< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Tanárok /

Molnár Bodrogi Enikő

MOLNÁR-BODROGI ENIKŐ

 

egyetemi docens, dr.

 

E-mail: eniko.molnar@ubbcluj.ro

 

Konzultációs időpont: hétfőn 16–18, előzetes egyeztetés után a Zoomon

                                     szakdolgozatokkal kapcsolatos kérdésekben bármelyik munkanapon, előzetes egyeztetés alapján

 

Oktatott tárgyak

Finn művelődéstörténet

Finn irodalomtörténet a kezdetektől az 1930-as évekig (3 félév)

A finn nyelv és irodalom oktatásának módszertana

Balti finn irodalmak

Meänkieli nyelv és kultúra

 

Felsőfokú tanulmányok

2022: a filozófia doktora cím megszerzése (Oului egyetem, Finnország)

2001: a filológiai tudományok doktora cím megszerzése (BBTE)

1986–1992, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar, magyar-angol szak

 

Kutatási terület

 

A kisebbségi (nyelvi, etnikai, vallási) identitás szociolingvisztikai, szociológiai és szociálpszichológiai megközelítése

A fennoskandiai finnugor kisebbségek irodalma, nyelvi és kulturális identitása

Meänkieli, kvén, számi, erdélyi magyar és csángó írott narratívák az anyanyelvű identitás építésének szolgálatában

Jósika Miklós műveinek fogadtatástörténete

 

Legfontosabb kutatási projektek

A fennoskandiai kisebbségi nyelvek kutatójaként együttműködés az Oului egyetem Transcultural Encounters kutatói csoportjával

A Meänmaan Kieliraati (Meänmaa-i Nyelvi Tanács, Svédország) tagjaként a meänkieli nyelvi revitalizáció munkálataiban való részvétel

Finn tankönyvek, szótárak és egyéb oktatási anyagok megírására alakult munkaközösség a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének Finn Tanszéki Csoportja tagjaiból.

A kollektív identitás szerkezete a Keresztény Magvető című folyóiratban. Együttműködés az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárával.

 

Fontosabb publikációk

„Kieli on sielun sormenjäljet”. Pohjois-Fennoskandian ja Romanian suomalais-ugrilaisten vähemmistöjen kielinarratiivit identiteetin rakentajana („A nyelv a lélek ujjlenyomata.” Az észak-fennoskandiai és a romániai finnugor kisebbségek nyelvi narratívái az identitás építőiként). Acta Universitatis Ouluensis B 194. Oulun yliopisto. Oulu, 2022.

„Components of Belonging in Two Finno-Ugric Minority Literatures” (A hovatartozás elemei két finnugor kisebbségi irodalomban). = Hungarian Studies Yearbook, vol.3, no.1, 2021. 29–42.

The Voice Crying (or Calling?) in the Wilderness. Possible Similarities between Transylvanism and Meänmaa-Idea (A pusztába kiáltó (vagy hívó?) szó. Lehetséges hasonlóságok a transzilvanizmus és a Meänmaa-eszme között). – Multilingualism and multiculturalism in Finno-Ugric Literatures 2. Johanna Domokos, Johanna Laakso (szerk.). Lit Verlag. 2020. 113–133.

Határjárók a fennoskandiai kisebbségi irodalmakban. A számi, a meänkieli és a kvén irodalom esete. = Erdélyi Múzeum 2018/3. 42–59.

Kieli-iteolokioita vähemistöavisissa (Nyelvi ideológiák a kisebbségi lapokban). Virittäjä 2015. 119. évf. 4. sz. 525–558.

Revitalizing minority language and ethnic identity: the case of the Kvens in Norway (Egy kisebbségi nyelv revitalizálása: a kvének esete Norvégiában). = Études Finno-Ougriennes. Tome 39. 2007. L’Harmattan. Paris. 123–145.

Finn nyelvkönyv kezdőknek. Társszerző Varga P. Ildikó. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2004

Limba finlandeză. Simplu şi eficient. (Finn nyelvkönyv román anyanyelvű kezdőknek.) Társszerzők: Pályi Éva Ildikó és Varga P. Ildikó Polirom Kiadó, Iaşi, 2005.

Jósika Miklós műveinek fogadtatástörténete. Erdélyi Tudományos Füzetek 241. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Kolozsvár, 2003.

Limba finlandeză pentru tine. Manual de conversaţie. (Román-finn társalgási szótár.) Társszerző: Pályi ÉvaIldikó. Polirom Kiadó, Iaşi, 2003.

 

Tudományos tagság:

a. a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja

b. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Finn Irodalmi Társaság, Finnország)

c. Erdélyi Múzeum-Egyesület

d. Asociația Română de Studii Baltice și Nordice

e. Meänmaan Kieliraati (Svédország)

f. TCERC (Transcultural Encounters) – Oului egyetem, Finnország

g. TAP (Transylvania Archives Project).

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro