusz vagy a tyúk? Kászonfeltíz, 2003. júl. 27 – aug. 5.
 • Terepkönyv tábor, Havasrekettyés, 2008. júl. 20-25.
 • Terepkönyv-tábor, Szamos-bazár, 2009. júl. 23-28.
 • Terepkönyv-tábor, Vlegyásza, 2011. júl. 19-23.

Vendégműhelyek:

 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest, 2010. okt. 25-29.
 • Universitá degli Studi di Firenze, Firenze, 2011. máj. 2-6.
 • Jyväskylän Yliopisto, Jyväskylä, 2011. szep. 10-17.

A működésimmanens figyelem leválasztja a gyakorlást a történésről, s minden vizsgált történést társadalmi, történeti, mediális, neuro-biológiai stb. törvényszerűségekből, folyamatokból vezet le. Immanenciája azt jelenti, hogy nem mozdul ki a megfigyelhető működések mozgástereiből, ez pedig azzal jár, hogy figyelmen kívül hagyja a történés egyéb ritmusait, melyekkel nem megfigyelés útján teremthetünk kapcsolatot, hanem például irodalmi írás és olvasás vagy más rítusok gyakorlásának idejében.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro