< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Társult tanárok /

Berki Tímea

Berki Tímea, PhD

 

                                                                                                   Klasszikus magyar irodalom - szeminárium / B szak
 

Óraadó tanár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Intézet, oktatott tárgy: A 19. század második felének magyar irodalma

Programigazgató, Transylvania Trust Alapítvány, Kolozsvár

 

E-mail: berkitimea@index.hu

Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján


 

        

Felsőfokú tanulmányok

2011, BBTE Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, PhD summa cum laude, a disszertáció címe: A XIX. századi Erdély irodalmi kapcsolattörténetéből. A dolgozat irányítója: Dr. Kozma Dezső egyetemi tanár

2004 – 2010, BBTE Kolozsvár, Hungarológiai Doktori Iskola

2003–2004, BBTE Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Irodalom és társadalom magiszteri képzés

1999–2003, BBTE Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, magyar-román szak


 

Kutatási terület

19. századi magyar irodalom

magyar–román irodalmi kapcsolatok

intézmény- és értelmiségtörténet


 

Kutatási projektek

Sikeres fiatal kutatók – szakmai fejlődés interdiszciplináris és nemzetközi összefüggésben, POSDRU/159/1.5/S/132400 projekt, 2014-2015.

Fontosabb publikációk

Magyar-román kulturális kapcsolatok a 19. század második felében. Értelmiségtörténeti keret, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2012. [ETF 275.]

From Grigore Moldovan to Moldován Gergely = Acta Universitatis Sapientiae. Philologica. Studies on Imagology, 2011/2, vol. 3., Scientia, Kolozsvár, 156–167.

Brassai Sámuel kritikaértelmezései az 1850-es, 1860-as években. Egy példa: Criticai Lapok 1855 Jankovics József – Nyerges Judit (szerk.), Irodalom, nemzet, identitás, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2010.

 

Cseresnyefa fehér virágától az Oly zsenge vagyigKözelítés Mihai Eminescu költészetének korai recepciójához = Gábor Csilla – Korondi Ágnes (szerk.), A fordítás kultúrája – szövegek és gyakorlatok I., Kolozsvári Magyar Irodalomtudományi Tanszék-Láthatatlan Kollégium, Verbum, Kolozsvár, 2010, 219 – 257.

 

Életrajz-írás és nemzeti panteon. Iosif Vulcan vállalkozásai = Korondi Ágnes – T. Szabó Levente (szerk.), Értékek és ideológiák a magyar irodalomban, Kolozsvári Magyar Irodalomtudományi Tanszék-Láthatatlan Kollégium, 2008, 175-197.

 

A polihisztor viselkedéshagyomány erdélyi tudósok körében Egyed Emese – Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Kovács Eszter (szerk.), Felvilágosodás, Erdély, Erdélyi Múzeum 2007, 39-51.

 

...a jelen és jövő hasznára visszatükröztetve”. Millenniumi kiállítás és a látvány retorikája = Debreczeni Attila – Gönczy Mónika (szerk.), „Et in Arcadia ego”, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005, 501–513.


 

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro