< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Tanárok /

Molnár Bodrogi Enikő

MOLNÁR BODROGI ENIKŐ

docens, dr.

 

E-mail: mbeniko@freemail.hu

 

Konzultációs időpont: szerdán 14–15, 104-es tanári szoba

 

Oktatott tárgyak

·            Finn művelődéstörténet

·            Finn irodalomtörténet a kezdetektől a 20. század elejéig (3 félév)

·            Meänkieli nyelv és kultúra 

 

Felsőfokú tanulmányok

·            1986-1992, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, magyar-angol szak

 

Kutatási terület

·            A kisebbségi (nyelvi, etnikai, vallási) identitás szociolingvisztikai, szociológiai és szociálpszichológiai megközelítése

·            A fennoskandiai finnugor kisebbségek helyzete

·            Jósika Miklós műveinek fogadtatástörténete

 

Legfontosabb kutatási projektek

·            A kollektív identitás szerkezete a Keresztény Magvető című folyóiratban. Együttműködés az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárával.

·            Finn tankönyvek, szótárak és egyéb oktatási anyagok megírására alakult munkaközösség a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének Finn Tanszéki Csoportja tagjaiból.

·            A Meänmaan Kieliraati (Meänmaa-i Nyelvi Tanács, Svédország) tagjaként a meänkieli nyelvi revitalizáció munkálataiban való részvétel.

·            Meänkieli kutatóként együttműködés az Oului Egyetem Finn Nyelvészeti Tanszékének balti-finn kisebbségi nyelveket kutató csoportjával.

 

Fontosabb publikációk

·            Jósika Miklós műveinek fogadtatástörténete. Erdélyi Tudományos Füzetek 241. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Kolozsvár, 2003.

·            Limba finlandeză pentru tine. Manual de conversaţie. (Román-finn társalgási szótár.) Társszerző: Pályi ÉvaIldikó. Polirom Kiadó, Iaşi, 2003.

·            Finn nyelvkönyv kezdőknek. Társszerző Varga P. Ildikó. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2004

·            Limba finlandeză. Simplu şi eficient. (Finn nyelvkönyv román anyanyelvű kezdőknek.) Társszerzők: Pályi ÉvaIldikó és Varga P. Ildikó Polirom Kiadó, Iaşi, 2005.

·            Revitalizing minority language and ethnic identity: the case of the Kvens in Norway. = Études Finno-Ougriennes. Tome 39. 2007. L’Harmattan. Paris. 123–145.

·            Strategies of language revitalization in Scandinavia. = Journal of Linguistic and Intercultural Education. 2008/1. Editura Aeternitas. Alba Iulia. 123-131.

·            A nyelvnélküliségtől az emberré válásig. = Kultúrák határán. Szerk. Bányai Éva. RHT Kiadó, Bukarest-Sepsiszentgyörgy. 2010. II. köt. 117–127.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro