< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Doktorandusok /

Boér Máté

Név: Boér Máté

Születési hely és idő: Sepsiszentgyörgy, 1994. november 5.

E-mail: v.boermate@gmail.com

Kutatási terület/Kutatási téma: a késő-tizennyolcadik, kora-tizenkilencedik század oktatás-, fordítás- és nyelvtudománytörténete, különös tekintettel Kovásznai Sándor munkásságára.

Tanulmányok:

2018– : Hungarológiai Doktori Iskola (doktori képzés); BBTE BTK, Kolozsvár.

2016– : klasszika-filológia (BA); BBTE BTK, Kolozsvár.

2016–2018: magyar nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok (MA); BBTE BTK, Kolozsvár.

2013–2016: magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom (BA); BBTE BTK, Kolozsvár.

 

Fontosabb publikációk:

– Tanulmányok:

A mellékelt ábra – Egy feltételezett elméleti modell megvalósulása Kovásznai Sándor drámafordításain keresztül = A szövegtől a szcenikáig, II, szerk. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna, Eger, Líceum Kiadó, 2016, 540–553.

A Szerző nevet= Hortus amicorum: Köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére, szerk. Bartha Katalin Ágnes, Bíró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella Nóra, Kolozsvár, EME, 2017, 408–412.

De így kell-e fordítani Cicerót?” – Kovásznai, Kazinczy és a Somnium Scipionis két magyar változata = Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai, szerk. Bíró Annamária, Egyed Emese, Kolozsvár, EME, 2018, 351–364.

Baian, Acta Siculica(2016–2017), 197–218 (Boér Hunorral).

Classis Graeca On a 1785 Translation of Euripides from Transylvania = Theory and Practice in 17th – 19th Century Theatre, Eger (megjelenés alatt).

The Kingdom of Stones – On a Transylvanian Adaptation of the Linnaean Mineral Taxonomy, with Special Emphasis on the Classification of Petrifactions= A földtörténeti korok és az emberiség ideje, Budapest (megjelenés alatt; Boér Hunorral)

– Egyéb tudományos munkák (latin szövegek/szövegrészletek fordítása, fordítások ellenőrzése, illetve kéziratok átírása vagy átírt latin szövegek utógondozása):

BenkőJózsef, Erdély, Sepsiszentgyörgy–Barót, Székely Nemzeti Múzeum és Tortoma Könyvkiadó, 2014.

Vulkán Vera Tünde, Mártonfi József tanulmányi főigazgató és cenzor, Kolozsvár, EME, 2018.

 

Szakmai tevékenység (konferencia-részvétel, továbbképzések):

2015. szeptember 1–4., Eger:  A szövegtől a szcenikáig:  Kutatások a korai dráma- és színháztörténet területén (az  MTA BTK ITI és az Eszterházy Károly Főiskola szervezésében)

2016. november 26., Marosvásárhely:  Maros megye és Marosvásárhely történetéből: A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 15. ülésszak (a Borsos Tamás Egyesület és az EME marosvásárhelyi fiókegyesületének szervezésében)

2017. március 2., Kolozsvár:  Arany János kérdez (kerekasztal-beszélgetés az EME szervezésében)

2017. május 19–20., Kolozsvár:  A magyarországi és erdélyi tudományosság alakzatai a 18–19. század fordulóján. Aranka György-évfordulós tanácskozás (az EME, a BBTE BTK Magyar Irodulomtudományi Intézete, a Michael Benedikt Társaság és az Interkulturali-THÉ Egyesület szervezésében)

2017. szeptember 22., Budapest:  A földtörténeti korok és az emberiség ideje A paleontológia és a paleoantropológia 18–19. századi filozófiai és kulturális kontextusai (az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottsága szervezésében)

2018. szeptember 6–8., Eger: Elmélet és gyakorlat a 17–19. század színpadán – Források, hatások, latin és anyanyelvi szövegek, utak a hivatásos színjátszás felé (az  MTA BTK ITI és az Eszterházy Károly Egyetem szervezésében)

2019. december 15., Marosvásárhely: Maros megye és Marosvásárhely történetéből: Konferencia a Marosvásárhelyi Református Kollégium létrejöttének 300. évfordulója alkalmából (A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 17. fórum) ( a Borsos Tamás Egyesület és az EME marosvásárhelyi fiókegyesületének szervezésében)

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro