< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

6 éve

A magyarországi és erdélyi tudományosság alakzatai a 18–19. század fordulóján

ARANKA GYÖRGY-évfordulós tanácskozás

Kolozsvár, május 18–20.

A BBTE BTK Irodalomtudományi Intézete és az EME közös szervezésében

május 18–20. között kerül megrendezésre

A magyarországi és erdélyi tudományosság alakzatai a 18–19. század fordulóján

ARANKA GYÖRGY-évfordulós tanácskozás

konferencia.

 

Programterv

 

2017. május 18., csütörtök

Megérkezés, szállásfoglalás

 

Kiegészítő program azoknak, akik korábban érkeznek:

17:00 Minerva-ház, Cs. Gyimesi Éva terem (Napoca/Jókai utca 16, I. emelet) – Török Borbála Zsuzsanna, Exploring Transylvania: Geographies of Knowledge and Entangled Histories in a Multiethnic Province, 1790–1918 című könyvének bemutatója

 

2017. május 19., péntek

BBTE Bölcsészkara, Marianum (Horea u. 31)

 

8–10: Regisztráció – Ottlik terem

9:00 Ünnepélyes megnyitó – Popovici terem (egykori kápolna)

Köszöntők:

Sipos Gábor, az EME elnöke

Berszán István, a Magyar Irodalomtudományi Intézet tanszékvezetője

Egyed Emese, a konferencia szervezője

 

„Csinosodás”

 Elnök: Csörsz Rumen István

 

9:30–9:50 Kiss Endre (OR-ZSE): Társaságszervezés – tudományszervezés – heurisztika

9:50–10:10 Török Borbála Zsuzsanna (Konstanzi Egyetem): Lexikonok párbeszéde: adatinformáció és kapcsolathálók az erdélyi honismeret tükrében a 19. század első évtizedében

10:10–10:30 Kontler László (CEU): Keleti barbárok az északi vadakról: felvilágosult magyarok és a finnugor (nyelv)rokonság (c. 1770–1830)

Vita, kávészünet

 

Arankai bölcselet

Elnök: Kiss Endre

 

11:20–11:40 Hegedüs Béla (MTA, BTK, ITI): (Anya)nyelvelmélet és tudománytörténet

11:40–12:00 Laczházi Gyula (ELTE): Aranka György „ember esmérete” a felvilágosodás antropológiájának kontextusában

12:00–12:20 Bodnár-Király Tibor (ELTE): A komparatív tudomány fogalma Aranka György politikai műveiben

Vita

 

Sugárzás

Elnök: Fazakas Emese

 

15:00–15:20 Boér Máté (BBTE): „De így kell-e fordítani Cicerót?” – Kovásznai, Kazinczy és a Somnium Scipionis két magyar változata

15:20–15:40 Egyed Emese (BBTE): A Társaság második próbamunkája

15:40–16:00 Csörsz Rumen István (MTA, BTK, ITI): Aranka György közköltészeti gyűjteményei

16:00–16:20 Kerti József (BBTE): Aranka György költészete

Vita, kávészünet

 

Tudománytörténet

Elnök: Hegedüs Béla

 

16:50–17:10 Rab Irén (Georg August Universität): A felvilágosodás filozófiájának nagy reménysége: Hißmann Mihály (1752–1784)

17:10–17:30 Fazakas Emese (BBTE): A szaknyelvek helyzete Aranka korában

Vita

18:00 – Zenei pillanatok: Dávid-Kacsó Soma (Sigismund Toduta Zenelíceum) cselló, zongorán közreműlödik: László Györgyi

 

Május 20., szombat

Erdélyi Múzeum-Egyesület Előadóterme, (Napoca/Jókai u. 2–4.)

 

Szerveződések

Elnök: Biró Annamária

 

9:00–9:20 Kollár Zsuzsanna (ELTE): Mintaadó szervezeti formák a Tudós Társaság működési rendjében

9:20–9:40 Fekete Norbert (Miskolci Egyetem): A testületi kritika és a szerzői névhasználat problémája a 19. század első évtizedeinek magyar irodalmában

9:40–10:00 Pavelka Orsolya Petra (BBTE): A történelmi tematika aktualitása a Kisfaludy Társaság felhívásaiban és kiadványaiban

10:00–10:20 Egyed Ákos, Kovács Eszter (EME, BCU): A Magyar Történelmi Társulat megalakulása és az első vándorgyűlés

Vita, kávészünet

 

Funkciók

Elnök: Kontler László

 

11:00–11:20 Hermann Gusztáv Mihály (BBTE): Benkő József  és a székely eredetkérdés

11:20–11:40 Moritz Kinga (BBTE–Sapientia EMTE): Adalékok Körmöczi János (1763–1836) tudományszervező tevékenységéhez

11:40–12:00 Pintér Márta Zsuzsanna (Eszterházy Károly Egyetem): Az erdélyi diáktársaságok drámafordításai

12:00–12:20 Sófalvi Emese (ELTE): „E fejlő Egyesület' Gyámola”. Bánffy György, a kolozsvári Muzsikai Egyesület első védnöke

Vita

 

Szolgálat

Elnök: Pintér Márta Zsuzsanna

 

15:00–15:20 Csata Adél (BBTE): Erdélyi román tudományos igyekezetek a 18–19. század fordulóján

15:20–15:40 Berki Tímea (BBTE–Transylvania Trust Alapítvány): Főúri környezet a tudományosság szolgálatában. Példák

15:40–16:00 Vulkán Vera Tünde (BBTE): Mártonfi József püspöki kinevezése

Vita, kávészünet

 

Korrespondenciák

Elnök: Egyed Emese

 

16: 30–16:50 Biró Annamária (EME–BBTE): Tudományszervezés levelezés által

16: 50–17:10 Orbán László (MTA–Debreceni Egyetem): A levelezéshálózatok mintázatai a régi századfordulón

17:10–17:30 Tóth Barna (Debreceni Egyetem): Levelezések elektronikus feldolgozása, elméleti és gyakorlati kérdések

17:30–17:50 Molnár Ildikó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Irodalmi levelezéskutatás és nemzeti identitástudat. Jancsó Elemér felvilágosodás-kutatásai

Vita

 

Zárszó

Szervező intézmények: EME, BBTE, Interculturali-Thé, Michael Benedikt Társaság

Szervezők: Egyed Emese, Biró Annamária

Titkár: Kerti József

Támogatók: NKA, MTA

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro