< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Tanárok /

Serestély Zalán

egyetemi adjunktus

E-mail: srstly@yahoo.com, serestelyzalan@gmail.com

Konzultációs időpont (2021. őszi félév): kedden 14–16, 108-as iroda és Zoom.

 

Oktatott tárgyak:

  • Középkori és reneszánsz világirodalom
  • Esztétikai hermeneutika
  • Kortárs irodalomelméleti irányzatok
  • Bevezetés az irodalmi tanulmányokba

 

Felsőfokú tanulmányok:

2012–2016 Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskola, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (doktori értekezés címe: Jorge Luis Borges munkásságának kultúra- és ismeretelméleti, valamint hatalomkritikai vonatkozásai)

2010–2012 Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudomány Kar, Magyar Nyelvészet és Irodalomtudomány Magiszteri Képzés, Kolozsvár (szakdolgozat címe: „A puszta ég tekintete.”Kulturális emlékezet és felejtés Jorge Luis Borges elbeszéléseiben, különös tekintettel a Márk evangéliumára)

2007–2010 Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudomány Kar, magyar-finn szakpárosítás, Kolozsvár (dolgozat címe: E mái nap szül és veszít el tégedet.” Szophoklész Oedipus királycímű tragédiájának, illetve Esterházy Péter Javított kiadáscímű regényének együttértésében megnyíló terek)

 

Kutatási terület:

esztétika

irodalomelmélet

irodalom és nonhumán viszonya

Jorge Luis Borges műveinek magyar és román recepciótörténete

Szerkesztőségi tagság:

A szem társadalmi portál

 

Fontosabb projektek:

2018. június 1–2020. Június 1. ROSE, StudHub alprojekt; műhelyvezető, mentor

 

Fontosabb publikációk:

Serestély Zalán, Életmű és környezete. Jorge Luis Borges munkásságának kultúra- és ismeretelméleti, valamint hatalomkritikai vonatkozásai. Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2017. Categ CNCSIS B

Serestély Zalán, One Way Ticket. Jegyzetek a nonhumánhoz. Korunk – Komp-Press, Kolozsvár, 2018.

Serestély Zalán, A tér időszerűségéről és a vendégszeretetről = Csönge Tamás, Kiss Georgina, Pálfy Eszter (szerk.): Műhelylapok. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2014.

Serestély Zalán, Önfeledés, evilágiság. Borges gaucsóinak megváltásigényéről = Fried István (sorozatszerk.): Szóköz, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2017.

Serestély Zalán, Jóltáplált metafizikák. Irányvonalak a Borges-életműkorpusz magyar vonatkozású recepciójában = Fried István (sorozatszerk.): Szóköz, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2015.

Serestély Zalán, (Egy képtelenség képességei) Bényei Tamás Borges-olvasatának termékeny zárójeleiről = Fried István (sorozatszerk.): Szóköz, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2013.

Serestély Zalán, Városállatok. (Nem csak) az állat méltósága Nemes Nagy Ágnes költészetében = Orbán Gyöngyi, Fóris-Ferenczi Rita, Bilibók Renáta (szerk.): Hermészkedő. Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2017. Categ CNCSIS B

Serestély Zalán, Az egyedi, a véletlen és az antropológus. Egy sajtátos narrátorszerep kialakulása Jorge Luis Borges Márk evangéliuma c. elbeszélésében = Veress Károly (szerk.): Egyediség és véletlen. Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2016. Categ CNCSIS B

Serestély Zalán, A szenvedélyes megsemmisülés paradox adományai. Jorge Luis Borges A vakság című előadása  Paul de Man Derrida-olvasata  felől = Veress Károly (szerk.): Az idő paradoxonai. Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2015. Categ CNCSIS B

Serestély Zalán, Az önmagától szabaduló test ritmusa. Szempontok az önazonosság problémájának megközelítéséhez a Borges-életműkorpusz vonatkozásában = Veress Károly (szerk.): Ritmus és ismétlés. Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2015. Categ CNCSIS B

Serestély Zalán, Játék a fekete dobozban. A hatalom szolipszizmusának kibillentése Bodor Ádám Az Eufrátesz Babilonnál c. rövidprózájában = Játék és tudomány, Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2014. Categ CNCSIS B

Serestély Zalán, Történetietlen istenek. A történeti idő egyik fabulájának borgesi leleplezése = Bartha Katalin Ágnes, Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella-Nóra (szerk.): Hortus amicorum. Köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére, Erdélyi Múzeim Egyesület, Kolozsvár, 2017. Categ CNCSIS B

Serestély Zalán, Újrahsznosított állat – áru/fétis, Korunk, 2018/10. Categ CNCSIS B+/CEEOL

Serestély Zalán, A föld madarai, Korunk, 2018/3. Categ CNCSIS B+/CEEOL

Serestély Zalán, Fejlés és fejtés. A képzelet két modellje Margarita Guerrero és Jorge Luis Borges Képzelt lények könyve című bestiáriumában, Korunk, 2017/7, Categ CNCSIS B+/CEEOL

Serestély Zalán, Leleplezés keresztelőn, Korunk, 2013/7. Categ CNCSIS B+/CEEOL

Serestély Zalán, Ígéretek könyve, Erdélyi Múzeum-Füzetek, 2015/4. Categ CNCSIS B

Serestély Zalán, A hiányzó hang, Magiszter, 2018/1. Categ CNCSIS D

Serestély Zalán, Szabadságfogyasztás – a kontingencia megszállása, Prae, 2018/1.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro