< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

2 éve

Februári záróvizsga 2018.

alapképzés és magiszteri

A 2018. FEBRUÁRI ZÁRÓVIZSGA ESEMÉNYNAPTÁRA:

  • beiratkozás: 2018. január 15–30.
  • írásbeli vizsga: 2018. február 1.
  • magiszteri dolgozatok védése: 2018. február 2.
  • alapképzés szakdolgozatok védése: 2018. február 3.
 
A záróvizsga a 2017. nyári vizsga szabályai szerint zajlik az itt elérhető kiegészítéssel.

Záróvizsgára csak azon végzős hallgatók jelentkezhetnek, akik az elvégzett szak előírt tantervi követelményeinek eleget tettek.

A záróvizsgára való jelentkezés feltétele a szakdolgozat nyomtatott példányának előzetes leadása egy példányban a tadozati titkárságon, a 102-es irodában, illetve egy példányban a szakdolgozatot vezető tanárnak 2018. január 12. 15 óráig.

Letölthető minta az ALAPKÉPZÉS és MAGISZTERI szakdolgozat előlapjához, borítójához.

 

A ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOK:

1. beiratkozási űrlap (típusnyomtatvány, letölthető: alapképzés, magiszteri);

2. a jelölt nyilatkozata a tudományos irányító értékelésével (típusnyomtatvány, letölthető: alapképzés, magiszteri);

3. 2 darab személyazonossági igazolvány méretű (3/4-es formátumú) fénykép;

4. születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat) hitelesített másolata vagy egyszerű xerox másolat és az eredeti irat felmutatásra (külföldi hallgatók esetében a személyi igazolvány (EU)/útlevél xerox másolata és az anyakönyvi kivonat hivatalos fordítása);

5. a dolgozat elektronikus formátumban (CD-re írva, 1 példányban);*

 

6. az idegennyelv-ismeretet igazoló oklevél másolata (nem idegennyelv szakosok esetében);

7. az érettségi vagy ezzel egyenértékű oklevél eredeti példánya (amennyiben a hallgató érettségi oklevelét nem adta le eredeti példányban felvételikor) és annak melléklete, a törzskönyvi kivonat (foaie matricolă);

8. a beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta (amennyiben esedékes);

9. a házassági oklevél fénymásolata (ha van, és ha a jelölt szeretné, hogy a házasságkötés után felvett nevet feltüntessék az oklevelen) pl. Csapó (căs.) Szabó Rebeka Renáta;**

10. más egyetemekről érkező jelöltek esetében:

- az elvégzett felsőoktatási intézmény által kibocsátott oklevél és melléklete;

- az érettségi oklevél és melléklete;

- külföldi hallgatók esetében: a tanulmányokat elismerő bizonyítvány (atestat/adeverinţă de echivalare) is.

Mindezeket egy átlátszó műanyag fóliában az információs irodánál kell benyújtani.

 

*A CD-borítékra a következő adatokat kell felírni:

- vezetéknév, édesapa keresztnevének kezdőbetűje;

- keresztnév (a születési igazolványban levő sorrendben);

- szak (román nyelven);

- a dolgozat címe (román nyelven);

- irányító tanár;

- végzés éve.

 

** további feltételek a névmódosítást esetében itt olvashatók.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro