< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Odüsszeusz 2 Projekt. Kreatív írás és olvasás

Műhelyvezető neve, elérhetősége, bemutatkozása:

Berszán István, iberszan@yahoo.com

Az irodalom és a kultúra egy új kutatási irányát javaslom, amelyet gyakorláskutatásnak nevezek. A kortárs trendekkel folytatott elméleti vitáimat itthon és külföldön tartott kísérleti Terepkönyv-táborok, újabban pedig a fizikusokkal elkezdett együttműködés egészíti ki. Én írtam a Terepkönyvet (Koinónia, 2007) és a Gyakorláskutatást (Kalligram 2013), jártam a Mont Blancon és sokan szeretik a meséskönyveimet. Gesztusok szintjén történő bemutatkozásképpen lásd az alábbi 7 perces videofelvételt egy kötelező házi olvasmányként kijelölt Bodor-regény bemutatásáról: http://tv.transindex.ro/?kategoria=44

Műhely tematikája:

Az irodalmi írás és olvasás kiegészítő ritmikai dimenziói. Arról, hogy miként tanulhatunk irodalmat olvasni és írni

Odüsszeusz óta a kiterjedt dimenziókban barangolás leleményessége irányította előbb a Földközi vizeket, majd az ismeretlen kontinenseket felfedező, belakó, gyarmatosító, politikailag és gazdaságilag kiaknázó nyugati törekvéseket, de most már látszanak ennek a veszélyei és az elégtelensége. Ki kell próbálnunk a leleményességnek azokat a lehetőségeit, amelyek kiegészítő dimenziókat tárnak fel ugyanazon a helyen. Ezt nevezem Odüsszeusz 2 Projektnek. Voltaképpen arról a banális felfedezésről van szó, hogy egy helyen sok minden történhet, ami kiváltképpen igaz a művészi gyakorlatok, s köztük az irodalmi olvasás és írás helyére is. De ez a sokféleség nemcsak egyidejűséget és egymásutániságot von maga után, hanem minden esetben eltérő gyakorlást, illetve eltérő történést is. Amit a mérhető idő kiterjedt dimenziójában egymás mellé, illetve egymásután vetítünk, gyakorlatilag párhuzamos vagy eltérő ritmusú mozgásterek, melyeket azért nem vezethetünk vissza egymásra, mert mindegyikbe más és más gyakorlással jutunk. Csak és csakis így. Ezért ebben a műhelyben konkrét olvasás- és írásgyakorlatokkal kísérletezünk.

Elsősorban kiknek szól (alapképzés, mesteri, PHD):

A műhely egyaránt szól alapképzésen tanuló, mesteri és doktori hallgatóknak, akik irodalmi olvasást és írást szeretnének tanulni. Ezt a műhelyt hirdetjük meg III. év komparatisztika mellékszakon fakultatív kreatív írásként.

Találkozások gyakorisága, módszerek:

A műhelytalálkozók kéthetente kerülnek sorra. Lesz egy bevezető tanulmány-megbeszélés Platón barlang-kísérletéről, majd írás- és olvasásgyakorlatok, az elvégzett feladatok megbeszélése, a Korunk idei kreatív írásról szóló tematikus számának megvitatása, a részvevők legjobb írásainak megjelentetése a Látóban, a folyóiratszám bemutatása, kutatási beszámolók.

Tervezett meghívottak, együttműködők:

A 2015-ös Terepkönyv-tábor bemutatása a Filmszövetség Estek keretében kerül sorra, vetítéssel és a tábort filmező Lakatos Róbert közreműködésével.

A 2016-os Terepkönyv-táborban néhány tehetséges, pályázat alapján kiválasztott középiskolás is részt vesz.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro