< Back to the speciality's home page

Magyar Română English

The Department

Home / PhD Students /

Kovács Péter Zoltán

Name: Péter Zoltán Kovács

Date and place of birth: Satu Mare, 17th of August 1998

E-mail: kovacspeterzoltan@gmail.com

Research area: sociology of reading, popular literature, quantitative methods in literary studies

 

Studies

Carei Theoretical High School, specialization: mathematics and informatics, 2013-2017

BA: Hungarian Language and Literature major with English Language and Literature minor, Faculty of Letters UBB, 2017-2020

MA: Hungarian Linguistic and Literary Studies, Faculty of Letters UBB, 2020-2022

PhD studies at the Doctoral School of Hungarology Studies, since 2022

Work

Aranka György Foundation, Târgu Mureș

Taught subjects

Theory of Literature, seminar leader

 

Publication

Detektívtörténet bűntény nélkül – Mészöly Miklós prózája és a felderíthető valóságIn: A teremtmények arca – Tárgyak, emberek, állatok, szerk. Selyem Zsuzsa, Serestély Zalán (Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár: 2022), 52–61. o.

„Senki nem szól a dologhoz semmit. Ez a dolgok rendje.” Bodor Ádám Sinistra körzet c. regényének pragmatikai vizsgálataIn: A körzet poétikái – Konferencia Bodor Ádám életművéről (2023-as konferenciakötet, megjelenés előtt)

Vagy ponyvát olvasunk, vagy semmit? Interaktív olvasásszociológiai esszé, Látó: 2023. december, Látó: 2023. december, XXXIV. évfolyam, 12. szám, 86–92. (Online: https://www.lato.ro/irodalmi-mu/vagy-ponyvat-olvasunk-vagy-semmit-i )

Új lehetőségek az irodalomszociológiában. Kutatástörténeti és módszertani felvezető egy erdélyi magyar középiskolások olvasmányszerkezetének jellemzőit feltáró kutatás elé. Korunk: 2024/3, 3–13.

 

Professional activity

Conference: A teremtmények arca – tárgyak, emberek, állatok. Mészöly Miklós és Pilinszky János műveinek posztantropocentrikus olvasatai, Faculty of Letters UBB, 26-27. march 2021.

Conference: A körzet poétikái (Konferencia Bodor Ádám életművéről), „Petőfi” Literary Museum, Budapest, 13-14. april 2023.

Copyright © 2011 Department of Hungarian Literary Studies, Hungarian linguistic and literary studies, Babeş–Bolyai University, Cluj-Napoca

Developed by Weblap.ro