< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Doktorandusok /

Boér Máté

Név: Boér Máté

Születési hely és idő: Sepsiszentgyörgy, 1994. november 5.

E-mail: v.boermate@gmail.com

Kutatási terület/Kutatási téma: a késő-tizennyolcadik, kora-tizenkilencedik század oktatás-, fordítás- és nyelvtudománytörténete, különös tekintettel Kovásznai Sándor munkásságára.

Tanulmányok:

2018– : Hungarológiai Doktori Iskola (doktori képzés); BBTE BTK, Kolozsvár.

2016–2020: klasszika-filológia (BA); BBTE BTK, Kolozsvár.

2016–2018: magyar nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok (MA); BBTE BTK, Kolozsvár.

2013–2016: magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom (BA); BBTE BTK, Kolozsvár.

 

Fontosabb publikációk:

– Tanulmányok:

A mellékelt ábra – Egy feltételezett elméleti modell megvalósulása Kovásznai Sándor drámafordításain keresztül = A szövegtől a szcenikáig, II, szerk. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna, Eger, Líceum Kiadó, 2016, 540–553.

A Szerző nevet= Hortus amicorum: Köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére, szerk. Bartha Katalin Ágnes, Bíró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella Nóra, Kolozsvár, EME, 2017, 408–412.

De így kell-e fordítani Cicerót?” – Kovásznai, Kazinczy és a Somnium Scipionis két magyar változata = Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai, szerk. Bíró Annamária, Egyed Emese, Kolozsvár, EME, 2018, 351–364.

Baian, Acta Siculica(2016–2017), 197–218 (Boér Hunorral).

Classis Graeca – On a 1785 Translation of Euripides from Transylvania = Theory and Practice in 17th – 19th Century Theatre: Sources, Influences, Texts in Latin and in the Vernacular, Ways towards Professional Stage, Eger, Líceum Kiadó, 2019, 123–130.

Az előírt keret – Szemlélet és módszer felekezetiség-dimenziói két XVIII. századi tankönyvszerzőnél, Acta Siculica (2018–2019), 221–228.

Gramatici latine și latinizante de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, Orma 33 (2020), 53–81.

The Kingdom of Stones. On a Transylvanian Adaptation of the Linnaean Mineral Taxonomy Time in the “Third Kingdom of Nature”. Prehistory of Palaeontology and Palaeoanthropology and its Philosophical Contexts, ed. Dezső Gurka, Budapest, Gondolat Publishers, 2021 (Boér Hunorral).

Veterum Romanorum scripta – Kovásznai Sándor komédiafordításairól , Acta Siculica (2020–2022), 283–292.

Hunnenschlacht, avagy hogy került Csaba a Hadak Útjára, Acta Siculica (2020–2022), 307–321 (Boér Hunorral és Boér Laurával).

Számozott poétikák egy Cselényi-korszak margójára =  A harmadik Forrás-nemzedék viszonyhálózatai, szerk. Balázs Imre József, Kolozsvár, Komp-Press, 2022, 99–108.

–Szerkesztői munkálatok:

Acta Siculica (2020–2022), Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 2022.

Acta Siculica (2023), Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 2023.

– Egyéb tudományos munkák (latin szövegek/szövegrészletek fordítása, fordítások ellenőrzése, illetve kéziratok átírása vagy átírt latin szövegek utógondozása):

BenkőJózsef, Erdély, Sepsiszentgyörgy–Barót, Székely Nemzeti Múzeum és Tortoma Könyvkiadó, 2014.

Vulkán Vera Tünde, Mártonfi József tanulmányi főigazgató és cenzor, Kolozsvár, EME, 2018.

 

Szakmai tevékenység (konferencia-részvétel, továbbképzések):

2015. szeptember 1–4., Eger:  A szövegtől a szcenikáig:  Kutatások a korai dráma- és színháztörténet területén (az  MTA BTK ITI és az Eszterházy Károly Főiskola szervezésében)

2016. november 26., Marosvásárhely:  Maros megye és Marosvásárhely történetéből: A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 15. ülésszak (a Borsos Tamás Egyesület és az EME marosvásárhelyi fiókegyesületének szervezésében)

2017. március 2., Kolozsvár:  Arany János kérdez (kerekasztal-beszélgetés az EME szervezésében)

2017. május 19–20., Kolozsvár:  A magyarországi és erdélyi tudományosság alakzatai a 18–19. század fordulóján. Aranka György-évfordulós tanácskozás (az EME, a BBTE BTK Magyar Irodulomtudományi Intézete, a Michael Benedikt Társaság és az Interkulturali-THÉ Egyesület szervezésében)

2017. szeptember 22., Budapest:  A földtörténeti korok és az emberiség ideje A paleontológia és a paleoantropológia 18–19. századi filozófiai és kulturális kontextusai (az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottsága szervezésében)

2018. szeptember 6–8., Eger: Elmélet és gyakorlat a 17–19. század színpadán – Források, hatások, latin és anyanyelvi szövegek, utak a hivatásos színjátszás felé (az  MTA BTK ITI és az Eszterházy Károly Egyetem szervezésében)

2019. december 15., Marosvásárhely: Maros megye és Marosvásárhely történetéből: Konferencia a Marosvásárhelyi Református Kollégium létrejöttének 300. évfordulója alkalmából (A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 17. fórum) ( a Borsos Tamás Egyesület és az EME marosvásárhelyi fiókegyesületének szervezésében)

2022. május 19., Sepsziszentgyörgy: Székely azonosságszimbólumok születése (Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ szervezésében; Boér Hunorral és Boér Laurával)

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro