< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Doktorandusok /

Nagy Emese Ingrid

Név: Nagy Emese Ingrid

Születési hely és idő: Marosvásárhely, 1997. 08. 24.

E-mail: nagyemeseingrid@yahoo.com

Kutatási terület/Kutatási téma: kora újkori devocionális irodalom, halálról való beszéd, halálmegjelenítések 16–17. századi szövegekben.

Tanulmányok:

2016–2019: Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, magyar nyelvészet és irodalom – angol nyelvészet és irodalom (alapképzés)

2019–2021: Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok (mesterképzés)

2021-től: Hungarológia Doktori Iskola, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Munkahely: Hungarológiai Doktori Iskola

Oktatott tárgyak:filológia, Magyar irodalomtörténet 2. (reneszánsz és barokk irodalom) szeminárium

 

Fontosabb publikációk:

Lépes Bálint haláltükre. Halálreprezentációk feltöltése a megtérés szolgálatában= Erdélyi Múzeum, LXXXIV. kötet, 2022. 3. füzet, Kolozsvár, 2022., 121–132.

Egyházról való gondolkodás a reformáció idején = Erdélyi Múzeum, LXXXIV. kötet, 2022. 3. füzet, Kolozsvár, 2022., 141–143.

Ignácz Rózsa első regényének értelmezési lehetőségei = Erdélyi magyar nőírók, szerk. Balázs Imre József, Korunk Komp-Press, Kolozsvár, 2022., 93-106.

A boszorkányüldözés történeti távlatai, perspektívái = Erdélyi Múzeum, szerk. Varga P. Ildikó – Tánczos Vilmos, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum, 2023 (EME 2023/2), 164–168.

Szakmai tevékenység (konferencia-részvétel, továbbképzések):

Mesterkurzus: Hosszú reformáció: a vallási perzekúció hagyománya, Centre for Reformation Studies és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, Budapest 2022. március 21–24.

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság rendezvénye: KAB Junior, Irodalom. Kerekasztal-beszélgetés címe: Régi források – új perspektívák. 2023. március 17.

Legújabb kutatások és eredmények az egyháztörténet-írás területén. VII. Nemzetközi interdiszciplináris konferencia, Nagyvárad, 2022. október 27–29.  Előadás címe: Lépes Bálint halál-tükre. A halálról való beszédmód és az ennek megfelelő érvelés sajátosságai. Halálreprezentációk feltöltése a megtérés szolgálatában.

A Hungarológiai Doktori Iskola hallgatóinak éves tudományos konferenciája, Bölcsészettudományi Kar, 2023. május 26. Előadás címe: Intellektuális, teológiai vagy népi pokol? Lépes Bálint pokoltükre.

Erasmus+ kutatói ösztöndíj: az ELTE keretén belül. Mobilitás ideje: 2023. szeptember 4–24. 

Pallas kárpát-medencei ivadékai: a Klaniczay-iskola hatástörténete Kelet–Közép–Európában. Műhelykonferencia, Kolozsvár, 2023. október 27. Előadás címe: Halálra való készület és halálszelídítés néhány 16. századi vigasztaláskötetben.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro