< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Doktorandusok /

Vass Csongor

Név: Vass Csongor

Születési hely és idő: Marosvásárhely, 1986. április 18.

E-mail: vasskilences@yahoo.com

Kutatási terület/Kutatási téma: Koraújkori lelkiségi irodalom. A 17–18. századi erdélyi jezsuita misszió irodalmi vonatkozásai: Baranyi Pál példája (1657–1719)

 

Tanulmányok:

2017–2024                            BBTE, Bölcsésztudományi kar, Magyar Irodalomtudományi Intézet, Hungarológiai doktori iskola – phd. képzés, doktorandusz

2011 –2013; 2017                    BBTE, R. K. Teológia Kar, Teológia – Kultúra – Társadalom mesteri; disszertáció megvédése. Mesteri dolgozat: A’ Bóldogságos Szűz Máriának Szives Tisztelője című kéziratos énekeskönyv. Témavezető: Dr. Gábor Csilla egyetemi tanár.

 

2008–2009                            BBTE, R. K. Teológia Kar, Pasztorálpszichológia mesteri; –

2004–2008                            BBTE, R. K. Teológia Kar, Kolozsvár, teológia – magyar nyelv és irodalomszak; államvizsga. Államvizsga dolgozat (a Szent és a profán 22 különféle kiadásának vizsgálatáról): Könyv és borítója. Témavezető: Dr. Józsa István.

2000–2004                            Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceumi Szeminárium, Gyulafehérvár – érettségi

1992–2000                            Dr. Nyulas Ferenc Általános Iskola, Nyárádremete

 

Munkahelyek:

2023. okt.–

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, személyzeti referens

2018/2019 I. félév

Megbízott szemináriumvezető tanár (Phd-hallgató) a BBTE Bölcsészkarán, Magyar irodalomtörténet I-ből.

2014. febr.–2023. szept.

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, Érseki és Főkáptalani levéltár, érseki levéltáros.

2015. szept.–2016. ápr.

Magyar nyelv és irodalom helyettesítő tanár, Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum, V–VII. osztályok, Gyulafehérvár

2013 júl.– 2014. jan.      

Arine Handels GmbH – Goldene Krone***Hotel és Étterem, Mariazell, Steiermark, Ausztria – pincér

2012–2013. jún.

Ergon Kft., Agape**** Hotel és Étterem, Kolozsvár, egységfelelős, főúr

2010–2012

Editura Új Ember SRL, Kolozsvár, ügyvezető igazgató

2009–2010

Verbum Keresztény Kulturális Egyesület (Keresztény szó, Vasárnap, Verbum kiadó), önkéntes munkatárs: terjesztés, kapcsolattartás, tudósítások

2009–20

Ergon Kft, Agape**** Hotel és Étterem, Kolozsvár, egységfelelős, főúr

2008–2009, 2010

Ergon Kft, Agape**** Hotel és Étterem, Kolozsvár, pincér

2006   júl.–szept.

Ammern Reiser GmbH, Mühlhausen, Thüringen, Németország – idénymunka

 

Fontosabb publikációk:
Lásd itt:https://m2.mtmt.hu/api/author/10066084

 

Szakmai tevékenység (konferencia-részvétel, továbbképzések):

Konferenciaelőadások:

 1. Jesuit Mission and Catholic Re-formation in 17th century Transylvania. The example of Pál Baranyi(1657–1719). REFORC Annual Conference 2021 – Early Modern Catholicism, Budapest, 2021. május 6–8.
 2. Örvendetes prédikáció 1702-ből. A megújuló erdélyi katolicizmus biblikus párhuzamai Baranyi Pálnál. BBTEBTK Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola Tudományos Diákköri Konferenciája, 2021. május 21. – Díjazás: II. díj.
 3. Imádság lélekkel, szóval, képpel. Az imádság Baranyi Pál munkáiban.XIV. Lelkiségtörténeti konferencia,2021. április 9–10. Budapest – online. Szervező: MTA–Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoportja (BILK)
 4. Nincs életrajz kéziratok nélkül. Baranyi Pál kéziratokkal kiegészülő biográfiája.Fiatalok Konferenciája, ELTE BTK – DE BTK, online, 2020. október 15–16.
 5. Imagine și text în operele lui Pál Baranyi, Conferința Națională Bibliologie și Patrimoniu Național, Ediția a XIV-a, Alba Iulia, 5. noiembrie 2020. Szervezők: 1 Decembrie 1918 Egyetem, Történelem és Filozófia Tanszéke – Egyesülés Nemzeti Múzeum Történelem, Arheológia és Muzeológiaa Intézete, Gyulafehérvár.
 6. Rekatolizáció és az angyalok. Baranyi Pál sikerkönyve, a Raphael archangelus. BBTEBTKHungarológiai Tudományok Doktori Iskola Tudományos Diákköri Konferenciája, 2020. május 15. – Díjazás: III. díj.
 7. Baranyi Pál működési rendszere halotti prédikációi tökrében. Előadás: Periódusok és rendszerek. Interdiszciplináris párbeszéd VIII. Konferencia. Szervezők: Bolyai Társaság, Kolozsvári Akadémiai Bizottság. Kolozsvár, 2019. november 7–8.
 8. Baranyi Pál SJ (1657–1719) két kézirat tükrében.Előadás helye és ideje: III. Scriptorium Konferencia – szervezők: Egri Főegyházmegye, Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Klasszika Filológia Tanszéke, Váci Egyházmegyei Könyvtár. Eger, 2019. május 22–23.
 9. Baranyi Pál Viaticum spirituale (1695) kötetének Dedicatioja Gyulaffy László főkapitányhoz. Előadás: XII. Lelkiségtörténeti konferencia, 2019. április 26. Budapest, PPKE BTK, Sophianum. Szervező: MTA–Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoportja (BILK)
 10. Egy álruhás magyar páter missziója Erdélyben. Baranyi Pál SJ (1657–1719) kéziratos és nyomtatott munkái. Előadás helye és ideje: Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely, 2019. június 17. Kolozsvár – BBTE BTK.
 11. Olvasók – Rosaria, Kováts József ex-jezsuita szerző kéziratos kötete, rózsafüzér-gyűjteménye (Székelyudvarhely, 1804.) a Batthyaneum könyvtárból. Előadás a II. Scriptorium Konferencián – szervező: Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGyK), PPKE BTK Klasszika filológia Taszéke. Pannonhalma, Magyarország – 2018. május 7–8.
 12. Cartea manuscrisă de cântece bisericești din Biblioteca Batthyaneum: "A' Bóldogságos Szűz Máriának Szives tisztelője" (1800) și necunoscutul autor al acestuia: ex-iezuitul Kováts József (†1819) címmel előadás a Bibliologie și patrimoniu cultural național – Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691 -1830), Conferință Național ed. XI., a gyulafehérvári 1918. december 1. Egyetem, Történelem és Filológia Tanszékének szervezésében – Gyulafehérvár, 2017. október 26–27.
 13. Az erdélyi római katolikus levéltárak rövid története– előkészített előadás és bemutató a Djinyarchívov – Archívydejín (Történetilevéltárak – Levéltártörténetek) című konferenciára, szervező és meghívó: Štátny archív v Nitre – Nyitrai Állami Levéltár –Nyitra, Felvidék – Szlovákia, 2017. szeptember 19–20.
 14. A bóldogságos Szűz Máriának szives tisztelője című kéziratos énekeskönyvcímmel előadás és bemutató az I. Scriptorium Konferencián – szervező: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGyK), PPKE Bölcsész- és Társadalomtudományok Karának Klasszika filológia Taszéke és az Ókortudományi Társaság Piliscsabai Tagozata. Vác, Magyarország – 2017. május 11–12.
 15. Egyházi anyakönyvek, mint történeti források. Anyakönyvek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltárbólcímmel bemutató és előadás a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének (MELTE) konferenciáján és éves vándorgyűlésén – Sopron, Magyarország, 2016. július 4–6.
 16. Kutatási lehetőségek a Gyulafehérvári Érseki Levéltárbancímmel bemutató és előadás az Egyháztörténészek II. Országos Találkozója c. konferencián – Nyíregyháza, Magyarország, 2015. június 3–4.
 17. A szöveg ikonja, vagy profán könyvborító? — Fejtegetések könyv és borítójának viszonyáról, XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Magyar Irodalomtudomány Szekció, témavezető dr. Józsa István adjunktus – Kolozsvár, 2008.


Képzések:

 • „Egy a múltunk – őrizzük egyazonképp a jövőnek” – Egyházi és határon túli magyar levéltárosok mesterkurzusaBudapest Főváros Levéltára szervezésében, Budapest. Tanúsítványok: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021.
 • Levéltáros továbbképzés a Magyar Nemzeti Levéltár szervezésében, Csíkszereda. Tanúsítvány: 2017.
 • 2009–2010.          Korunk Akadémia, Folyóirat és könyvszerkesztés képzés, Kolozsvár
 • 2007–2008.          Korunk Akadémia, A műfordítás gyakorlata képzés, Kolozsvár
 • 2006–2008.          BBTE – Heltai Gáspár Alapítvány, Két éves könyvtárosi képzés – könyvtárosi kisdiploma

 

Tagság:


Trans.Script The Centre for Diplomatic and Medieval Documentary Palaeography (Centru de Diplomatică și Paleografie Documentară Medievală - Diplomatikai és Középkori Oklevélpaleográfiai Kutatóközpont) tituláris tag (2020-)
Bolyai Társaság (2019-)

Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE) (2015-)

Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) (2014-)

Passeggio Historikus Együttes (2011–2014)
Schola Gregoriana Monostorinensis (2004–2012)
Kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészég (KEL) – vezetőségi tag (2004–2005)
A Kelendő (a KEL lapja) szerkesztője (2004–2005.)
Szikra diáklap szerkesztője (2002–2003.)
Dsida Jenő Irodalmi Önképző Kör alapító tagja (2002–2004.), elnöke (2002.) – Gyulafehérvár, Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceumi Szeminárium

 

Díjak, elismerések, nyertes pályázatok:

 • BBTEBTK Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola Tudományos Diákköri Konferenciája, 2021. május 21. – II. díj.
 • BBTEBTKHungarológiai Tudományok Doktori Iskola Tudományos Diákköri Konferenciája, 2020. május 15. – III. díj.
 • Collegium Talentum tehetséggondozó program ösztöndíjasa a 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 tanévben
 • Botár Gábor Díszoklevél, 7. Mária Út Konferencia, Csíksomlyó, 2017. október 13–15.
 • Életek a kordonokon túl” Vers és rövidpróza pályázat, I. helyezés vers kategóriában a „Takarjátok le” c. versért, – JAK (József Attila Kör), Budapest – 2013. november
 • Országos Katolikus Hittan Tantárgyverseny, Kolozsvár, I. helyezés; a BBTE R. K. Teológia Karának különdíja; a Vasárnap katolikus hetilap különdíja (2004.)

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro