< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

2 éve

Irodalmár szakdolgozatok védésének sorrendje

Július 3-án védik szakdolgozataikat végzős hallgatóink.

Óra

Irányító tanár

Név

Dolgozat címe (HU)

Opponens

8:00—8:15

Berszán István

Juhász Anna-Anita

A környezet mint az irodalomalkotás és –befogadás folyamatának aktív szereplője Ana Blandiana és Rakovszky Zsuzsa versgyakorlataiban

Balázs Imre József

8:15—8:30

Berszán István

Béni Brigitta

Találkozásajánlatok és találkozáskísérletek. Szembesülés a többi-mint-emberivel

Molnár Gábor Tamás

8:30—8:45

Berszán István

Pinti Dorottya

A nem-emberi másik befolyása regényben és valóságshow-ban

Molnár Gábor Tamás

8:45—9:00

Berszán István

Sándor Fruzsina

Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényének és Edvard Munch festőművészetének párhuzamos értelmezése

Balázs Imre József

9:00—9:15

Balázs Imre József

Szombatfalvi Klára

Gyermekszobatitkok, Szabó Lőrinc Lóci-verseinek gyermekirodalomba való besorolhatósága

Jakab Villő Hanga

9:15—9:30

Berszán István

Geréd-Vásárhelyi Tünde

„Nem az ábrázolásmód nálam a groteszk...” A nem-emberi autonómiája Bodor Ádám három körzetregényében

Serestély Zalán

9:30—9:45

Orbán Gyöngyi

Oláh Hajnalka-Renáta

Az esztétikai tapasztalat mint emancipatórikus gyakorlat

Serestély Zalán

9:45—10:00

Farmati Anna

Delorean Vinien-Dalma

Varázsolt világok. Középkori mágia elemek újraírása a J. K. Rowling Harry Potter első kötetében

Orbán Gyöngyi

10:00—10:15

Gábor Csilla

Nagy Emese Ingrid

Lépes Bálint halálról és ítéletről szóló elmélkedéstörténeteinek újraértelmezése

Farmati Anna

10:15—10:30

Selyem Zsuzsa

Szabó Attila

A szubjektivitás lehetőségei Mészöly Miklós Saulusában

Berszán István

10:30—10:45

Selyem Zsuzsa

Maior Máté

Az irodalom határai – Emancipáció Bodor Ádám prózájában

Balázs Imre József

10:45—11:00

Selyem Zsuzsa

Opra Tímea

A művészeti mint a trauma feldolgozásának eszköze Bartis Attila A vége című regényében

Balázs Imre József

11:00—11:15

Selyem Zsuzsa

Erdős Katalin

Korlát és kötődés. Bartis Attila A nyugalom című regénye és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előadása kapcsán

Balázs Imre József

11:15—11:30

Balázs Imre József

Demény Péter

Reznek Evelin

Az önreflexió változatai James Joyce: Ifjúkori önarcképében és Bartis Attila Séta című regényében

Benke András

11:30—11:45

Berszán István

Szalló Tünde

Etikai viszony és apokalipszis Krasznahorkai László – Max Neumann ÁllatVanBent című művében és Jaro Viňarský színházi adaptációjában

Selyem Zsuzsa

11:45—12:00

Balázs Imre József

Ádám Szilamér

Öregségreprezentációk a kortárs magyar irodalomban

Selyem Zsuzsa

12:00—12:15

Balázs Imre József

Kerekes Eszter

A test mint identitásképző komponens a kortárs gyermekirodalomban. A gyermektest Seita Parkkola regényeiben

Selyem Zsuzsa

12:15—12:30

Balázs Imre József

Major Gergely

Idők, terek, hálózatok Papp Sándor Zsigmond Semmi kis életek című regényében

Berszán István

12:30—12:45

Balázs Imre József

Szabó Emese-Eszter

Tamkó Sirató Károly gyereklírájának intermediális megközelítése: szöveg, zene és illusztráció

Zabán Márta

12:45—13:00

Balázs Imre József

Sebestyén Kinga

A házasságtörést feldolgozó regény narratív megoldásai a téma narrációra való visszahatásának tükrében. Berde Mária Tüzes kemence és Gustave Flaubert Bovaryné című regényeinek összehasonlító elemzése

Zabán Márta

14:30—14:45

T. Szabó Levente

Tankó Andrea

„Különvilágúaknak fanatikus magányimádata” – Betegség és hiperérzékenység a századfordulón. Cholnoky László életműve az európai dekadencia perspektívájából

Zabán Márta

14:45—15:00

T. Szabó Levente

Fechită Lujza Mária

A korai magyar pszichológia intézményesülése és az (elme)betegség nyelveinek újraírása Cholnoky László életművében

Zabán Márta

15:00—15:15

T. Szabó Levente

Fülöp Dorottya

„Tele írtad már?” Kísérlet Jókai kései novellisztikájának a megértésére

Zabán Márta

15:15—15:30

T. Szabó Levente

Varga Boglárka

Johannes Minckwitz, az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok munkatársa

Zabán Márta

15:30—15:45

T. Szabó Levente

Szilágyi Andrea

A művészi tapasztalat mint önmegismerési forma Ambrus Zoltán két művészregényében

Zabán Márta

15:45—16:00

T. Szabó Levente

Fésüs Ágota

A hagyományok alakváltozatai és újraértése Ambrus Zoltán és Gozsdu Elek prózájában

Zabán Márta

16:00—16:30

Biró Annamária

Bartalis Ágota

A Murányi történet Arany János, Petőfi Sándor, Tompa Mihály és Szász Károly feldolgozásában

T. Szabó Levente

16:30—16:45

Biró Annamária

Fodor Orsolya Beatrix

Önreprezentáció Kazinczy Ferenc Fogságom naplója című művében és levelezésében

Egyed Emese

16:45—17:00

Biró Annamária

Szabadi Sarolta

Kazinczy Ferenc esztétikai gondolkodásának változása a két Bácsmegyey-kiadás tükrében

Egyed Emese

17:00—17:15

Biró Annamária

Tasnádi István

A lélek halhatatlanságának tematikája a 18–19. század fordulóján

Egyed Emese

17:15—17:30

Balázs Imre József

Bota Adrien

Ady Endre Párizs-szövegeinek olvasata Márkus Otília vallomásainak tükrében

Egyed Emese

17:30—17:45

Biró Annamária

Császár Irma-Tímea

Női identitásteremtés és testreprezentáció Weöres Sándor Psychéjében és Csokonai Lili (Esterházy Péter) Tizenhét hattyúkjában

Orbán Gyöngyi

17:45—18:00

Biró Annamária

Györke Krisztina-Beáta

A 19. század közepének bosszúregényei. Komparatív elemzés

Berki Tímea

18:00—18:15

Biró Annamária

Birtalan Albert

Metaforikus nyelv és szabadkőművesség Palóczi Horváth Ádám írásaiban

Zabán Márta

18:15—18:30

Balázs Imre József

Gothárd Barbara

Női szerepek vizsgálata a polgári életformák kontextusában, Márai Sándor regényeiben

Biró Annamária

18:30—18:45

Balázs Imre József

Csiszer Katalin

Intézményes kontextus Berde Mária irodalmi munkásságának értelmezéseiben

Zabán Márta

18:45—19:00

Balázs Imre József

Kelemen Kriszta-Mónika

„Te és a szerkesztés igazán nem egy anyaméhből születtetek” Áprily Lajos szerkesztői munkássága az Ellenzék melléklete, az Erdélyi Helikon és a Protestáns Szemle tükrében

Zabán Márta

19:00—19:15

Balázs Imre József

Csillag Evelyn

Műfaji rétegzettség Rejtő Jenő Tatjána című művében

Demény Péter

19:15—19:30

Balázs Imre József

Kovács Péter

„Míg életet cseréltél a halállal” Emlékezés és magány többszólamúsága Török Sophie Sirató című kötetében

Demény Péter

19:30—19:45

Balázs Imre József

Benke András

György-Fazakas Noémi

Szerelemábrázolás és női reprezentáció Radnóti Miklós korai szerelmi lírájában

Demény Péter

A védés szakmai bizottsága: dr. Gábor Csilla, dr. Balázs Imre-József, dr. Berszán István, dr. Zabán Márta

Helyszín: kis díszterem (Popovici)

 

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro