< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

8 éve

Pécsi előadókat is vendégül látunk éves intézeti konferenciánkon

Jövő csütörtökön kezdődő konferenciánkon kiemelkedő eredményeket elért hallgatóink is előadnak.

Az idén Orbán Jolán, Pieldner Judit és Borbély András kollégáink által szervezett konferencia az Irodalom, test, emlékezetÍ címet viseli. Jövő hét csütörtökétől szombatig intézetünk csaknem minden tagja, több, kiemelkedő eredményt elért hallgatónk és számos pécsi vendégünk járja körül a konferencia szervezői által javasolt problémakört. Minden kedves hallgatónkat és érdeklődőt szívesen látunk!

A konferencia előadásainak összefoglalói letölthetők innen. A részletes program (kattints ide, ha nyomtatható dokumentumként töltenéd le):

Június 7. (csütörtök) – Popovici terem

                                                                                 

Testek és maszkok

(elnök: Berszán István)

 

09.00-9.20:  T.  Szabó Levente: Emlékezésmintázatok és világirodalmak. Hogyan modellezhető a világ első összehasonlító irodalomtudományi lapjának világirodalomszemlélete?

09.20-                  9.20-9.40:   Vilmos Judit Eszter (PTE): Irodalom, test és felejtés mibenLéthe egy Baudelaire-vers fordításaiban

 

09.40-                 9.40-10.00: Bozsoki Petra (PTE): Maszk a vásznon és a sorok között – test és hang a maszk mögött

                             10.00-10.20: Gondos Mária-Magdolna (BBTE): Módszer az éjszakára

 

10.20-                   10.20- 10.40: vita, diszkusszió

 

Az emlékezés színházai

(elnök: Orbán Gyöngyi)

 

10.40-11.00: Egyed Emese (BBTE): Kísérleti színház versben, argumentum ad rem

11.00-11.20: Balassa Zsófia (PTE): Az emlékezés epikussága a monodrámákban

11.20-11.40: Deres Kornélia (ELTE): Múltba ragadva - Történelmi traumák és az emlékezés színházi

lehetőségei

 

11.40-12.00: vita, diszkusszió

12.00-14.00: ebédszünet

 

Traumatörténetek

(elnök: Egyed Emese)

 

14.00-14.20:Pieldner Judit (BBTE): Az emlékezés medialitása W. G. Sebald Austerlitz

című regényében

14.20-14.40:Tóth Viktória (PTE): Mindjárt jövünk…- avagy a történelmi emlékezet Mohácsi János

 56/06 Őrült lelkek vert hadak című előadásában

14.40-15.00:  Neichl Nóra (PTE): (S)lágerlista: a hitelességre törekvő tanúságtétel és az

események görbe tükre Germaine Tillionnál

 

15.00-15.20: vita, diszkusszió

Megfigyelt testek

(elnök: Szabó Levente)

 

15.20-15-40: Berszán István (BBTE): Testek között – írásgyakorlat és emlékezet Oravecz Imre 1972.

                      szeptemberés Halászóember c. műveiben

15.40-16.00: Takács Tímea (PTE): A megfigyelt és a megfigyelő test Tóth Krisztina tárcanovelláiban

16.00-16.20: Fekete Richárd (PTE-IGYK): „Kifőtt velő a gondolat” – A test reprezentációja Erdős Virág verseiben

16.20-16.40: Jakab Villő Hanga (BBTE): Woman once a bird– lélek nélküli test vs. megalázott test mint isten-jel. Borbély SzilárdA Testhez. Ódák és legendák c. kötetében

 

16.40-17.00: vita, diszkusszió

 

Június 8. (péntek) – Popovici terem

 

Médiumváltások, sajtóemlékezet, háború

(elnök: Pieldner Judit)

 

09.00-09.20: Gábor Csilla(BBTE): Nyelvváltások, médiumváltások – a jezsuita emblematika példái

09.20-09.40: Andorkó Júlia (BBTE): Irodalom és emlékezet az Utunk hasábjain

09.40-10.00: Péter Edit (BBTE): Jónás Cholera-cseppjei

10.00-10.20: Takács Dóra Katalin (PTE): Polcz Alaine: Asszony a fronton

 

10.20-10.40: vita, diszkusszió

 

Betű és emlékezet

(elnök: Nagy Krisztián)

 

10.40-11.00:Pál-Lukács Zsófia (PTE): Az idegenség tipográfiája – Bodor Ádám: Verhovina madarai

11.00-11.20: Kiss Ernő Csongor (BBTE): Parergonális emlékezésszférák Bodor Ádám Verhovina

 madaraicímű regényében

11.20-11.40: Csönge Tamás (PTE): A szexualitástól a textualitásig – a Mantissza travesztiái

 

11.40-12.00: vita, diszkusszió

 

12.00-14.00: ebédszünet

 

Testkép, politika, ideológia

(elnök: Gábor Csilla)

 

14.00-14.20: Balla Lóránt (BBTE): A prédikáció mint emlékezés – előképre, példaképre, jellemre

                      eszményre, szövegtestre – és aktualizálás a kora újkorban

14.20-14.40: Köllő Zsófia (BBTE): A magyar őstörténet emlékezete a 17. századi közköltészetben

14.40-15.00: Horváth Gábor (PTE): A költő Zrínyi Miklós életrajzát szervező allegóriák: Szerelem és ideológia együtthatása Teleki Ferenc Zrínyi-életrajzban (1821)

15.00-15.20  Bilibók Renáta (BBTE): Gyulai Lajos maga, keze és könyve

 

15.20-15.40: vita, diszkusszió

 

A test és a Másik

(elnök: Orbán Jolán)

 

15.40-16-00: Orbán Gyöngyi (BBTE): Írás, olvasás: a halandó(ság) szívből fakadó vágya

16.00-16.20: Borbély András (BBTE): Intermediális szakadékok: kép, nyelv, test

16.20-16.40:Nagy Krisztián (ELTE-BBTE): Az esztétikai és az etikai fenséges –

Lévinas „művészetfilozófiája” a kép korszakában

 

16.40-17.00: vita, diszkusszió


 

Június 9. (szombat) – Dézsi terem

 

Az erőszak poétikái

(elnök: Fekete Richárd)

 

09.00-09.20: Görcsi Péter (PTE): Senecá-tól Sarah Kane-ig. Az erőszak motívuma az európai drámaírás történetében

09.20-09.40: András Csaba (PTE): A film, ami menekül a jelentés elől –

Lars von Trier Antikrisztusa

09.40-10.00: Székely Örs (BBTE): Az alkotó pihen – A test kitömése a művészetből

 

10.00-10.20: vita, diszkusszió

 

Gyászmunka, tanúság

(elnök: Borbély András)

 

10.20-10.40: Forrai Katalin (PTE): „Fantáziák” a testről Hugo von Hoffmansthal

korai műveiben

10.40-11.00: Ferenczy Zsófia (PTE): Változatok egy gyermekkorra – az emlékezet formái

Szabó Magda két művében

11.00-11.20: M. Bodrogi Enikő (BBTE): Az otthonosság és idegenség narratívái a történelmi

          gyászmunka terében – Tornio-völgyi operatrilógia –

11.20-11.40: Orbán Jolán (PTE-BBTE): A tanúságtétel poétikája és etikája –

Celan, Derrida, Gadamer

 

11.40-12.00: vita, diszkusszió

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro