< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

8 éve

Gayatri Chakravorty Spivak Kyoto-díjas

2012. június 22-én Gayatri Chakravorty Spivakot jelölték a Kyoto Díjra a Művészetek és filozófia kategóriában.

2012. november 10-én Ivan Sutherland (a számítógépes grafika kitalálója) és Yoshinori Ohsumi (sejtbiológus) társaságában veheti át a díjat, amelyet a legszegényebb indiai gyerekek tanítása céljából általa létrehozott alapítvány -- „The Pares Chandra and Sivani Chakravorty Memorial Literacy Project” (1997) – támogatására fordít[1]. Az Inamori Alapítvány 1985-ben hozta létre a díjat, amelyet Japán Nobel díjnak vagy „művészeti Nobel díjnak” is neveznek, azzal a céllal, hogy olyan tudósokat, kutatókat, zenészeket, művészeket, filozófusokat tüntessenek ki, akik „jelentős mértékben hozzájárultak az emberiség tudományos, kulturális és spirituális életminőségének javításához”[2]. A díjat minden év júniusában három kategóriában osztják ki: Fejlett technológia, Alaptudományok valamint Művészetek és filozófia. A Művészetek és filozófia kategóriához tartozik a zene, a művészet, a színház és film valamint az etika, és eddig olyan ismert személyiségek kapták meg mint Olivier Messiaen (1985), John Cage (1989), Ligeti György (2001), Pierre Boulez (2009) a zeneművészetben, Renzo Piano (1990), Roy Lichtenstein (1994), Nam June Pike (1998) az építészetben és képzőművészetben, Andrzej Wajda (1985), Akira Kurosawa (1994), Maurice Béjart (1999), Pina Bausch (2007) a színház-, tánc- és film-művészetben, Karl Popper (1992), W.V.O. Quine (1996), Paul Ricoeur (2000), Jürgen Habermas (2004) és Charles Taylor (2010) a filozófiában. 2010-ben Lovász László matematikus volt az Alaptudományok díjazottja.

 

Gayatri Chakravorty Spivak az első irodalomkritikus és az első nő, aki az etika és filozófia kategóriában díjat kapott, amiként az első színes bőrű nőként vehette át 2007-ben az amerikai egyetemi élet egyik legrangosabb kitüntetését a Columbia Egyetem Professzora címet. A Columbia Egyetem Professzora kinevezés az amerikai egyetemi és intellektuális életben játszott szerepének, a dekonstrukció, a posztkoloniális kritika, a feminizmus, a kritikai kultúrakutatás művelőjének, az Összehasonlító Irodalom és Társadalom Intézet alapító tagjának, az egyetemi oktatónak szólt, a Kyoto díj világszinten ismerte el Spivak „kritikai gondolkodó voltát és nevelő tevékenységét”, a „humaniórák érdekében és az intellektuális kolonializmus ellen” tett határozott és egyértelmű elméleti és gyakorlati lépéseit[3].

 

Gayatri Chakravorty Spivak Jacques Derrida Grammatológia című könyvének angol fordítójaként (1976) vált ismertté, az elsők között hívta fel a figyelmet a könyvhöz írt előszavában Derrida szövegeinek politikai és etikai jelentőségére, és az elsők között gondolta tovább a különbözőséget mint filozófiai, nemi és a kulturális különbözőséget. Elméleti szövegeiben és politikai-etikai gyakorlatában, összekapcsolódik ez a három kérdés, a filozófiai, a feminista, és a poszt-koloniális kritikai szemlélet, és ezek együttes alkalmazása vezet Spivak „gyakorlati marxista-feminista-dekonstruktivista” – „Practical Marxist-feminist-deconstructionist” – álláspontjához, és a „demokrácia habitusainak olyan rítusaihoz” mint az általa alapított „The Pares Chandra and Sivani Chakravorty Memorial Literacy Project” (1997), amelynek keretében indiai tanárokat képez és ő maga is általános iskolás korú gyerekeket tanít Begnál legszegényebb vidékein. Az In Other Words: Essays in Cultural Politics (1987), The Post-Colonial Critic (1990), Outside in the Teaching Machine (1993), Critique of Post-Colonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present (1999), Death of a Discipline (2003), What is Gender (2006), Who Sings the Nation-State (2007), Other Asias (2008), Nationalism and the Imagination (2010), An Aesthetic Education  in the Era of Globalisation (2012) című köteteiben olvasható esszék, tanulmányok, interjúk, de különösen a  magyarul is megjelent „Szóra bírható-e az alárendelt?” („Can the Subaltern Speak?”, 1988)[4] című szövege tették világszerte elismert szerzővé és előadóvá.

 

G. Ch. Spivak 2008. szeptember 18-án Bizánc legyőzése címmel tartott előadást Pécsett, a Pécsi Kulturális Központ, a Pécsi Tudományegyetem és a Sensus-kutatócsoport által a Pécs2010 -- Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében szervezett Kelet-nyugati átjáró rendezvény In memoriam Jacques Derrida nyitóprogramjának meghívott előadójaként. Az előadás szövegváltozata a Kalligram folyóirat novemberi számában jelenik meg magyar nyelven.

 

Orbán Jolán, PTE, BTK, Modern Irodalomelméleti és Irodalomtörténeti Tanszék[4]G.Ch. Spivak magyarul megjelent szövegei: „Szóra bírható-e az alárendelt?” In. Helikon, 1996. 4 (Szerk. Szamosi Gertrúd, ford. Mánfai Alice és Tarnay László);„Három nőíró szövege és az imperializmus kritikája (1985), In. Bókay-Vilcsek-Szamosi-Sári (szerk.), A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, Bp., Osiris, 2002. 663-678. (ford. Gyuris Norbert); „A felismerhetetlen ellenállás. G. Ch. Spivak és Suzana Milevska beszélgetése”, In. Magyar Lettre Internationale, 2008. december (ford. Fenyvesi Kristóf).

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro