< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

7 éve

A Magyar Irodalomtudományi Intézet Nyílt Napjai

Május 16-17-én nyílt napokkal ünnepeljük eddigi 140 évünket. Ennyi év telt el ugyanis intézetünk alapítása óta.

A Magyar Irodalomtudományi Intézet Nyílt Napjai

 

AZ IDŐ PARADOXONAI

Színhely: a Bölcsészettudományi Kar díszterme (Popovici terem)

A KONFERENCIA PROGRAMJA

 

Máj. 16., csütörtök

 

I.

Elnök: Balázs Imre József

9.00  Horváth Andor: Pillanat és halhatatlanság. Marcel Proust időesztétikája

 

9.30 Berszán István: Rendszeridő és kísérlet a fizikában és az irodalom(kutatás)ban

9.50 Selyem Zsuzsa: Meddig és mikor. Nyitott időintervallum és méltóságteljes élőlények A torinói ló című filmben és forgatókönyvében

10.10 Serestély Zalán: A szenvedélyes megsemmisülés paradox adományai. Jorge Luis Borges A vakság című előadása Paul de Man Derrida-olvasata felől

10.30-10.50 Vita

10.50-11.10 szünet

II.

Elnök: Gábor Csilla

11.10 Dohi Zsuzsanna: Egy levél tétje avagy az időbeli kettős referencialitás lehetőségei.Tanácsi tükör:Gyulay Pál felelete Sibrik György váradi új kapitány levelére 1585 esztendőben

11.30 Dóczy Örs: „az fűben is nem az, hogy most nő, hanem hogy nőtt, az látszik”. Apáczai Csere János és Fogarasi Mátyás oratiói

11.50 Farmati Anna: „...ha az örökké valót kivánnád...” Az idő arcai és struktúrái Kopcsányi Márton meditációiban

12.10 Egyed Emese: Magyar filius posthumus – Rodostótól Kolozsvárig 

12.30 Köllő Zsófia: Szinkrónia és diakrónia paradox kapcsolata a XVII. századi verses uralkodói portrékban

12.50 -13.10 Vita

 

14.00 – 16.25

Mesteri? Mesteri!

A magyar és nyelv és irodalom mesteri program tárgyainak bemutatkozása

 

A magyar irodalmi nyelv története (Máthé Dénes)

Szövegtan (Máthé Dénes)

Szociolingvisztika (Benő Attila-Németh Boglárka)
Nyelvi és kulturális érintkezések (Benő Attila)
A fordítás elmélete (Benő Attila)
Magyar paleográfia (Fazakas Emese-Zsemlyei Borbála)
A modern nyelvészet története (Fazakas Emese)

Grammatikaelmélet (Kádár Edith)

 

15.00 – 15.15 Szünet

 

A kritikai kiadás (Egyed Emese)
Tudományelmélet – kutatási gyakorlat (Berszán István)

Kortárs irodalomolvasási technikák (Selyem Zsuzsa)
Az irodalom pénzügyei (Hites Sándor)

Regionális irodalom (Balázs Imre József)

Irodalom- és művészetszociológia (T. Szabó Levente)
Klasszikus retorikák (Gábor Csilla)
Hermeneutika (Orbán Gyöngyi)
A filozófia kultúrája. Nietzsche és a modernitás (Józsa István)

 

 

16

Könyvbemutatók

 

16.30–17.40

A látható jelentés. Színház- és filmművészeti tanulmányok. (szerk. Egyed Emese, EME, Kolozsvár, 2012) – bemutatja: Szabó Eszter

Erdélyi Múzeum 2013/1(szerk. Egyed Emese) – bemutatja: Antal Orsolya

„Kit érdekel az irodalom-rizsa”(szerk. Berszán István – Selyem Zsuzsa, Egyetemi Műhely, Kolozsvár, 2012) – bemutatja: Gondos Mária Magdolna

Kortárs magyar kisebbségi irodalmak(szerk. Balázs Imre József, Egyetemi Műhely, Kolozsvár, 2013) – bemutatja: Nagy Zoltán

Újraolvasott Pezsgő-díjasok(szerk. Balázs Imre József, Komp-Press, Kolozsvár, 2012) – bemutatja: Demény Péter

Dokumentumok a kolozsvári Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar történetéhez (1872–1892). (Szerk. T. Szabó Levente – Zabán Márta, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2012) – bemutatja: Szabó Eszter

Berszán István: Gyakorláskutatás, Kalligram, Pozsony, 2013. – bemutatja: Nagy Zoltán

 

17.40–18.30

Boka László: Egyszólamú kánon? (Gondolat, Budapest, 2012) – bemutatja és a szerzővel beszélget: Balázs Imre József

 

 

18.45-19.00: Bölcsész Kritikai Tömeg – Biciklis felvonulás a Bölcsészkartól az Egyetemi Parkig

 

19.15-20.30: „– Mindig lesz a nagyvárosok határán / egy-egy letarolt-gyepű rét, / hol hűvös alkonyati órán / hallani e mély dobzenét, // mely mérföldekről mágnesez magához / labdaéhes diákot és inast / s egy-egy bolyongó, dér­ütött pasast, / ki eltünődve dől a kapufához.” Tanár-Diák Focimeccs In Memoriam Jékely Zoltán

 

Máj. 17., péntek

III.

Elnök: Selyem Zsuzsa

9.00 Hites Sándor: Ma lesz a holnap tegnapja. A jövő a 19. században

 

9.30 Kanizsai Ágnes (SZTE): Az idő rossz(?) végén kezdve

9.50 T. Szabó Levente: “Mi, fiatalok”. A nemzedéki fellépés és érvelés intézményesülése a 19. század közepének magyar irodalmában

10.20 Molnár Zsófia: Esti a napos oldalon: Kosztolányi–Karácsony kétkezes

10.40-11.00 Vita

11.00-11.20: szünet

IV.

Elnök: Kovács Flóra

11.20 Balázs Imre József: Laknak-e a homokórában madarak? Déry Tibor szürrealista korszakáról

11.40 Andorkó Júlia: A hatvanas évek és az Utunk

12.00 Borbély András: Szilágyi Domokos "politikai életrajza"

12.20 Kecskés Tamás: ParaNoia. Prózatechnikai alternatívák revíziója Pynchon A 49-es tétel kiáltása c. regényében

12.40 -13.00 vita

13.00-13.20  szünet

V.

Elnök: Berszán István

13.20 Kovács Flóra (SZTE): „A számoló lélek léte”

13.40 Pieldner Judit: Ének a föld alatt. Idő- és térrétegek Láng Zsolt A föld állatai című regényében

14.00 Boda Székedi Eszter: Az ismétlés szerepe az Időbűnök, a Hold és A lé meg a Lola című filmekben

14.20-14.40: szünet

 

14.40-15.00 Kiss Ernő Csongor: Nehézkedés és fülledtség. Képek politikája és fétise Herta Müller Fácán az ember, semmi több című elbeszélésében

15.00-15.20 Székely Örs: Szeretet és szenvedés a kortárs operában és a barokk passióban

15.20-15.40 Bányász Melinda: Az idő múlatása. Keretes történetek és (a) Mulatságos napok

15.40-16.00 Vita és a konferencia zárása

 

17.00-18.30 WEÖRES 100: a pályaművek előadása, zene, dínom-dánom

 

 

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro