< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

8 éve

Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai

Hallgatóink, végzetteink, érdeklődők figyelmébe ajánljuk az Anyanyelvápolók Szövetsége 2010. évi anyanyelvi pályázatát.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2010. évi közös anyanyelvi pályázata civil szervezetek és magánszemélyek részére Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai címmel.

 

A magyar földrajzi helyek neve, azok magyarázata, eredete, története, a tudományosan megalapozott etimológiák röviden megtalálhatók Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótára című kétkötetes munkájában. A tereket belakókban azonban mindig is élt a hasonló magyarázatok. Lakóhelyüknek (falujuknak, városuknak vagy az egész tájnak, vidéknek) és környékének (a közelben levő patakoknak, tavaknak, hegyeknek, domboknak, különösen várromoknak, de hidaknak, malmoknak, csárdáknak nevére is) kigondoltak valamilyen magyarázatot. Kitaláltak valamilyen mesét, esetleg valós történeteket színeztek ki, illetve nemegyszer a névhez kötődő közszavak beleérzésével adtak „magyarázatot” a névre. Hasonló, részben névmagyarázó szerepet töltenek be a falucsúfolók is, amelyek egy-egy település egyedi sajátságairól adnak legtöbbször humoros, de általában találó képet. A pályázók maguk dönthetik el, hogy a megjelölt témakörön belül pontosan milyen témát választanak. Elképzelhető, hogy munkájuk csupán egyetlen helynévhez kötődik, de az is, hogy helynévtörténeti, illetve bizonyos helynevek múltjára, keletkezésére vonatkozó, akár népetimológiás magyarázatok egész sorát gyűjtik össze, s küldik el nekünk valamilyen csoportosításban.

A pályázóktól olyan, tetszés szerinti műfajba vagy műnembe tartozó írásműveket várnak, amelyek terjedelme legalább tíz-tizenöt oldal (20-30 000 karakter). A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályaművet nyújthat be. A tartalmi és filológiai szempontból legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek, a nyertes pályázók munkáiból készülő válogatást a pályáztatók – lehetőség szerint – külön kiadványban jelentetik meg. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul dolgozata közléséhez, a későbbiekben szerzői jogokat nem érvényesít.

 

A pályázat díjai:

I. díj: 800 000 Ft 

II. díj: 500 000 Ft 

III. díj: 300 000 Ft 

IV. díj: 200 000 Ft 

V. díj: 100 000 Ft 

VI. díj: 50 000 Ft

 

A pályázatot pályázati adatlap kíséretében kell benyújtani, amely a www.anyanyelvapolo.hu honlapról is, személyesen pedig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ügyfélszolgálati irodájában (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) díjtalanul szerezhető be. A pályázatot – a kitöltött adatlappal együtt, egy példányban, Anyanyelvi pályázat 2010. jelzéssel, a NEFMI Közművelődési Főosztálya címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), legkésőbb 2011. május 1-jei beérkezéssel – kizárólag postai úton lehet benyújtani.

 

A pályázatokat 2011. július 1-jéig a miniszter által, az Anyanyelvápolók Szövetsége javaslata alapján fölkért szakértői bizottság értékeli. A kiírásnak nem megfelelő, a hiányosan kitöltött adatlap kíséretében, valamint a határidő után benyújtott pályázatokat a szakértői bizottság nem bírálja el. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs lehetőség. A szakértői döntés felülbírálatának nem tudunk helyt adni. A pályázatok anyagát nem küldjük vissza. Az eredményhirdetésre 2011 szeptemberében kerül sor. Az eredmények megjelennek a NEFMI és az Anyanyelvápolók Szövetsége honlapján. A minisztérium a nyertes pályázókat legkésőbb 2011. augusztus 31-éig levélben értesíti.

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro