< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Mentés másként 2. MŰHELYEK

Interaktív természetismereti foglalkozás a NECC tagjaival

„Vajon mi köze van a kornistárnicsnak a lejhez? Balin él a balin? Miért merészkednek egyes fajok közelebb az emberhez, míg mások 30 km-es körzetből kerülik? Lehet-e házi kedvenc a földikutya? Mi köze van a sünnek a gombához? Milyen a levendula ajka? Mitől virágos a kőris vagy mitől amerikai? Mekkora az óriás szitakötő? A denevérek valóban a vámpírok leszármazottai és vért esznek? Miért visznek be egyes hangyák lepkehernyókat a hangyabolyba? Hogyan lesz vega a vérfű hangyaboglárka? Hova vándorol a sólyom? Ha kíváncsi vagy a válaszokra vagy nem érted a kérdést, gyere el, nézd meg, tapogasd meg, rázd meg, szagold meg, éld át!” – volt a 2018-as év élőlényeit bemutató rendezvényünk felhívása, ami betekintést enged pihent elménk legbelsőbb bugyraiba.

A konferencián tartott foglalkozás fő kérdése ezúttal az lesz, hogy szükséges-e paradigmaváltás az oktatásban. Kell-e? Miért igen? Miért nem? Mi az, amin lehet változtatni és mi az, amin nem? Vitaindító és ötletmegosztó beszélgetést és interaktív foglalkozást tervezünk. Lehetőség nyílik kipróbálni a saját fejlesztésű és kivitelezésű játékainkat, melyekkel azt mutatjuk be, hogy milyen változatos a körülöttünk lévő világ és hogyan kapcsolhatunk össze látszólag különálló dolgokat.

Tudj meg többet a NECC-ről: Nature Education Community Center

 

Az állatasszisztált pedagógia lehetőségei

Van-e helye az iskolában állatoknak? Mit jelent a terápiás kutya? Miért szakadtunk el a természetközeli oktatástól, és a megváltozott körülmények között hogyan lehet megvalósítani a tevékenységeket? Hozhat-e minőségi változást a jelenlegi oktatási légkörbe?

A műhelymunka során közösen válaszoljuk meg ezeket és más felmerülő kérdéseket. Időt szakítunk arra, hogy megpróbáljuk gyakorlatba ültetni, mintegy modellezni egy tanórai tevékenységet.

Fontos, hogy a módszer egyik legfontosabb alapelve, az önkéntes bevonódás, a résztvevőkre is vonatkozik. Tehát szeretettel várunk minden aktív vagy megfigyelő érdeklődőt. A gyakorlatok során segít, ha kényelmes ruhában vagyunk.

Fülöp Csillagyógypedagógus, habilitációs kutyakiképző, kutyafelvezető

 

Nyelvtanulás: önálló tanulás és matematika

Kétféle nyelvtanulási típusról fogunk beszélni: élő, és holt, azaz írásra és olvasásra használt nyelvekről. A kétféle nyelvtípus eltérő problémákat vet fel és eltérő megoldási és tanulási stratégiákat igényel. A cél viszont ugyanaz: a másság fogalmáról való gondolkodás egy nyelvi környezetben.

Gyöngyösi Csillaiszlámkutató, arab nyelvtanár, egyetemi oktató a kolozsvári Musafir Nyelviskola igazgatója, az ELTE és a BBTE óraadó tanára. Érdeklődési köre, hogy hogyan lehet gyerekeket és felnőtteket kulturálisan érzékennyé tenni a másság iránt, hogyan lehet olyan tanulási és tanítási stratégiákat kidolgozni, hogy azok később egy egyenlőségre törekvő társadalom irányába hassanak.

Adorjáni Máriafrancia és latin nyelvtanár,  a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum tanára. Érdeklődésének középpontjában az áll, hogy a nyelvóra miként válhat a tanulás tanulásának és az együttműködés tanulásának műhelyévé, és hogyan lehet a nyelvoktatási stratégiákat felhasználni arra, hogy felelős és gondolkodó felnőtteket neveljünk.

 

Tanulj másképp, érezz másképp! - érzékenyítő workshop

Elég nyitott vagy a másságra, legyen szó élményről vagy paradigmaváltásról?

Kipróbálnád milyen ,,vakon” másokra hagyatkozni, kezeidet ,,megszólaltatni”? Még

soha nem jártál be egy teret fehérbot segítségével? A saját élmény alapú, érzékenyítő workshop célja, hogy testközelbe hozza, élményszerűen ismertesse az érzékszervi sérültségek (hallássérülés, látássérülés), illetve a mozgássérülés okozta kihívásokat. A saját élmény nem csak az akadályozottság megtapasztalásában segít, hanem abban is, hogy a tapasztalat nyomán megfogalmazzuk, hogyan is segíthetünk leghatékonyabban ezen akadályok leküzdésében.

A résztvevők száma a műhelymunka jellegéből adódóan korlátozott, 16 személy.

Ilyés Irénpszichológus

 

Tanulható a demokrácia?

Beszélgetések facilitálásáról és konszenzuson alapuló döntéshozásról

Sokszor hivatkoznak az oktatásra mint másodlagos szocializációs közeg jelentőségére egy egyenlőségen, szolidaritáson és kooperáción alapuló társadalom megteremtésében. A műhelytevékenység során két közösségszervező technikát mutatunk be, amelyek segíthetnek egy közösség (legyen az osztály-, tanári, szülői vagy iskolai, stb. közösség) működését demokratikusabbá tenni. A műhelyünk két, egymással összefüggő közösségszervezési technikát mutat be.

A beszélgetések facilitálása olyan oktatási vagy beszédhelyzetekben lehet hasznos, amelyekben gyakori tapasztalatunk, hogy valaki a másik szavába vág, néhányan szóhoz sem jutnak, az idő pedig eredménytelenül telik el. Az ilyen alkalmakat kellemesen és értelmesen eltöltött idővé lehet alakítani. A műhelyen olyan módszereket, technikákat és eszközöket ismerhetsz meg, amelyek segítenek a beszélgetések facilitálásában, illetve abban, hogy a megbeszélések és a viták hasznosak, konstruktívak, horizontálisak és inkluzívak legyenek.

Döntéshozás hierarchia nélküli csoportokban - a társadalom szerveződésének alapkérdése, hogy hogyan hozunk közös döntéseket. Ez a látszólag mellékes kérdés az életünk minden területét befolyásolja a munkahelyünktől kezdve a baráti körünkön át az összes olyan politikai csoportig, amelyhez tartozunk. A műhelyen megvizsgáljuk a döntéshozás különböző formáit, és egy olyan módszert használunk, amely tekintettel van a döntésben résztvevő felek véleményére, szükségleteire, és amely ténylegesen közösen meghozott döntést eredményez.

Gegő Virág- az aszem.info szerkesztője

Szegedy Zsófia- a kolozsvári Ⓐcasă nevű anarchista csoport tagja

 

Konstruktivista tanuláselmélet és kritikai pedagógia

A kritikai pedagógia egyik alapvetése, hogy a tanár nem tudja csak úgy beleverni a tudást a gyermekek fejébe. Na de miért nem? Akkor hogyan is tanul a gyerek? És mi hogyan tanulunk? Ezeket a kérdéseket fogjuk körbejárni workshopunk keretében. Segítségül hívjuk a konstruktivista tanuláselméletet (némi kognitív pszichológiával megfűszerezve), feltérképezzük egyéni tudásrendszerünket, majd felépítjük közös tudásunkat!

Fuxreiter Fanny, Herr Martin, Tóth Fruzsina, Ván Janka- a Társadalomelméleti Kollégium tagjai - Budapesti Corvinus Egyetem

 

A szexuális bántalmazás megelőzéséről

A résztvevők egy olyan műhelymunkára hivatalosak, amelyen jó oktatási programhoz hűen lesz házi feladat, csakhogy közösen oldjuk meg. A téma: hogyan készülhetünk fel gyermekekkel-fiatalokkal való beszélgetésre a szexről? A feladat sikeres megoldása után a kisgyermekkortól a kamaszkorig végigjárjuk a szexuális fejlődési jellegzetességeket és az ezekhez kötődő bántalmazást megelőző, prevenciós alapszabályokat, kérdéseket. A műhelymunka végén ötleteket mutatunk be illetve gyűjtünk iskolában, csoportos vagy egyéni foglalkozásokon kivitelezhető programokra.

László Évapszichológus

 

Kommentelj! - élő és macska irodalom?

A Láthatatlan Kollégium Kortárs ifjúsági irodalom műhelyével 2018 őszén két olyan szerző regényét jutattuk el Kolozs megyei osztályokhoz, akik vállalták, hogy személyesen is találkoznak fiatal olvasóikkal. A műhelyfoglalkozáson megmutatjuk, hogy melyik két ifjúsági regény tudta megszólítani olvasóit és bevonni őket a közös beszélgetésbe, illetve néhány olyan feladat segítségével fogunk megközelítési pontokat, fogódzókat keresni a regényekben, amelyek iskolai vagy iskolán kívüli közegben is alkalmazhatóak. Saját bőrünkön tapasztaljuk meg az irodalmat.

Jakab Villő Hanga, Juhász-Boylan Kincső - Láthatatlan Kollégium - BBTE, BTK

 

Élménnyel a tudás felé– élménypedagógiai alapú foglalkozások gyerekeknek, fiataloknak

Leskó Barbara - Gyulafehérvári Caritas, Romák Társadalmi Beilleszkedését Elősegítő program vezetője

 

Kíváncsiságvezérelt oktatás és készségfejlesztés

A műhelymunka két tananyagra fókuszál: az egyik drámapedagógiai elemekre épített csapatépítő tevékenység, míg a másik a gondolatmenet-építést támogató logikai játék, amely az egyesület tagjai által fejlesztett Sherlock készletre épül. A Sherlock-készlet segítségével 3-4 fős csapatok fognak nyomozói munkát végezni. A Sherlock-típusú feladványok arról szólnak, hogy 5 ház tulajdonosáról a nyomozók néhány információt jegyeztek fel, és ezek alapján a játékosoknak válaszolniuk kell néhány feltett kérdésre. 3. osztálytól kezdve bármilyen célcsoportnak alkalmas az eszköz, nemcsak matekórára ajánlott, hisz az alapkérdéseken túlmenően a résztvevők felkészültségétől függ, hogy a megoldás gondolatmenetének elemzésébe mennyire merülnek el.

A SimpleX Egyesület tagjai a matematikaoktatás megújítása, szakmai színvonalának emelése, valamint diákcentrikussá tétele mellett foglaltak álláspontot egyéni tehetséggondozóként is, illetve 2006 óta az egyesületi tevékenységekben is. Kiemelkedő eredményeket mutattak fel úgy a matematikai tehetségek azonosításában és gondozásában, mint a szélesebb tömegeknek szánt alternatív matematikai tevékenységek tervezésében, kivitelezésében. Az elmúlt 10 évben különösen a kíváncsiságvezérelt, élményekre alapozott oktatás megvalósításához szükséges eszközök és tananyagok kifejlesztésével foglalkoztak.
András Szilárd egyetemi docens, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Matematika és Informatika Intézetének igazgatója, az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács elnöke, a SimpleX Egyesület elnöke és szakmai koordinátora.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro