< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Tanáraink voltak /

Molnár Gábor Tamás

vendégtanár (2018-2019), ELTE BTK

E-mail: gamolnar@gmail.com

Fogadóóra: szerdán 14:00–15:00

 

Oktatott tárgyak:

LLM3010 Időbeliség és történelem a közelmúlt regényirodalmában: előadás és mindkét szeminárium

 

Felsőfokú tanulmányok:

MA: Magyar nyelv és irodalom szak, ELTE BTK

PhD: Összehasonlító irodalomtudomány, ELTE BTK

 

Kutatási terület: értelmezéselmélet, modern regény és széppróza, irodalmi szakmódszertan / theory of interpretation, modern fiction, literary pedagogy

 

Legfontosabb kutatási projektek: www.aitk.hu, www.diio.hu

 

Fontosabb publikációk:

Önálló kötetek

A figyelem művészete. Bevezetés az irodalmi művek értelmezésébe. Bp., ELTE, 2015.

A tömegvonzás szabályai. Kommunikációs és olvasási modellek Sterne, Calvino és Pynchon egy-egy regényében. Bp., Ráció, 2012.

„barátilag megfelezni a dolgot” Irodalmi tanulmányok, értelmezések, Bp., Anonymus, 2006.

Világirodalom a modernség után. A kortárs elbeszélő irodalom tanításához, értelmezéséhez, Bp., Hatágú Síp, 2005.

 

Szerkesztett kötetek

L. Varga Péter – Molnár Gábor Tamás – Palkó Gábor, szerk., Digitális (szöveg)kultúrák a bölcsészképzésben, Bp., ELTE, 2018.

Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel (szerk.), Média- és kultúratudomány. Kézikönyv, Bp., Ráció, 2018.

László Bengi, Ernő Kulcsár Szabó, Gábor Mezei, Gábor Tamás Molnár, Pál Kelemen (szerk.) Hungarian Perspectives on the Western Canon: Post-Comparative Readings, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2017.

Danijela Lugaric, Milka Car, Gábor Tamás Molnár (szerk.), Myth and Its Discontents. Mythos und Ernüchterung: Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature. Zu Trauma und (fraglicher) Erinnerung in Literaturen des zentralen und östlichen Europa, Wien, Praesens Verlag, 2017.

Kelemen Pál, Kozák Dániel, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás (szerk.), Filológia – nyilvánosság – történetiség, Bp., Ráció, 2011.

Bónus Tibor, Kelemen Pál, Molnár Gábor Tamás (szerk.), Intézményesség és kulturális közvetítés, Bp., Ráció, 2005.

Ernő Kulcsár Szabó, Csongor Lőrincz, Gábor Tamás Molnár (szerk.), Spielarten der Sprache: Transgressionen des Medialen in der Literatur, Bp., Osiris, 2004.

 

Egyéb

’Musical Form and the Erotics of Writing: William Gass and Péter Nádas’ = László Bengi, Ernő Kulcsár Szabó, Gábor Mezei, Gábor Tamás Molnár, Pál Kelemen (szerk.) Hungarian Perspectives on the Western Canon: Post-Comparative Readings, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2017. pp. 173-188.

’The Reworking of Myth in János Térey's The Nibelung Residence’ = Danijela Lugaric, Milka Car, Gábor Tamás Molnár (szerk.), Myth and Its Discontents. Mythos und Ernüchterung: Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature. Zu Trauma und (fraglicher) Erinnerung in Literaturen des zentralen und östlichen Europa, Wien, Praesens Verlag, 2017, pp. 41-56

’Philologie, Pädagogik und „kritisches Denken” in der Literaturtheorie’ = Pál Kelemen, Ernő Kulcsár Szabó, Ábel Tamás (szerk.), Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten, Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 2011. pp. 185-208.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro