< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Művészetfilozófia és komparatisztika

1. A „munkáspróza” politika és esztétika kereszteződésében

  • Tar Sándor, A mi utcánk, Budapest, Magvető, 1995.
  • Deczki Sarolta, A mi országunk – Tar Sándor és a szociográfia, in: Uő., Az érzékiség dicsérete, Pozsony, Kalligram, 2013.
  • Deczki Sarolta, Térképről lemaradt tájak, in: Uő., Az érzékiség dicsérete, Pozsony, Kalligram, 2013.

2.       Az öregség mint esztétikai és biopolitikai probléma

  • Szilágyi Domokos, Öregek könyve, Bukarest, Kriterion, 1976. (A pdf letölthető itt)
  • Simone de Beauvoir, Az öregség felfedezése és elfogadása, mint a test élménye, in: Uő., Az öregség, Budapest, Európa Kiadó, 1972, 449-576. (A pdf letölthető itt)

3.       Nyelviség és antropológia

  • Szilágyi Domokos, Búcsú a trópusoktól: hat vers, Bukarest, Irodalmi könyvkiadó, 1969.(Kiemelten a Haláltánc-szvit című szöveg) 
  • Borbély András, A nyelv beomlasztása, in: Irodalom-test-emlékezet, szerk. Borbély András, Orbán Jolán, Pieldner Judit, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2014, 37-56. (Online: http://ujnautilus.info/a-nyelv-beomlasztasa)

4.       Művészet a hétköznapi életben

  • Jacques Maquet, Az esztétikai tapasztalat. A vizuális művészetek antropológus szemmel, Budapest, Csokonai Kiadó, 2003, 1-58.

5.       Művészet, testiség, medialitás

  • Hans Belting, Kép-antropológia. Képtudományi vázlatok, , Budapest, Kijárat Kiadó, 2003, 13-66.

6.       Performansz és performativitás

  • Erika Fischer-Lichte, A performativitás esztétikája, Budapest, Balassi Kiadó, 2009, 9-48.

 

KÖVETELMÉNYEK:

-          óráról órára a szövegek kijegyzetelése, elolvasása

-          aktív részvétel az órai beszélgetéseken, kérdések, egyéni értelmezési szempontok megfogalmazása

-          minimum 5 oldalas elemzés leadása a félév végén valamely szabadon választott műről a szemináriumon fölvetett kérdésekből kiindulva. 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro