< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Bevezetés az irodalom társadalomtörténetébe (2016)

 

Letöltöm a tárgy részletes leírását

A tárgy végleges jegyei

 

1. Hol az irodalom határa? A kortárs irodalomtudomány kontextualista kihívásai

2. Mire buknak az olvasók – mitől népszerű egy szöveg? Az irodalmi érték társadalmi környezetei és az irodalmi kanonizáció tényezői. A magas- és populáris kultúra kérdése az irodalomtudományos logikákban.

3. Mit látunk és hallunk, ha irodalmat olvasunk? Az irodalmi szöveg vizuális komponensei és (multi)mediális környezetei a múltban és a jelenben

4. Lehet-e nacionalista az irodalom? S ha igen, akkor mit kezdhetünk vele? Az irodalmi ideológiák kérdése a kortárs irodalmi gondolkodásban

5. Egy fogas irodalmi viszony: az irodalom és az idő

6. Irodalom és eszmetörténet. Alapozás az eszmetörténet mai irányzatainak irodalomtudományi használatához

7. Az irodalom és a digitális bölcsészet

 

Kötelező irodalom:

Hász-Fehér Katalin, Arany János költészetének dialogikus jellege = Tanulmányok. Újvidéki Egyetem BTK, Újvidék, 2010, 41-61.

Hites Sándor, Száműzetésbe születni. Mikes és a magyar emigrációk, Magyar Tudomány 2012/3, 285-291.

Kerényi Ferenc, A régi magyar színésznők névhasználatáról = K. F., Színek, terek, emberek. Irodalom és színház a 18-19. században, Ráció Kiadó, Bp., 2010, 139-144.

Margócsy István, Az 1859-es Kazinczy-ünnepségek nyelvhasználatához = Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok, szerk. Kalla Zsuzsa, PIM, Bp., 2000, 109-118.

Szilágyi Márton, A költő mint társadalmi jelenség. Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói, Ráció Kiadó, Bp., 2014, 261-308.

Szilágyi Zsófia, Móricz Zsigmond, Kalligram, Pozsony, 2013, 7-46.

Sirató Ildikó, Sokszínű ábrázolatok sajtó alatt. A színházi élet képei az újságoklapokon = „Képes világ”. Tudományos konferencia a 19. századi magyarországi illusztrált sajtóról, szerk. Szvoboda Domţnszky Gabriella, BTM-OSZK, Bp., 2014, 89-104.

T. Szabó Levente,Az irodalmi határidő feltalálása a 19. század közepén= Újrateremtett világok. Írások Cs. Gyimesi Éva emlékére, szerk. Berszán István és Balogh F. András, Argumentum, Budapest-Kolozsvár, 2011, 243-253.

Vaderna Gábor, Élet és irodalom. Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewffy József életművében, Ráció Kiadó, Bp., 2013, 59-101.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro