< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Tanárok /

Biró Annamária

egyetemi adjunktus

 

E-mail: annamaria.biro@ubbcluj.ro

Fogadóóra: hétfőn 18–20, Microsoft Teams

 

Honlap:

http://biro.adatbank.transindex.ro/

https://ubbcluj.academia.edu/AnnamariaBiro

 

Oktatott tantárgyak:

 

A felvilágosodás és reformkor magyar irodalma

A barokk és klasszicizmus európai irodalma

Kritikai szövegkiadás

Az antikvitás irodalma

 

 

Felsőfokú tanulmányok:

1999–2003: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar, magyar–német szak, Kolozsvár

2003–2004: Babeş-Bolyai Tudományegyetem,  Bölcsészkar, Irodalom és Társadalom magszteri program

2004–2009: Hungarológiai doktori iskola hallgatója            

2009. május 4.: A Német-magyar eredetvita Erdélyben című disszertáció nyilvános védése Summa cum laude minősítéssel (Irányítótanár: dr. Egyed Emese, Opponensek: dr. Ötvös Péter, dr. Pál Judit, dr. Seidler Andrea, dr. Szilágyi Márton).

 

Kutatási terület:

18-19. századi magyar irodalom- és kultúrtörténet

Magyar-német kapcsolatok (18-20. század)

Kortárs irodalomi, művészeti folyamatok

 

Szerkesztőségi tagság:

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadójának vezetője

Szerkesztő: Hungarian Studies

Szerkesztő: Szépirodalmi Figyelő

Referens: Editura Universităţii din Bucureşti

Szerkesztőségi bizottság: Philos, Újvidék, Szerbia

Szerkesztőbizottsági tag: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Szeged

 

 

Fontosabb projektek:

 

2008–2009 MTA Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogram. Egyéni kutatási ösztöndíj. Cím: Magyar-német eredetviták a 18. század végén

2007-2008 CNCSIS Planul naţional II TD-474, Magyar-német eredetvita Erdélyben, projektvezető

2010-2011 MTA Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogram: Cenzúra és irodalom viszonya a 18-19. század fordulóján, projektvezető

2014 Sapientia Erdélyi Tudományegyetem, Kutatási Programok Intézete: Forrás és utóélet. Hálózatok, irodalmi csoportosulások A Holnap körül és árnyékában. Projektvezető: Boka László

2016–2019 MTA Bolyai ösztöndíj: Aranka György levelezése

 

 

 

Fontosabb publikációk:

 

Nemzetek Erdélyben. August Ludwig Schlözer és Aranka György vitája,Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011 (ETF 272); ISBN 978-606-8178-42-4

Biró Annamária (s.a.r., bev.), Aranka György Erdély-története, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010, (ETF 264); ISBN 978-606-8178-09-7

Szerzői szerepértelmezés és irodalmi gyakorlat az Aranka-Schlözer vita tükrében, in: Csörsz-Hegedűs-Tüskés (szerk.), Historia Litteraria a XVIII. században, Universitas Kiadó, Budapest, 2006, 331–351.

Die Siebenbürgische Quartalschrift (1790-1801) als Medium der drei Nationen Siebenbürgens, in: Johannes Frimmel, Michael Wögerbauer (Hrsg.), Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Habsburgermonarchie, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2009, 331–340.

 

Schlözer und Ungarn, in. Heinz Duchhardt, Martin Espenhorst (Hg.), August Ludwig (von) Schlözer in Europa, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2012, 69–86.

 

Aranka György: titoknok és magánember, in: Czifra Mariann, Szilágyi Márton (szerk.): Textológia – filológia – értelmezés (A 18–19. századi irodalom), Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014, 301–320.

 

Az aktivizmus megjelenési formái a 20. század elején, in:Átmenetdiskurzusok. Irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok, szerk. Bányai Éva, RHT Kiadó – Erdélyi Múzeum Egyesület, Bukarest – Sepsiszentgyörgy – Kolozsvár, 2015, 123-136.

 ISBN: 978-606-93872-3-8, 978-606-739-034-6

 

Értelmiségképzetek a német és magyar aktivizmusban, in: Biró Annamária, Boka László (szerk.), Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 2., Partium Kiadó, Reciti, Nagyvárad-Budapest, 2016, 205–226.

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro