< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Kritika és bölcsészet a gyakorlatban

Műhelyvezető neve, elérhetősége, bemutatkozása:

Borbély András, andrasborbely82@gmail.com

költő, egyetemi oktató, irodalomtörténész, mozgó célpont.

Műhely tematikája:

A műhely során főként a szerkesztői munka elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozunk. Élesben készítünk elő szövegkiadást, kortárs verseskötetet szerkesztünk, megtervezzük egy online folyóirat szépirodalmi és irodalomkritikai rovatát, szerkesztőségi megbeszélésen veszünk részt különböző folyóiratoknál, irodalmi estet szervezünk, önképzőkört alapítunk, digitális adatbázist tervezünk, vitairatot, kiáltványt írunk. A műhely alapvetően a hallgatók saját kezdeményezéseire és igényeire épít, célja az irodalmi közélet aktív alakítása, az alulról jövő kezdeményezések megszervezésének segítése. 

Elsősorban kiknek szól (alapképzés, mesteri, PHD): akik az elméleti, kutatói munka mellett a gyakorlati, szerkesztői, szervezői gyakorlat iránt is érdeklődnek 

Találkozások gyakorisága:

megbeszélés szerint (gyakran)

Műhely megívottjai:

igény és egyeztetés szerint (mindenki) 

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro