< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Irodalomelmélet

IRODALOMELMÉLET

 

1. Bevezetés, ismerkedés, felolvasás

2. A formalista iskola alapfogalmai  és módszerei

Kötelező:

  • Gogol: A köpönyeg. In Uő: Művei, Magyar Helikon, 1962. (Vagy más kiadások)
  • Borisz Eichenbaum: Hogyan készült Gogol köpönyege. In: Az irodalmi elemzés. Gondolat Kiadó, Budapest, 1974, 58–78, vagy Bókay Antal, Vilcsek Béla (szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 289–299.

Kiselőadás:

  • Ann Jefferson, David Robey: Bevezetés a modern irodalomelméletbe, Budapest, Osiris, 1995, 27-50.

 

3. A strukturalizmus módszerei a líra példáján

Kötelező:

  • Jan Mukarovsky: A költészet forrásai. In Uő: Szemiológia és esztétika, Pozsony, Kalligram, 2007, 89-93.
  • Serestély Zalán: apakrif. In Uő: feltételes átkelés, Fiatal Írók Szövetsége / Erdélyi Híradó Kiadó, Budpaest/Kolozsvár, 2014.

Kiselőadás:

  • Roman Ingarden: Az irodalmi műalkotás kétdimenziós szerekezete. In: Bókay Antal, Vilcsek Béla (szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2001, 432-439.

 

4. A posztstrukturalizmus egyik iránya: a Bahtyin-féle szociológiai poétika

Kötelező:

M. M. Bahtyin: A szó az életben és a költészetben. In Uő: A szó az életben és a költészetben, Budapest, Európa, 1985, 5-54.

 

Kiselőadás:

M. M. Bahtyin: A tartalom, az anyag és a forma a verbális művészetben. In Uő: A szó az életben és a költészetben, Budapest, Európa, 1985, 55-161..

 

5. Hermeneutikai esztétika

Kötelező:

Hans-Georg Gadamer: Miként járul hozzá a költészet az igazság kereséséhez. In Uő: A szép aktualitása, Budapest, T-Twins, 1994, 142-156.

Kovács András Ferenc: Sestina a költészet állapotáról. In Uő: Saltus Hungaricus, Pécs Jelenkor, 1999.

Kiselőadás:

 Hans-Georg Gadamer: A szép aktualitása. In Uő: A szép aktualitása, Budapest, T-Twins, 1994, 11-84.

 

6. A hermeneutika túllépése: anyagiságok, medialitás, jelenlét

Kötelező:

Hans Ulrich Gumbrecht: A jelenlét előállítása. Amit a jelentés nem közvetít, Budpaest, Ráció, 2010, 25-46.

Kiselőadás:

Hans Ulrich Gumbrecht: A jelenlét előállítása. Amit a jelentés nem közvetít, Budpaest, Ráció, 2010, 77-107.

 

7. Fogalmak, megközelítések a kortárs magyar lírához

Kötelező

Margócsy István, „névszón ige” – Vázlat az újabb magyar költészet két nagy poétikai tendenciájáról. In Uő: „Nagyon komoly játékok”, Pesti Szalon, h.n., é.n., 259–281.

Kiselőadás

Nemes Z. Márió: Kacsacsőrű-emlős-várás Kenguru-szigeten. A kortárs fiatal költészet posztantropocentrikus viszonyai, Prae 2017/1, 90-107.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro