< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Bevezetés az irodalom tanulmányozásába

Szemináriumi témajegyzék

Témavezetők:

Borbély András: MMono (e-mail: andrasborbely82@gmail.com)

Jakab Villő Hanga: magyar-vegyes (e-mail: jakab.hanga@gmail.com)

Kecskés Tamás Hunor: magyar-angol (e-mail: kecskesth@yahoo.com)

 

1. Mi, a kortársak. Mi a kortárs? (I.)

 

 

2. Mi, a kortársak. Mi a kortárs? (II.)

 

 

3. Mi a költészet?

 

Szakirodalom:

  • Jacques Derrida: Mi a költészet? Fordította: Horváth Krisztina és Simonffy Zsuzsa. In: Bókay Antal (szerk.): A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Osiris, Bp., 2002. 276-279. 
  • Hans-Georg Gadamer: Ki vagyok Én, és ki vagy Te? (Kommentár Paul Celan Atemkristall című cilkusához) =Bókay Antal - Vilcsek Béla et alii (szerk.), A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Bp., 1997, 245–261.

 

Szöveg

 

       

Videó

 

 

4. Kortárs magyar próza

 

  • KertészImre, Jegyzőkönyv, Magvető, Bp., 2009. Online: http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=359&secId=32465)
  • EsterházyPéter: Élet és irodalom.                                                                                (online:http://www.magyarulbabelben.net/works/hu/Esterh%C3%A1zy_P%C3%A9ter-1950/%C3%89let_%C3%A9s_irodalom?interfaceLang=en)
  • MolnárSára, A fogolylét poétikája [Kertész Imre: Jegyzőkönyv– Esterházy Péter: Élet és irodalom]= M. S., Ugyanegy téma variációi. Irónia és megszólítás Kertész Imre prózájában, Koinónia, Kolozsvár, 2005, 206 – 247.

 

5.      Kortárs magyar dráma

  • TasnádiIstván, Közellenség = T. I., Kokainfutár. Osiris, Budapest, 2001. (online: http://mek.oszk.hu/02900/02947/02947.htm )
  • Henrick von Kleist, Kohlhaas Mihály. (online: http://mek.oszk.hu/03600/03653/03653.htm)

 

6. A kisebbségi irodalom fogalma

 

 

 

 

Minimális követelmények:

 

·         A kötelező olvasmányok ismerete.

·         Jelenlét a szemináriumon. Egy hiányzás a megengedett. Ha valaki több mint két szemináriumról hiányzott – a hiányzás okától függetlenül –, a szeminárium témájából minimum 5 oldalas gépelt dolgozatot (Times New Roman, 12-es karakter, másfeles sorköz) kell írnia, hogy igazolja a szemináriumi anyagban való jártasságát.

·         A félév során egyszer szemináriumi vitaindítót tartani. A vitaindító célja: a témához kapcsolódó szakirodalmi tételek felől kijelölni a beszélgetés irányait, önálló, a szakirodalomban szerzett jártasságot tanúsító szempontokat vetni föl, melyek támpontokat kínálnak az adott kérdésfölvetés továbbgondolásához, kiterjesztéséhez, alkalmazásához. Fontos szempont a szemináriumi vitaindítás nyitottsága, a kollégák hozzászólásainak figyelembevétele.A további részleteket (hányan vállalják a témát, mekkora időkeretben stb.) – a csoport létszámához is igazítva – az első szemináriumi találkozás alkalmával beszéljük meg. Igényelhető a vitaindítót megelőző konzultálás. 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro