< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Tanárok /

T. Szabó Levente

 

A 2021-2022. egyetemi év tantárgyai

1. félév:
Irodalom és művészetszociológia (a mesteri képzésben)

Világirodalom és kapitalizmus (választható világirodalmi tárgy)

2. félév.

Klasszikus magyar irodalom

Bevezetés a komparatisztikába

19. századi világirodalom

 

A teljes egyetemi évben:

Speciális klasszikus magyar irodalmi és színháztörténeti műhely (a Klasszikus Magyar Irodalom- és Színháztörténeti Kutatócsoport és a Láthatatlan Kollégium tagjainak/ minden érdeklődőt szívesen látunk) (szerda, 19-20 óra)

habilitált egyetemi docens

 

a Hungarológia Doktori Iskola igazgatója

a Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának doktori témavezetője

 

Külső szakmai honlapok: http://szabol.adatbank.transindex.ro/

 http://ubbcluj.academia.edu/LeventeSzabó

https://www.researchgate.net/profile/Levente_T_Szabo

https://mla.hcommons.org/members/tszabolevente/

 

 

E-mail: tszabo.levente[a_t]ubbcluj.ro, tszabolevente [a_t] gmail.com

                                                                                               

A korábbi egyetemi évek alatt oktatott tantárgyak archív honlapjai:

tantárgyleírások, szakirodalom elérhetősége, gyakorlati tudnivalók, végleges jegyek

2011: Kattintson a részletekért

2012: A részletekre itt kereshet rá

2013: Itt lapulnak a részletek

2013-2014: itt keressen, ha érdeklődik

2014-2015: ez az ugródeszka a tantárgyakhoz

2015-2016: innen éri el az egyetemi év tárgyait

2016-2017: egy kattintás minden részlet

2017-2018: minden tudnivaló itt

2018-2019: ide kattintson, ha kíváncsi

 

 

Konzultációs időpontok (2022-2023. őszi félév):                                                        

  • kedd 10-12, szerda 18-19 (előzetes bejelentkezés alapján). A Hungarológia Doktori Iskola ügyeiben: kedd 11-12 (előzetes bejelentkezés alapján)

  • disszertációkkal kutatással kapcsolatos kérdésekben bármelyik munkanapon, előzetes egyeztetés alapján

 

Korábbi oktatott tárgyak

·         Klasszikus magyar irodalom / A 19. század második felének magyar és világirodalma

·         Irodalom- és művészetszociológia

·         Az irodalomtörténet elméletei / Vizualitás és irodalomtörténet                

·         Bevezetés az irodalom társadalomtörténetébe

·         Bevezetés az összehasonlító irodalomtudomány módszertanába

·         Irányzatok a 19. századi világirodalomban

·         Kortárs irányzatok az irodalomtörténeti kutatásokban (román nyelven a román irodalmár mesteri képzés keretei között)

Felsőfokú tanulmányok

·         1995–1999: a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának magyar és angol szakos hallgatója;

·         1999. június: kutatói és tanári képesítés megszerzése ugyanezen szakokon;

·         2001. februárja: a társadalomtörténet-írás magisztere (MA) cím megszerzése (BBTE)

·         2004. januárja: a filológiai tudományok doktora cím megszerzése (BBTE)

           2020. áprilisa: angol nyelvű habilitáció összehasonlító irodalomtudomány szakterületen

Kutatási terület

– tág értelemben vett kutatási területek:

·         a XIX. század második felének magyar irodalma

·         az irodalom társadalomtörténete és irodalomszociológia

 

–szűkebb értelemben vett kutatási szakterületek:

·         Gyulai Pál életműve és az irodalmi modernizáció folyamatai, beleérve a modern irodalmi szakma kialakulásának irodalomtörténetét

·         Mikszáth Kálmán életműve

·         az első nemzetközi összehasonlító irodalomtudományi szaklap, az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok / Acta Comparationis Litterarum Universarum története

·         az utazási irodalom és turizmus 19. századi története, különös tekintettel annak ideológiai használataira

Legfontosabb kutatási projektek

·         2001-2002: abukaresti székhelyű New Europe College. Institute for Advanced Studies kutatói programjának (advanced studies programme) munkatársa

·         2004-2006: a szófiai székhelyű Centre for Advanced Study és a Budapest Collegium közös, We, the People”. Visions of National Peculiarity and Political Modernities in the Europe of Small Nations elnevezésű programjának tudományos kutatója

·         2008-2009: a Medievalism, archaic origins and regimes of historicity. Alternatives to antique tradition in the nineteenth century in East-Central, Southeast and Western Europe elnevezésű, Patrick Geary (UCLA) és Klaniczay Gábor által vezetett nemzetközi kutatás munkatársa (UCLA-Collegium Budapest)

·         2007-2010, 2011-2014: a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai posztdoktori kutatója

Fontosabb publikációk

·         Mikszáth, a kételkedő modern. Történelmi és társadalmi reprezentációk Mikszáth Kálmán prózapoétikájában, L’Harmattan-Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 2007. (Ligatura 3.)

·         A tér képei: tér, irodalom, társadalom, KompPress, Kolozsvár, 2008.

-         Dokumentumok a kolozsvári Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar Történetéhez (1872-1892, szerk. T. Szabó Levente és Zabán Márta, Kolozsvári Egyetemi Kiadó / Presa Universitara Clujeana, 2012. pp. 366. ISBN: 978-973-595-434-5

.          The Subversive Politics of Multilingualism in the First International Journal of Comparative Literary Studies = Paradoxes du plurilinguisme littéraire 1900 : réflexions théoriques et études de cas, dir. Benert Britta, Bruxelles: Peter Lang, (New Comparative Poetics / Nouvelle poétique comparatiste), 2015.

.         À la recherche… de l’editeur perdu. Brassai Sámuel and the first international journal of comparative literary studies = Storia, Identita e Canoni lettarari, eds. Angela Tarantino, Ioana Bot, Ayșe Saraçgil, Florence University Press, 2013, 177-188. (Biblioteca di Studi di Filologia Moderna 19.)

·         Narrating the ’People” and ’Disciplining” the Folk: The Constitution of the Hungarian Ethnographic Discipline = Visions of National Peculiarity and Political Modernities in the Europe of Small Nations, ed. Diana Mishkova, CEU Press, Budapest – New York, 2009, 207-236. (önálló working paperként: T. Szabó Levente, Narrating ’the People’ and ’Disciplining’ the Folk: the Constitution of the Hungarian Ethnographic Discipline and the Touristic Movements (1880-1900), Center for Advanced Study, Sofia, 2011. CAS Working Paper Series 3/2011)

·         Az irodalmi hivatásosodás és az írói szolidaritás új formái a 19. század közepén: a Magyar Írói Segélyegylet esete, Irodalomtörténet 2008/3, 347-376. (a publikáció elnyerte az év legjobb klasszikus magyar irodalomtörténeti munkájának járó, az MTA ITI által megítélt Martinkó András-díjat 2009-ben.)

·         The nationalization of the visual narratives. The beginnings of the Ethnographic Museum of Kolozsvár / Cluj (1902), MARTOR 2007/1.

·         A magyartanárság születése, Gyulai Pál egyetemi tanársága és a magyar irodalomtörténeti képzés hivatásosodása, Irodalomtörténeti Közlemények 2006/ 6., 677-701.

·         Just Pure Music? Franz Liszt Revisited: Interethnic Relationships and Literary Norms in Mid-Nineteenth–Century Hungarian Culture = Symposia. Proceedings of the International Conference of South–European Anthropologists, ed. Fifor Mihai, Aius Press, 2004, 529–546.

 

Tagság fontosabb tudományos intézményekben:

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro