< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

3 éve

XXI. ETDK Irodalom szekciói

program

PÉNTEK, május 25.

Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet

 

BBTE BTK - Brassai terem

 

09:00 – Előadás: Dr. Darabos Enikő - Testmetaforák a kortárs magyar irodalomban

09:30 - Ambrus Dorottya: „Gyűlnek egyre fekete vágyaim”– a többszörösen kettős élet feszültségeinek kisülése Rafi Lajos költészetében

09:45 - Bereczki Szende: Narrációs technikák Mózes Attila Átmenetek című kötetében

10:00 - Bokor Csilla: Ottlik Géza, az angol nyelvű irodalom közvetítője a magyar olvasóközönség felé

10:15 - Fenyő Dániel: A neoavantgárd mint az irodalomtörténet-írás provokációja

 

10:30 szünet

 

10:45 - Gaál Gabriella: A (szöveg)testek valóságlenyomatainak Pillanatragasztója. Tóth Krisztina: Pillanatragasztó

11:00 - Horváth Kálmán Péter: Emlék és emlékezet Szindbád álmában

11:15 - Juhász Anna Anita: A környezet mint az irodalomalkotás és -befogadás folyamatának aktív szereplője Ana Blandiana és Rakovszky Zsuzsa versgyakorlataiban

11:30 - Lázár Annamária: A „tökéletes költőfeleség”? Női szerepek, lehetőségek és dilemmák Gyarmati Fanni naplójában

 

11:45 szünet

 

12:00 - Nagy Egon: „Can’t read my poker face” – kép és szöveg viszonya Lady Gaga két videoklipjében

12:15 - Opra Tímea: Művészet mint a trauma feldolgozásának eszköze Bartis Attila A vége című regényében

12:30 - Szabó Dárió: Prózaköltemény és befogadás

12:45 - Zsoldos Tímea-Melinda: Babits Mihály A gólyakalifa című regénye a fantaszikus irodalom kontextusában

 

SZOMBAT, május 26.

Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom

 

BBTE BTK - Popivici terem

 

09:00 - Dr. Kucserka Zsófia: Utazások sírdomb körül. A sírlátogatás toposza néhány 19. századi szövegben

 

09:45 - Asztalos Veronka-Örsike: A magyar Ibsen-recepció kezdeti korszaka, kanonizációs alapja(i)

10:00 - Fülöp Dorottya: Csák Máté újra megszólal: fikció és valóság viszonya Kisfaludy Károly utolsó drámájában

10:15 - Kovács Péter: A kultusztárgy néha szenvedő alany. Arany János személyi kultusza és a Toldi szerelmének sajtóvisszhangja

 

10:30 szünet

 

10:45 - Márton-Simon Anna: Az irodalmi piac hatása Kiss József elsődleges kanonizációjára

11:00 - Nagy Egon: Alternatív Toldi-képek: Vörösmarty Mihály változata

11:15 - Radnai Dániel Szabolcs: Turizmus és nemzetépítés összefüggései Eötvös Károly balatoni utazásaiban

11:30 - Szabó Csenge: Kontextusok között: a képzelet felszabadítása Lewis Carroll Alice’s Adventures in Wonderland című művében

11:45 Előadás: Dr. Szilágyi Márton: Egy rangon aluli házasság társadalmi környezete (Adalékok Wesselényi Miklós házasságának egykorú megítéléséhez)

 

 

SZOMBAT, május 26.

A középkor és a kora újkor irodalma

 

BBTE BTK - Dézsi terem

 

09:00 - Dr. Lovas Borbála: A 16–17. századi unitárius prédikációirodalom: Hagyomány, források és ismeretlen ismerősök

09:45 - Kajántó Beáta: Szenci Molnár Albert zsoltárfordításainak recepciója  a 20. és 21. századi királyhágómelléki református énekeskönyvekben

10:00 - Kelemen Fruzsina: A puer senex motívuma a 16–18. századi szenttörténetekben

 

10:15 szünet

 

10:30 - Kovács Péter Zoltán: A közösségépítő Heltai: statikus és dinamikus olvasatok a Száz fabulában

10:45 - Szmutku Melinda: Szent Ágnes alakja 15–16. századi magyarországi prédikációkban

11:00 - Vass Csaba: A predesztináció és a szabad akarat problematikája John Milton Elveszett Paradicsom című művében

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro