< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

4 hónapja

Könyvbemutató – az összetartozás jegyében

2024. március 13-án a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Res Litteraria Transylvanie Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhelye és a Hosszú Reformáció 1500–1800 kutatócsoport közösen rendezett szakmai könyvbemutatót. A hármas könyvbemutató három különböző alakulástörténetet ismertetett, azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy e könyvek közös gyökerekből nőttek ki, a lapok összefűzik egyetemünk jelenlegi és volt régi magyaros oktatóit, kutatóit, doktoranduszait, és nem utolsó sorban diákjait. A három szakkönyvet a tudományos kutatás folyamatában a tudásszerzés mellett közös történetek kapcsolják össze: barátság, szeretet, egymást metsző értékrend. Több kutatónemzedék eredményeit összegzi a monográfia és a két tanulmánykötet.

Nagy Emese Ingrid doktorandusz által bemutatásra került az első kiadvány Farmati Anna, Móré Tünde, Tóth Zsombor és Virág Csilla szerkesztésében megjelent Eruditio et magnanimitas című tanulmánykötet a Reciti Kiadó jóvoltából. A kötet címe, mint tudományos műveltség és nagylelkűség találóan jellemzi a kerek születésnap alkalmából ünnepelt Gábor Csilla tanárnőt, mestert és kutatót. Az ünnepi alkalomból huszonhat jeles tanulmány került nyomtatásra, a szerzők színes skálájának különlegessége a lábjegyzeteik egymásrautaltságában rejlik. A kötetben a tudományosság mellett kiszólások, reflektálások formájában egy pillanatra teret enged magának a személyes hangvétel és az ünnepiesség is. Hatalmas időintervallumot ölel fel, a középkori szövegek hatástörténetének vizsgálatától kezdve egészen a 19. századi irodalomszociológiai hatásokig, szövegek elemzéséig terjed. A könyv elérhető az olvasók számára a következő honlapon is: https://www.reciti.hu/2023/8016.

A második kötet Tóth Zsombor: A hosszú reformáció jegyében - Vallási perzekúció és tanúságtétel a református irodalmi hagyományban a gyászévtizedtől 1800-ig című könyve, mely 2023 nyarán jelent meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpont kiadásában. Tóth Zsombor egykori diákja és oktatója intézményünknek, monográfiája a hosszú reformáció irodalmi, mentalitástörténeti, egyháztörténeti jelenségeit célzó MTA BTK Lendület – Hosszú Reformáció Kelet-Európában Kutatócsoport programjának egyik eredménye. A 488 oldalas, tíz fejezetet tartalmazó, tekintélyes jegyzetapparátussal és bibliográfiával ellátott kötet hatalmas információmennyiséget és összefüggésrendszert mozgat és tart össze. A kötetet bemutatta dr. Farmati Anna intézményünk oktatója, egyetemi adjunktus.

Az utolsó bemutatásra került kiadvány Balla Lóránt és Szmutku Melinda szerkesztésében jelent meg Kolozsváron 2023-ban az Egyetemi Műhely Kiadónál, címe: Pro Deo et Maria, Rege et Patria, Populo et Salute. Alkalom, műfaj és beszédmód a 16–18. századi vallásos tárgyú irodalomban. A tanulmánykötet hármas szerkezeti felosztását címe is jelzi, nyolc szerző nyolc szövege a hit, az ország és a társadalom fogalmai köré csoportosul. Tematikailag változatos palettával találkozunk, olvashatunk prédikációkról, polemikus szövegekről, halotti beszédekről és a summa műfajáról is, egyértelműen a vallásos tárgyú irodalom áll a vizsgálódások középpontjában. A kötet magába foglalja négy évtized mesterei és tanítványainak munkáját, bizonyítja Res Litteraria Transylvanie Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely tagjainak aktív lendületes kutatásait.  A kötetet Rapa Annamária doktorandusz ismertette.

A három eltérő, de mégis közös szálakon összefutó szakkönyv célkitűzése megegyező: a régiség irodalmát közelebb hozni, megérteni és megértetni az olvasókkal a kor eszmerendszerét, és összekapcsolni az évszázadok hosszú sorain átívelő szövegeket egymással. A könyvbemutatót a szerzőkhöz, szerkesztőkhöz intézett kérdésekkel zártuk, majd barátságos eszmecsere vette kezdetét. Nem csupán a szakmaiság és a tudományos munka jellemezte március tizenharmadikát a Bölcsészettudományi Karon, hanem az összetartozás.

Büte Orsolya

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro