< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

3 hónapja

Államvizsgák védése

Minden érdeklődőt örömmel látunk!

IRODALOM TÉMÁJÚ

SZAKDOLGOZATOK VÉDÉSE

 

 

Időpont: 2022. július 1.

Helyszín: BLAGA terem

A védés szakmai bizottsága: dr. Berszán István egyetemi docens, dr. habil. T. Szabó Levente habilitált egyetemi docens

 

A bemutatásra 10 percet, a vitára 5 percet szánunk. Kérjük a hallgatókat, hogy a szünetekben előzetesen töltsék fel ppt-(pptx-) vagy pdf-formátumú bemutatóikat a terem gépére.

 

 

Óra

Irányító tanár

Név

Dolgozat címe (HU)

Dolgozat címe (RO)

Másodolvasó

8:00—8:15

Berki Tímea

Berszán István

Balog Alexandra

Identitáskonstrukciók a 20. század első

felének női irodalmában.

Kaffka Margit Színek és évek és Erdős Renée A nagy sikoly

című művének összehasonlító vizsgálata

Construcția identității în literatura feminină din

Prima parte a secolului XX.

Studiul comparativ al romanelor Színek és évek de Margit Kaffka

Și A nagy sikoly de Renée Erdős

Balázs Imre József

8:15—8:30

Berszán István

Teleki Réka

Poszt-antropocentrikus figyelemgyakorlatok Závada Péter

Gondoskodás című verseskötetében

Poetică post-antropocentrică în poezia lui Páter Závada

Balázs Imre József

8:30—8:45

Berszán István

Zsiga Szidónia

Az ökológiai válság és a mesei archívum válaszpotenicálja

Criza ecologică prin prisma arhivei de basme

Balázs Imre József

8:45—9:00

Balázs Imre József

Ambrus Abigél

Magyar író, európai képiség, a nemzeti sztereotípia és a nemzeti előítéletek Tamási Áron Ábel című trilógiájában

Scriitor maghiar, imagini europene. Stereotipurile și prejudecățile naționale în trilogia lui Tamási Áron

Berki Tímea

9:00—9:15

Balázs Imre József

Mihálydeák Imola

Nőképek Csáth Géza novelláiban

Portrete feminine în nuvelele lui Csáth Géza

Berki Tímea

9:15—9:30

Balázs Imre József

Kádár Gergő

Kassák Lajos A ló meghal a madarak kirepülnek c. költeményének pszichoanalitikus olvasata

Interpretarea psihanalitică a poemului „A ló meghal a madarak kirepülnek” de Kassák Lajos

Serestély Zalán

9:30—9:45

Serestély Zalán

Sebestyén Erzsébet

A bűn irodalmi megszólaltatásainak újragondolása a kriminológia

tudománnyá válása felől Kosztolányi Dezső A detektív és Ambrus

Zoltán A gyanú című művében

Vocea literară a păcatului din perspectivă criminologică în operele

„Detectivul” de Kosztolányi Dezső respectiv în opera „Suspiciunea”

De Ambrus Zoltán

Balázs Imre József

9:45—10:00

Serestély Zalán

Forró-Erős Dóra

A Másik irodalmi reprezentációja a 20. századi vadászirodalomban

Hemingway Afrikai vadásznaplója és Széchenyi Năharja posztkolonialista, valamint ökofeminista olvasatban

O reprezentare literară a Celuilalt în literatura de vânătoare a secolului XX

„Dealurile verzi ale Africii” de Ernest Hemingway și „Năhar” de Széchenyi Zsigmond din

Perspectivă postcolonială și ecofeministă

Berszán István

 

SZÜNET

10:30—10:45

Serestély Zalán

Tomsa Johanna

A háború mint sajátos tér- és nonhumán- tapasztalat Polcz Alaine és Mészöly Miklós műveiben

Războiul ca experiență specială a spațiului și a nonumanului în operele lui Polcz Alaine și Mészöly Miklós

Selyem Zsuzsa

10:45—11:00

Berszán István

Varga Eszter

 

A VÍZ HELYE ODAKINT VAN

Bodor Ádám hely-történeteinek ökokritikai olvasata

Locul ca acţiune în proza lui

Ádám Bodor

Serestély Zalán

11:00—11:15

Selyem Zsuzsa

Ballai Otilia

A fallogocentrizmus és a patriarchiális rendszer megnyilvánulásai Ingeborg Bachmann regényvilágában, különös tekintettel a Malina című regényére

Manifestări ale falogocentrismului și sistemului patriarhal în romanul ” Malina” de Ingeborg Bachmann

Serestély Zalán

11:15—11:30

Farmati Anna

Fábián Nóra

A szenvedés pietista – puritanista

Retorikája Árva Bethlen Kata

Önéletírásában

Retorica pietistă – puritană a

Pătimirii în autobiografia lui árva

Bethlen kata

Gábor Csilla

11:30—11:45

Gábor Csilla

Csorba Melinda- Erzsébet

„Ecce duo gladii...” Interkonfesszionális dialógus egy 18. századi katolikus vitairatban

„Ecce duo gladii...” Dialog interconfesional într-o polemică romano-catolică din secolul XVIII-lea

Farmati Anna

11:45—12:00

Biró Annamária

Baricz- Tamás Boróka

A gyengédség ünneplése

Ellenkultúrák és az amerikai álom kritikája Richard Brautigan

Görögdinnye édes levében és Pisztrángfogás Amerikában című

műveiben

Celebrarea afecțiunii

Contraculturi si critica visului american în romanele In Watermelon

Sugar și Trout Fishing in America de Richard Brautigan

Balázs Imre József

12:00—12:15

Biró Annamária

Takács Kriszta

A kiszolgálttatottság alakzatai Toni Morrison Könyörület című regényében

Formele vulnerabilității ăn romanul A Mercy de Toni Morrison

Serestély Zalán

12:15—12:30

Egyed Emese

Pap Nóra

A dalok könyve hatása a magyar

olvasóközönség perspektívájából

Impactul lui si king din perspectiva publicului

Cititor maghiar

Balázs Imre József

12:30—12:45

Balázs Imre József

Lőrincz Renáta

Térpoétikai vizsgálatok Tamás Dénes Az élő ház valamint

Demeter Szilárd Lüdércnyomás című műveiben

Analiza poeticii spațiului în romanul Az élő ház de Tamás

Dénes și Lüdércnyomás de Demeter Szilárd

Biró Annamária

SZÜNET

14:00—

14:15

Egyed Emese

Kovács Evelin

P. Bányai Jeromos Keresztény Lucrtiusa. Előmunkálat.

P. Bányai Ieronim Lucrețiul creștin. Lucrarea pregătitoare

Biró Annamária

14:15—14:30

Biró Annamária

Grad-Molnár-Deák Ákos

Fanni alakjának átértelmeződése a 20-21.

században

Reinterpretarea personajului Fanni în textele

Literare din secolele 20-21

Egyed Emese

14:30—14:45

Biró Annamária

Lakatos Renáta

Hatvani István ördöngösség-ábrázolásai a 18., 19. és

21. századi magyar irodalomban

Reprezentările diavolești ale lui Hatvani István în

Literatura maghiară a secolelor 18, 19 și 21

Egyed Emese

14:45—15:00

Egyed Emese

Domokos Tímea

Déryné Széppataki Róza ‒

Rekonstrukciós kísérletek. Déryné mint Melitta

Róza Széppataki Déry –

Încercări de reconstrucție a imaginii.

Doamna Déry în rolul lui Melitta

Tar Gabriella Nóra

15:00—15:15

Biró Annamária

Marton Andrea

Frankenstein és a névtelen poszthumán lény

megismerésének lehetőségei

 

Berszán István

15:15—15:30

Biró Annamária

Császár Ágnes

A metafikció eszközei Márton László

Minerva búvóhelye című regényében

Metaficțiune și istorie în romanul Minerva

Búvóhelye de Márton László

András Orsolya

15:30—15:45

Biró Annamária

Pintér Anita

A valódi barbár leleplezése

Kitömött barbár – az embertelenség okozta

történelmi traumák emlékműve

Demascarea barbarului

Romanul Kitömött barbár de Péterfy

Gergely ca monumentul traumelor istorice

András Orsolya

15:45—16:00

Zabán Márta

Kapitán Zoltán

A magyar táj irodalmi reprezentációjának eljárásai

Justh zsigmond műveiben

Reprezentarea literară a peisajului maghiar

În operele lui justh zsigmond

T. Szabó Levente

16:00—16:30

Zabán Márta

Sánduly Anita

A polgári házasság irodalmi reprezentációi a Pesti Naplóban 1880-1900 között

Imaginea literară a căsătoriei civile în anii 1880-1900 în revista Pesti Napló

T. Szabó Levente

16:30—16:45

T. Szabó Levente

Biró Kinga Brigitta

A kószálás mint otthontalanság. Flâneurök a kapitalista Budapesten századfordulós magyar regényekben

Figuri atipice de flaneur în literatura maghiară fin-de-siecle

Zabán Márta

16:45—17:00

T. Szabó Levente

Dénes Gizella- Júlia

A nőemancipáció és színházi visszhangja a 19. század közepén

Reprezentarea emancipării feminine în teatrul maghiar din anii 1860-1880

Zabán Márta

SZÜNET

17:15—17:30

T. Szabó Levente

Istvánfi Barbara

Egy századvégi népszínműíró sikere: Géczy István mint író

Noul val al teatrului de tip Volkstück la finele secolului al 19-lea: cazul scriitorului Géczy István

Zabán Márta

17:30—17:45

T. Szabó Levente

Kolcsár Andrea

Salomé-értelmezések a 19. század végének magyar irodalmi kultúrájában

Figuri literare detip Salome în literatura maghiară din anii 1870-1900

Zabán Márta

17:45—18:00

T. Szabó Levente

Márton Nóra

A magyar századfordulós irodalmi dekadencia és Csáth Géza írói világa

Poetica decedentismului literar în opera lui Csáth Géza

Zabán Márta

18:00—18:15

T. Szabó Levente

Patakfalvi Anita

A vendégszereplés mint sajátos színházi helyzet és kommunikációs forma az 1870-es években a kolozsvári társulat életében

Turneul teatral ca formă specifică. Studiu de caz: Teatrul maghiar din Cluj în anii 1870

Zabán Márta

18:15—18:30

T. Szabó Levente

Tiboldi Timea

Jókai Mór politikailag és poétikailag változó forradalomszemlélete

Reprezentarea revoluției în opera lui Jókai Mór

Zabán Márta

18:30—18:45

Berszán István

János Tamás

Solaris: a szingularitás ökológiája

 

Serestély Zalán

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro