< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

7 éve

Régi magyar irodalmáraink konferenciája

Nemzeti (ön)reprezentáció, uralkodói reprezentáció (és nemcsak) a kora újkorban címmel szervez konferenciát az intézet régi magyar irodalmár műhelye.

Nemzeti (ön)reprezentáció, uralkodói reprezentáció (és nemcsak) a kora újkorban címmel szervez konferenciát az intézet régi magyar irodalmár műhelye. A konferencia részletes programja:

 

Nemzeti (ön)reprezentáció, uralkodói reprezentáció (és nemcsak) a kora újkorban

Kolozsvár, 2013. március 22., BBTE BTK, Dézsi Lajos terem

 

9,15–9,30: A konferenciát megnyitja Gábor Csilla

 

Politika és teológia

9,30–10,00: Dohi Zsuzsanna: A 17. századi udvari kultúra politikai megnyilvánulásai Teleki Mihály vonzáskörében

10,00–10,30: Volkán Júlia: Közösségi reprezentáció és énreprezentáció a XVII. századi gyászévtized kegyességi irodalmában - Szatmárnémeti Dominicáinak esete

10,30–11,00: Nagy Emőke: Profán reprezentáció nem profán környezetben: A Nagy Szent Család megjelenítési módja Laskai Osvát és Temesvári Pelbárt prédikációiban

 

11,00–11,30: kávészünet

 

Teológia és pedagógia

11,30–12,00: Korondi Ágnes: Misztikus szentség a késő középkori magyar nyelvű kódexirodalomban

12,00–12.,30: Deák Zsuzsánna: Kétségbeesők és bűnbánók a késő középkori jó halálban

12,30–13,00: Veress Elza-Emőke: A kora újkori magyar nyelvű katekézisek általános pedagógiai és sajátos vallási eszközei

13,00–13,30: Bóné Éva: Nyelvművelés és/vagy hitterjesztés Geleji Katona István prédikációiban

 

13,30–15,00: ebéd

 

Különböző műfajok – különböző reprezentációk?

15,00–15,30: Papp Kinga: Igaz és „Istentelen, hazájokat pusztitó mostoha magyarok”:A nemzeti önreprezentáció formái Apor István és Kálnoki Sámuel leveleiben

15,30–16,00: Balla Lóránt:Magyar szentek hálójába rejtett nemzet a kora újkorban (Hogy kerülhetett I. Lipót a hálóba?)

16,00–16,30: Kónya Franciska: Tarnóczy István latin nyelvű elogium-sorozata mint magyar (ön)reprezentáció?

16,30–17,00: Köllő Zsófia: XVII. századi verses királyéletrajzok – műfajok és hagyományok hálójában

 

17,00–17,30: a konferencia lezárása, értékelése

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro