< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Komparatisztika (II. félév)

A tárgy célja, hogy bevezetést nyújtson az olvasás és értelmezés feminista módszertanába. A klasszikus, első hullámbeli feminizmus szövegein túlmenően a kérdés sajátos kelet-közép-európai társadalomtörténeti kontextusára, a hon-humanitás feminista perspektivájára, a maszkulinitás politikai konstrukciójának rétegeire, és egy fiktív iszlám női hang társadalmi-politikai kontextusára is kitekintünk. 

 

1. A nők és az irodalom

  • Virginia Woolf: Saját szoba, Budapest, Európa, 1986, 5-81.
  • Sandra M. Gilbert: Irodalmi apaság, Pompeji, 1997/4, 114-135.

2. Virginia Woolf és az androgün irodalom

3. A nők mint "mások" a munka, a művészet és az állatok világában

4. Egy transzilvanista feminista hang

  • Berde Mária: Tüzes kemence, Kolozsvár, Dacia, 1985.
  • Bolemant Lilla: Női hangok - Berde Mária, Földes Jolán, Szenes Piroska és Zilahy Lajos regényei, Budapest, Phoenix, 2016.

5. Maszkulinitás és hatalom

  • R. W. Connell: Férfiak. Eltűnő szerepek, Budapest, Noran Libro, 2012, 105-128, 315-342.

6. Egy muzulmán női hang

  • Atiq Rahimi: Türelemkő. Szange szabúr, Budapest, Magvető, 2010.
  • Slavoj Zizek: Betekintés az iszlám irataiba = Uő., A törékeny Abszolútum, Budapest, Typotex, 2011.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro