< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Az antikvitás irodalma és kultúrája

1. Bevezetés.

2. Mitológia és medialitás

kötelező olvasmányok:

3.  Erkölcs és világkép az Iliászban és az Odüsszeiaban

kötelező olvasmány:

 • Homérosz, Odüsszeia, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1986. (Vagy más kiadás)

szakirodalom:

 • Jan Assmann, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, Budapest, Atlantisz Kiadó, 2004, 253-285. (A pdf letölthető itt)
 • Mogyoródi Emese, Szabadság és erkölcsiség a homéroszi világban, in: Ókor, 2007/1-2, 3-11. (A pdf letölthető itt)
 • Kerényi Károly, Az antik világ nemi erkölcse, in: uő. Az örök Antigoné. Vallástörténeti tanulmányok, Budapest, Phaidon Kiadó, 2003, 117-122. (a pdf letölthető itt)

4. Törvény és individualitás a görög tragédiában

kötelező olvasmányok:

 • Szophoklész, Antigoné, in: Uő., Antigoné, Élektra, Budapest, Új Magyar Könyvkiadó, 1956. (Vagy más kiadások)

szakirodalom:

 • Kerényi Károly: Az örök Antigoné, in: Uő., Az örök Antigoné, Vallástörténeti tanulmányok, h. n., Paidion Kiadó, 2003.
 • Martin Heidegger, Az Antigoné 1. kórusának értelmezése, in: A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, szerk. Bókay Antal et al, Budapest, Osiris Kiadó, 2002, 235-244, 237, ford. Vajda Mihály.
 • Ritoók Zsigmond, Antigoné magányossága, in: Uő., Vágy, költészet, megismerés, Budapest, Osiris Kiadó, 2009, 164-172.

5. Idegenség- és ökológiai szemlélet a görög tragédiában

kötelező olvasmányok:

 • Szophoklész, Oidipus király, Oidipusz Kolónoszban, Budapest, Európa Kiadó, 2003. (vagy más kiadások)
 • Lányi András, Oidipusz avagy a Természetes ember, Budapest, Liget, 2015, 5-114.

szakirodalom:

 • Julia Kristeva, Önmaga tükrében idegenként, Budapest, Napkút Kiadó, 2010.
 • Hans Jonas, Az emberi cselekvés megváltozott természete, in: Környezet és etika. Szöveggyűjtemény, szerk. Lányi András, Jávor Benedek, Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2005, 25-38.

 

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro