< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Doktorandusok /

Gálfalvi Ágnes

Név: Gálfalvi Ágnes

Születési hely és idő: Marosvásárhely, 1970. október 5.

E-mail: agnesgalfalvy@gmail.com

Kutatási terület/Kutatási téma: az 1989 utáni romániai magyar könyvkiadás története

 

Munkahely:

- Lector Kiadó, Marosvásárhely, kiadóvezető

 

Tanulmányok:

- Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, magyar–angol szak (1989-1994)

 

Fontosabb publikációk:

Nyelvkönyvek:

- Készüljünk a nyelvvizsgára! Komplett feladatsorok az angol középfokú írásbeli nyelvvizsgához.Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház Kft, Kisújszállás, 2002. 160 p.

- Angol gyakorlókönyv. Feladatsorok a magyar nyelvtanulók tipikus hibáinak kiküszöbölésére. Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, [2004]. 80 p.

Tanulmánykötet szerkesztése:

Protestáns Marosvásárhely. Tanulmányok. Szerk: ÖTVÖS József – BEREKMÉRI Árpád-Róbert – GÁLFALVI Ágnes. Dokumentum Egyesület, Marosvásárhely, 2018.

Fontosabb fordítások:

–S. Béla VISKY: Play and Foundation. Theodicy in Contemporary Theology. Uitgeverij Boekcentrum – Exit, Zoetermeer – Kolozsvár, 2013. [angol nyelvre]

– Mary WESTMACOTT (Agatha CHRISTIE): Az élet súlya (The Burden). Hungalibri, Budapest, 1997 (Partvonal, 2005. etc).

– Samuel RUTHERFORD: Levelek (Various Letters). Koinónia, Kolozsvár, 2002.

– Antony MASON: Michelangelo kora (At the Time of Michelangelo). Szalay Kiadó, Kisújszállás, 2003.

– Antony MASON: Renoir kora (At the time of Renoir). Szalay Kiadó, Kisújszállás, 2003.

– Antony MASON: Picasso kora (At the time of Picasso). Szalay Kiadó, Kisújszállás, 2003.

– Antony MASON: Warhol kora (At the Time of Warhol). Szalay Kiadó, Kisújszállás, 2003.

– ***Az Úrvacsora (Puritan Writers). Koinónia, Kolozsvár, 2004.

Interjúk, recenziók:

– „A szonett ma is él”. Beszélgetés a 90 éves Jánosházy Györggyel. Helikon, XXIII. 2012. 12. (602.) 2-4. p.

– Árnyalt és demokratizált kiadótörténet. [Recenzió Bartha Katalin Ágnes: Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra évtizedeiben című könyvéről.] Múzsa. A Népújság napilap melléklete, 1449., 2020. augusztus 15. 5. p.

- „Érdeklődnünk kell azon népek irodalmai iránt, melyekkel egy hazában élünk” [Recenzió Poráczky Rozália Cultură și societate maghiară în Transilvania în secolul al XIX-lea című könyvéről.] NYIRK, 2020/2, p. 193-194. (könyvismertetés)

- "A mai fogalmak nem illenek az akkori valóságra". Korunk, 2021/6, p. 108-111. (recenzió a Horváth Andor-emlékkönyvről)

- A rendszerváltás utáni romániai magyar könyvkiadás kérdései Dávid Gyula három írásában. Korunk, 2021/11, p. 64-71.

- A könyv szövevényes útja a kiadótól az olvasóig. Ankét. Könyvműhely. Az Újvárad melléklete. 2022. május, pp. 2-3.

- Dávid Gyula hozzájárulása a rendszerváltás utáni romániai magyar könyvkiadói programok vizsgálatához. In André Mária Irén et al: Folyamatok, jelenségek, értelmezések. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2022, pp. 79-94.

- „A könyvcsinálás egy szakma.” Dávid Gyulát Gálfalvi Ágnes kérdezte 2021. július 8-án, majd 2022. április 4-én.Újvárad, 2022. december.

- Editorial Programs in Transition: Post-Socialist Era Hungarian Publishing Houses in Romania. Symbolon, Vol. 23, 2022, pp. 109-115.

- „Ott kell tennünk valamit, ahol valóban tehetünk.” Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgatót, művelődésszervezőt Gálfalvi Ágnes kérdezte. Újvárad, 2023/6, 39-43.

- „»Csak« egy reklámújságról van szó?” Könyvesház, Könyvjelző – a rendszerváltás utáni könyvtártudományi és könyvszakmai lapok forrásértéke a romániai magyar könyvkiadás kutatásában. Me.Dok, 2023/2, 77-88.

- „Valahogy fenn kell maradni…” A könyvkiadás témája az utóbbi évek romániai magyar sajtójában. Korunk, 2024/2, 80-85.

 

Szakmai tevékenység (konferencia-részvétel, továbbképzések):

Konferenciák:

- A kolozsvári Hungarológia Doktori Iskola Tudományos Diákköri Konferenciája, 2022. május 13. Előadásom címe: Dávid Gyula hozzájárulása a rendszerváltás utáni romániai magyar könyvkiadói programok vizsgálatához.

- A Kanadai Magyarságtudományi Társaság (Hungarian Studies Association of Canada) Transitions: Hungary and Hungarians at Crossroads című, angol nyelvű konferenciája, 2022. május 14-16. Előadásom címe: Editorial Programs in Transition: Post-Socialist Era Hungarian Publishing Houses in Romania.

- Erdélyi Médiajelentés Konferencia, Kolozsvár, 2023. június 9, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Média- és Kommunikációtudományi Szakbizottságának szervezésében. Előadásom címe: „»Csak« egy reklámújságról van szó?” Könyvesház, Könyvjelző – a rendszerváltás utáni könyvtártudományi és könyvszakmai lapok forrásértéke a romániai magyar könyvkiadás kutatásában.

Díjak, kitüntetések:

- A Kanadai Magyarságtudományi Társaság (Hungarian Studies Association of Canada) Transitions: Hungary and Hungarians at Crossroads című, angol nyelvű konferenciája (2022. május 14-16.) Doktorandusz Különdíja (HSAC Graduate Award).

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro