< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Doktorandusok /

Kovács Péter Zoltán

Név: Kovács Péter Zoltán

Születési hely és idő: Szatmárnémeti, 1998. 08. 17.

E-mail: kovacspeterzoltan@gmail.com

Kutatási terület/Kutatási téma: olvasásszociológia, népszerű irodalom, kvantitatív módszerek az irodalomtudományban

 

Tanulmányok

Nagykárolyi Elméleti Líceum, matematika-informatika szak, 2013–2017

Magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom BA, BBTE BTK, 2017–2020

Magyar nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok MA, BBTE BTK, 2020–2022

Hungarológia Doktori Iskola, BBTE BTK, 2022 óta

Munkahely

Aranka György Alapítvány, Marosvásárhely

Oktatott tárgyak

Irodalomelmélet szeminárium

 

Fontosabb publikációk

Detektívtörténet bűntény nélkül – Mészöly Miklós prózája és a felderíthető valóságIn: A teremtmények arca – Tárgyak, emberek, állatok, szerk. Selyem Zsuzsa, Serestély Zalán (Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár: 2022), 52–61. o.

„Senki nem szól a dologhoz semmit. Ez a dolgok rendje.” Bodor Ádám Sinistra körzet c. regényének pragmatikai vizsgálataIn: A körzet poétikái – Konferencia Bodor Ádám életművéről (2023-as konferenciakötet, megjelenés előtt)

Vagy ponyvát olvasunk, vagy semmit? Interaktív olvasásszociológiai esszé, Látó: 2023. december, Látó: 2023. december, XXXIV. évfolyam, 12. szám, 86–92. (Online: https://www.lato.ro/irodalmi-mu/vagy-ponyvat-olvasunk-vagy-semmit-i )

Új lehetőségek az irodalomszociológiában. Kutatástörténeti és módszertani felvezető egy erdélyi magyar középiskolások olvasmányszerkezetének jellemzőit feltáró kutatás elé. Korunk: 2024/3, 3–13.

 

Szakmai tevékenység (konferencia-részvétel, továbbképzések)

A teremtmények arca – tárgyak, emberek, állatok. Mészöly Miklós és Pilinszky János műveinek posztantropocentrikus olvasatai, BBTE, 2021. március 26-27. – előadó  

A körzet poétikái (Konferencia Bodor Ádám életművéről), Petőfi Irodalmi Múzeum, 2023. április 13-14. – előadó 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro