< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

11 hónapja

Előadás Weöres Sándor költészetéről

2019. október 3.

„Talán az álmon túli csöndben ébredek”. Weöres Sándor álom-motívumai

Papp Ágnes Klára, a Károli Gáspár Református Egyetem intézetvezetője, habilitált egyetemi docense, a BBTE egykori vendégtanára tart előadást a Weöres Sándor költészetében megjelenő álom-motívumokról 2019. október 3-án du. 6 órakor az EME Jókai/Napoca utca 2. sz. alatti előadótermében.

Az előadás Weöres álom-motívumainak költészete különböző korszakaira jellemző alaptípusait vonultatja fel az álom belső térként való megjelenítésétől a mozgásélményként színre vitt, illetve a ritmuskísérletekkel érzékeltetett látomáson át a személyesség új megjelenéséig a kései költészetben.

Az eseményre az „Irodalmi és színházi kontaktológia” projekt keretében, KAB Irodalomtudományi Szakbizottsága, az EME I. szakosztálya és a BBTE Hungarológia doktoriskolája közös szervezésében kerül sor.

Weöres Sándor életművében az álom képi világának versbéli megteremtése egy átfogóbb problematika részeként jelenik meg, egy speciális szubjektivitás-élmény megformálásának kísérletébe illeszthető be: a szubjektumnak formát adó, individualizáló tudat elvesztése, az énnek a „belső végtelenben” való feloldódása a Weöresre jellemző személytelenség-tapasztalat megteremtésének része lesz, szorosan kapcsolódva a költő számára egész életében kihívást jelentő transzcendencia-élmény megragadásának kísérletéhez. Ez a kísérlet mindenekelőtt a nyelvi forma keresését jelenti, hiszen a hagyományos versszubjektum hangján lehetetlenné válik e tapasztalat megszólaltatása, minek következtében a kísérletezés célja épp a költemény forrásának tekintett első személyű én elbizonytalanítása.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro