< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Tanáraink voltak /

Török Ervin

vendégtanár (2019-2020), SZTE-BTK

E-mail: et51ma@yahoo.com

Fogadóóra: kedden 10-11 (előzetes e-mailes egyeztetés szerint)

Oktatott tárgyak:

  • Összehasonlító irodalom
  • Performativitás és irodalom
  • Irodalom és képiség

 

Felsőfokú tanulmányok

1996 – 2001 – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, BTK, Kolozsvár, magyar–német szak

2001 – 2004 – SZTE, BTK, Irodalomtudomány PhD (fokozatszerzés éve: 2005). Témavezető Dr. Odorics Ferenc

 

Kutatási terület

- irodalomelmélet és a filmtudomány határterületei

- narratológia

- német romantika

 

Legfontosabb kutatási projektek

  • OTKA – Tematikus és ifjúsági pályázat (Témaszám: T 046924)

Cím: Az élő retorika. Retorikai fogalomrendszerek relevanciája az irodalmi művek befogadásában

A munka kezdete és befejezése: 2004-2007.

A pályázat vezető kutatója: Dr. Hódosy Annamária

  • OTKA – kutatás (Témaszám: T 049295)

Cím: A dialogikus értelmezés interdiszciplináris elmélete és a kulturális szöveg alakváltozatai (Verbalitás, vizualitás és multimedialitás)

A munka kezdete és befejezése: 2005-2009.

A pályázat vezető kutatója: Dr. Odorics Ferenc

 

Fontosabb publikációk (10-15 fontosabb)

Könyv

Török Ervin: Elmozdult képek. Nyelvi kép és megértés Heinrich von Kleist műveiben. 292 p. Budapest, Ráció, 2015.

Török Ervin: A szatíra diskurzusai a modernitásban. 240 p. Szeged, Pompeji, 2014.

 

Könyv (egyetemi jegyzet)

Füzi Izabella, Török Ervin: Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe. Szeged, Bölcsész Konzorcium, 2006.

Füzi Izabella – Török Ervin: Elbeszélés a tömegkultúra korában. Digitális tananyag. Szeged, 2016. URL: http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Elbeszeles_kesz/index.html

 

Tanulmányok

Török Ervin: Gesunde Erotik. Daniel Bühler, Dominik  Hilfenhaus, Stephan Krause (szerk.): Klassiker des ungarischen Films. Schüren Verla, Marburg, 2019. 141–149.

Török Ervin: Grenzen der Gewalt. Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas. In: Kulcsár-Szabó Zoltán, Lőrincz Csongor (szerk.): Signaturen des Geschehens: Ereignisse zwischen Öffentlichkeit und Latenz. Bielefeld, Transcript Verlag, 2014. 309-335.

Török Ervin: Állat, tenyésztés, természet, nyelv. A Voyage to the Houyhnhms margójára. In Ferenczi Attila, Hajdu, Péter (szerk.): Közelítések a szatírához. Budapest, L'Harmattan, 2013. 51-75.

Török Ervin: Irónia, idézet, közvetlenség (Henry Fielding: A néhai nagy Jonathan Wild úr élettörténete). In Fogarasi György (szerk.): Gazdasági teológia. Szeged, BTK, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 2013.

URL:http://etal.hu/kotetek/gazdasagi-teologia-2013/torok-ironia-idezet-kozvetlenseg/

Török Ervin: Eszményi nem eszményi: Diderot Színészparadoxona és a Rameau unokaöccse. Alföld, 2012/6, 58–82.

Török Ervin: A Mikszáth-szimptóma: A szatíra mikszáthi koncepciója a Sipsiricában. In: Hajdu, Péter; Kroó, Katalin (szerk.) Elbeszélés a 19. és 20. század fordulóján: Narratív párbeszédek. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2011. 25-47.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro