< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Doktorandusok /

Molnár (Domokos) Zsófia

Név: Molnár (Domokos) Zsófia

Születési hely és idő: Marosvásárhely, 1992. február 5.

E-mail: molnar0@yahoo.com

Kutatási terület: kora újkori erdélyi követjárások szöveganyaga, kora újkori utazási irodalom, Borsos Tamás életműve

Tanulmányok:

2007–2011: Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, természettudományok–intenzív angol szak

2011–2014: Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, magyar nyelv és irodalom–német nyelv és irodalom szakos alapképzés

2014–2016: Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, magyar nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok mesterképzés

2016– : Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Hungarológia doktori iskola

 

Fontosabb publikációk:

Xavéri Szent Ferenc, a hívők szemüvege: A kultusz alakulása, hagiográfiai identitás és ábrázolások, Keresztény Szó, XXIV(2013)/1, 13–18.

Te meg a másik világ. Szabó Lőrinc:Farkasrét. A Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelyének és az MTA könyvtárának Szabó Lőrinc-honlapja

Esti a napos oldalon: Kosztolányi–Karácsony kétkezes= Az idő paradoxonai: A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének házikonferenciája, 2013. május 16–17., szerk. Orbán Gyöngyi, Borbély András, Serestély Zalán, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó–Bolyai Társaság, 2015, 155–181.

„Füttyögve tercelünk neki”: Nyelv-, hang- és képrétegek a Fagyöngycímű kötetben, Korunk, III. folyam, 2016/3, 57–65.

Tömegszállás versben, lélekben, Szibériában/Írott írómás-ok(?): játékból, önvédelemből – Bogdán László: Vaszilij Bogdanov verseiről,​Bárka, XXIV(2016)/6, 78–84.

A maradvák örökös, változatlan emlékezetinek bizonyságaként Apor Péter Metamorphosisáról = „...sok punctumocskáknak öszvekötött lánca avagy kötele”: A Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely fiatal kutatóinak tanulmányai, szerk. Papp Kinga, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó–Bolyai Társaság, 2016, 187–220.

A katolikus és a református egyház (ön)reprezentációja sajtóorgánumokban és internetes fórumokon= Témák és szempontok a nyelvhasználat vizsgálatában: Hallgatói tanulmányok, szerk. Ladányi Mária, Hrenek Éva, Budapest, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 2017, 101–111.

A csodatevőtől a csodáig: Szent László király közép- és kora újkori jelzői = Szent László, a velünk élő lovagkirály, szerk. Farmati Anna, Kolozsvár, Verbum, 2018, 67–85.

Követtükörvonások Borsos Tamás, Bethlen Gábor portai küldöttének irataiban = A dialógus formái a magyar régiségben, szerk. Farmati Anna, Gábor Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó–Bolyai Társaság, 2021, 341–355. (Egyetemi Füzetek, 45)

„Testes” és „idős” helyek. Balla Zsófia Második személycímű kötetéről test–idő koordináták között = A harmadik Forrás-nemzedék viszonyhálózatai, szerk. Balázs Imre József, Kolozsvár, Komp-Press, 2022, 57–64.

Identitástípusok Vizaknai Bereczk György erdélyi orvos és költő 17–18. századfordulós omniáriumában = Eruditio et magnanimitas: Tanulmányok Gábor Csilla köszöntésére, szerk. Farmati Anna, Móré Tünde, Tóth Zsombor, Virág Csilla, Budapest, Reciti, 2023, 249–256.

 

Szakmai tevékenység (konferencia-részvétel, továbbképzések):

Konferenciák: Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, 2012–2016 (II. díj, dicséret, I. díj, II. díj – társszerző: Dávid Panna, I. díj); Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2013 (Debrecen, részvétel), 2015 (Budapest, I. díj), 2017 (Pécs, részvétel); Jelenünkről Jövőnkért Ifjúsági Konferencia, Pécs, 2012; Tehetséges Fiatal Kutatók Fóruma, Kolozsvár, 2014; BBTE Szakkollégiumi Nyílt Napok, interdiszciplináris műhelykonferencia, Kolozsvár, 2016; Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója, Budapest, 2016; Változások és (disz)kontinuitások, hagyományok és újítások a reformáció 500 éves történetében: A hosszú reformáció perspektívája a közép-kelet-európai régióban, Kolozsvár, 2017; A dialógus formái a magyar régiségben (1450–1750), Kolozsvár, 2018; 17. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, Újvidék, 2018 (plenáris előadás); Fiatalok Konferenciája 2021, Budapest; Doktorandus TDK, Kolozsvár, 2023; Pallas kárpát-medencei ivadékai: a Klaniczay-iskola hatástörténete Kelet-Közép-Európában: Műhelykonferencia, Kolozsvár, 2023.

Képzések, ösztöndíjak: teljes szemeszteres részképzés (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2012. szeptember–2013. január); részképzős tanulmányút (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2014. március 3–16. és 2015. április 13–26.); DAAD Sommerschule (Karl-Ruprechts-Universität, Heidelberg, 2014. augusztus 4–29.); Erasmus-ösztöndíj (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2015. szeptember–2016. január); Hosszú reformáció és irodalomtörténet-írás: A magyar reformáció irodalomtörténete az ötszázadik évforduló (1517–2017) kontextusában: mesterkurzus, Budapest, 2017; 1618‒2018: A harmincéves háború hatása irodalmunkra: mesterkurzus, Budapest, 2018.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro