< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

7 éve

Mesteri felvételi

Intézeteink a magyar nyelv és irodalom mesterképzőn 13 tandíjmentes helyet ajánlanak.

 

HELYEK SZÁMA

A 2012/2013-as tanévben a Magyar nyelv és irodalom magiszteri képzésen a Kar 13 tandíjmentes és 22 tandíjas helyet biztosít.

 

FELVÉTELI VIZSGA ESEMÉNYNAPTÁRA

o      beiratkozás: 2012. szeptember 10–14.

o      írásbeli vizsga: 2012. szeptember 15., 9:00

o      eredmények kifüggesztése: 2012. szeptember 16.

o      beiratkozási szándék megerősítése: 2012. szeptember 16–20..

o      végső eredmények kifüggesztése: 2012. szeptember 21.

 

Azon jelentkezők számára, akiknek nincs olyan érvényes oklevelük, mely igazolná valamely idegen nyelv ismeretét, az Alpha Központ  2012. szeptember 12-én külön angol nyelvvizsgát szervez. További információk az Alpha Központ honlapján (http://www.alpha.ubbcluj.ro/)

 

BEIRATKOZÁS

A jelentkezőknek a következő iratokat kell benyújtaniuk:

1.     Érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű oklevél;

2.     Egyetemi oklevél (mellékleteivel: törzskönyvi kivonattal / oklevél kiegészítő okirattal együtt) vagy ezzel egyenértékű oklevél;

3.     Születési anyakönyvi kivonat másolata, illetve a kar által történő hitelesítés érdekében ennek eredeti példánya;

4.     A családi vagy az iskolaorvos által kiállított orvosi igazolás;

5.     Két 3x4-es méretű színes fénykép;

6.     A feldolgozási illeték (taxa de procesare) kifizetését bizonyító nyugta (30 lej);

7.     A vizsgadíj (taxa de participare) kifizetését bizonyító nyugta (150 lej);

8.     Átlátszó műanyag irattartó tasak;

9.     Idegen nyelv ismeretének szintjét igazoló oklevél – azon egyetemet végzetteknek kötelező benyújtani, akik nem idegen nyelv szakot végeztek.

 

BIBLIOGRÁFIA (LETÖLTHETŐ INNEN)

Nyelvészet:
Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. 150–194.
Péntek János: Teremtő nyelv. Kriterion, Bukarest, 1988. 16–25, 55–72, 90–124, 208–230.
Szilágyi N. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1996.
Fazakas Emese: Bevezetés a magyar nyelvtörténetbe. Kolozsvár, Bolyai Műhely Kiadó, 2007. (a letölthető részletek)
Irodalom:
Berszán István: Történeti kritika – időbeli tájékozódás. In: Kalligram, 2009/3
Gábor Csilla: A történet kerete, a keret története: változatok Ponciánusra. In : Erdély reneszánsz. Kolozsvár, 2009. 147–160.
Hász-Fehér Katalin: A filológia diszciplináris helyzete. In: Helikon Irodalomtudományi szemle. (Új) filológia. XLVI. évf. 2000/4. 469–480.
Kecskeméti Gábor: Bevezetés. Kritikatörténeti kutatások. In : Uő: A böcsületre haladott ékes és mesterséges szóllás, A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján. Universitas Kiadó, 2007. 9–31.
Selyem Zsuzsa: Tízszertíz. Magyar próza, 1970-2005. – http://szepiroktarsasaga.hu/index.php?pageid=320
Takáts József: Az irodalomtörténet-írással kapcsolatos meggyőződéseimről. Irodalomtörténeti közlemények CVII. 2003/6. – http://www.itk.iti.mta.hu/megjelent/2003-6/takats1.pdf
Tóth Zsombor: Hiányzó Paradigmák? Módszertani megjegyzések a kontextualizáció kérdéséhez a régi magyar irodalomban. Korunk, 2008/5, 38–50. – http://epa.oszk.hu/00400/00458/00137/tothzs.html

 

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro