< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Társult tanárok /

Papp Kinga

E-mail: kinguspapp@yahoo.com

Fogadóóra: csütörtök 14--15 (előzetes bejelentkezés alapján)

 

Munkahely:

·            Doktorandus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék.

Oktatott tárgyak:   2009 Régi magyar irodalom szeminárium (kora újkor)

2009−2010 Régi magyar irodalom szeminárium (középkor, kora újkor)

·            Könyvtáros, Erdélyi Múzeum-Egyesület

 

Felsőfokú tanulmányok

·            2008  Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar, Hungarológiai Doktori Iskola

·            2006 – 2007 Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar, Irodalom és társadalom magiszteri

·            2002 – 2006 Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar, latin-magyar szak.

 

Kutatási terület

·            Nemesi íráshasználat a kora újkori Erdélyben

·            A Kálnoki család írásgyakorlata (17-18. század)

 

Legfontosabb kutatási projektek

·            2004–2005 A protestáns emlékirat-irodalom történeti antropológiai vizsgálata Apafi fejedelem korában. Sapientia, Külső Kutatási programok finanszírozásával. (résztvevő)

·            2008-tól a Gábor Csilla vezette devocionális irodalommal foglalkozó kutatási műhely tagja

·            2009. szeptember – Domus Hugarica Scientiarium et Artium ösztöndíj, Eötvös Lóránt Tudományegyetem

·            2010. szeptember – Domus Hugarica Scientiarium et Artium ösztöndíj, MTA Irodalomtudományi Intézet

·            2010. november–2011. június POSDRU projekt, befogadó intézet: MTA Irodalomtudományi Intézet

 

Fontosabb publikációk

·            Kálnoki Sámuel Kalendáriuma = Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, szerk. Balázs Mihály, Gábor Csilla, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2007, 431–445.

·            Monkoviczenus Márton diáriuma = Szöveghagyomány és íráskultúra a kora újkorban, szerk. Gábor Csilla, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2007, 133–159.

·            Mátyás király egy 18. századi latin drámában= Erdély reneszánsza, I. köt., szerk. Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009. 185–194.

·            Nyelvek határán: Kálnoki Antal és Lajos Levelezése= Kultúrák határán, II. köt., szerk. Bányai Éva, RHT Kiadó, Bukarest–Sepsiszentgyörgy, 2010. 40–49.

·            Családi szerepek és beszédmódok Kálnoki Antal és Lajos levelezésében= A fordítás kultúrája – szövegek és gyakorlatok, II köt., szerk.Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Verbum – Láthatatlan Kollégium, Kolozsvár, 2010. 51–68.

·            The “Lost” Plays of József Mártonfi and the Ms. 354 Composite Volume,Philobiblon, XV. 2010, 527–533.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro